❁❀ Hasti ❀❁
۱۳,۴۶۰ پست
۳,۹۸۴,۷۵۶ امتیاز
۹۴۷ پسند
زن، متاهل
فوق ليسانس
زندگی با همسر
بلوک13
J7 Prime

تصاویر اخیر

و ۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.


دیگر

کفاف ات را نمیدهد،
کاش دنیا برای بود،
میشد تو را یک
از دلم
بیشتر از
میداشتم...❤
.

[ لینک ]
°•°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180405_010441_205.jpg


‏اگر هم نباشد،
‏حتی اگر هم نباشد،
‏بی ‌#دلیل برای بعضی‌ها
‏همیشه جایی در ‌هایمان هست!
.

.
°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180424_014323_945.jpg
بازنشر کرده است.


تو را
از همه ،
دردِ را از همه
‌تر ...):
.

.
°•°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180425_021425_059.jpg
بازنشر کرده است.


را چون درد
ولـــــی
زيبا كِشيدمـ ..

IMG_20180425_020115.jpg
بازنشر کرده است.


چه
که دل دارد
اما
قفس تنگ و
دلم تنگ و
می لرزد ...
.

.
°•°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180227_101550_353.jpg
بازنشر کرده است.

اما نمیدانــی
چه شبهایی سحر کردم
بی آنکه یکدم باشند باهم
پلک های من ..

IMG_20180425_015033.jpg
بازنشر کرده است.


میخواهم
کنارِ
در سکوتِ ستاره ها
بگویم
بگویی:
من ...
.

.
°•°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180425_014548_997.jpg
بازنشر کرده است.


موافقی یک
باشی
که از
هیچ در نمانَد؟
.


.
°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180423_072914_067.jpg
بازنشر کرده است.


چه با غمِ تو
این دلِ ‌ی من ...؟
.

.
°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180424_014214_372.jpg
بازنشر کرده است.

❤️
يه ام هست
كه ميشی ...
اين از شدن هم بدتره
چون نه ميشناسه،
نه ؛
فقط ميدونی و
نميتونی بشی ...!
.

.
°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180424_021044_111.jpg
بازنشر کرده است.


از نفسم می فهمم
چیزی از ته دریا مانده
مثل جا ماندنِ در آب؛

در بدنت مانده...!
.

.
°°•°•°•°•°•° ☕️ ☕️ °•°•°•°•°•°°•°

IMG_20180424_015858_732.jpg