تنها

مشخصات

تنها
30074 امتیاز
69 پست
مرد
0000/00/00
ديپلم
آزاد
اسلام
ايران
رفته ام

دنبال‌کنندگان

(57 کاربر)

بازدیدکننده

473 کاربر
تنها
تنها
احساس دل .بالاتر از منطق است...
photo_2017-03-18_17-31-22.jpg
دیدگاه · 1395/12/29 - 20:57 · ش: 1309180238 ·
تنها
تنها
آنکه را سخاوت است...به شجاعت حاجت نیست...سعدی...
photo_2017-03-18_22-07-43.jpg
دیدگاه · 1395/12/29 - 20:54 · ش: 1309180234 ·
تنها
تنها
تجربه یک معلم سخت گیر است.اول امتحان میکند...بعد درس میدهد...
photo_2017-03-18_22-07-13.jpg
دیدگاه · 1395/12/29 - 20:43 · ش: 1309180228 ·
تنها
تنها
سلام
IMG_20161126_163315.jpg
2 دیدگاه · 1395/10/19 - 09:21 در My Love S.. · ش: 1309009061 ·
2 بازنشر:
☘️  تورک اوغلی☘️  مــــــــسعــــــود ☘️
☘️ تورک اوغلی☘️ مــــــــسعــــــود ☘️
اسرار دلت را در قبرستان قلب خويش دفن كن زيرا كساني هستند كه با آنها براي خود سرگرمي بسازند
امضا: هر کس را که زَر در ترازوست زور در بازوست
دیدگاه · 1395/10/18 - 23:04 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309008326 ·
3 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2016-11-27_21-26-11.jpg
دیدگاه · 1395/10/18 - 23:02 در My Love S.. · ش: 1309008310 ·
3 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2016-11-27_21-23-39.jpg
دیدگاه · 1395/10/18 - 23:01 در ملودی عشق · ش: 1309008302 ·
2 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2016-11-27_21-22-42.jpg
دیدگاه · 1395/10/18 - 22:59 در end of th.. · ش: 1309008291 ·
3 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2016-11-27_21-19-51.jpg
دیدگاه · 1395/10/18 - 22:57 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309008277 ·
2 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
IMG_20161116_074937.jpg
دیدگاه · 1395/10/18 - 22:52 در قلبهای مه.. · ش: 1309008245 ·
2 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2017-01-03_20-56-37.jpg
دیدگاه · 1395/10/15 - 18:19 در My Love S.. · ش: 1309000809 ·
1 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2017-01-04_17-52-47.jpg
دیدگاه · 1395/10/15 - 18:14 در end of th.. · ش: 1309000803 ·
2 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2017-01-04_17-52-26.jpg
دیدگاه · 1395/10/15 - 18:12 در ملودی عشق · ش: 1309000798 ·
2 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2017-01-04_17-52-40.jpg
دیدگاه · 1395/10/15 - 18:08 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309000791 ·
2 بازنشر:
تنها
تنها
وحید
photo_2017-01-04_17-54-34.jpg
3 دیدگاه · 1395/10/15 - 18:06 در قلبهای مه.. · ش: 1309000784 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5