زَنــگـــِ تَفــــریــح

برای کســـی که دوستـــت دارد زنـــدگی بـــاش نه زَنـــگِ تَفـ ... بیشتر

زَنــگـــِ تَفــــریــح
شعر و ادبیات
۲۰۸,۷۶۴ پست
۱,۴۵۵ مشترک
۵۷۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴
مبنای تعداد ارسال رتبه ۵

جان را
برسان
در دل
:
دل را
مَسِتان
تنها
/

( مولانای جان )
/


... !/
خیال او.jpg

به دل گفتم
ز چشمانش بپرهیز
،
که هُشیاران
نیاویزند با مَست
/

( عالیجناب سعدی )
/


... !/
ز چشمانش بپرهیز.jpg
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...

امروز با حافظ
~~~~~
آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد
یاران چه چاره سازم با این دل رمیده
.
زنهار تا توانی اهل نظر میازار
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
.
تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت
روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده
~~~~~
گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ
بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده
/


... !/
قاصدکی بر شعرم نشست
تهی می‌شوم از بی‌خبری و ُ
پر می‌شوم از تو
تعبیرِ سلوکِ شریفِ چشمانت
اتفاقی‌ست که مارا
به تولد ِیک حادثه می‌برَد...
نیلوفرثانی
f3255b448eb84098e93d030f5fa453f3-425.jpg
از به دوش کشیدن سنگینی من
به ستوه آمدی،
از دست‌هایم خسته شدی
از چشم‌هایم
از سایه‌ام؛
کلمه‌هایم آتش می‌افروخت.
روزی می‌آید
به ناگاه روزی می‌رسد
که سنگینی ردپاهایم را
در درونت خواهی شنید،
ردپاهایی که دور می‌شوند
و این سنگینی
از هرچیز دیگری جان‌فرساتر خواهد بود...

پنهان اگر چه داری
چون من هزار مونس!
:
من جز تو کَس ندارم
پنهان و آشکارا ...
/

( اوحدی )
/
" ... "
/


... !/

همچو نی می نالم از سودای دل
آتشی در سینه دارم جای دل
،
من که با هر داغ پیدا ساختم
سوختم از داغ نا پیدای دل
:
دل اگر از من گریزد وای من
غم اگر از دل گریزد وای دل
.
ما ز رسوایی بلند آوازه ایم
نامور شد هر که شد رسوای دل
/

( رهی معیری )
/


... !/

تو را میخواهم
ای دیرینه دل‌خواه
که با ناز گل رؤیا شکفتی
:
به هر زیبا که دل بستم تو بودی
که خود را در رخ او
می‌نهفتی ...
/

ه.ا.سایه
( هوشنگ ابتهاج )
/


... !/

تقویم من
از پاییز
شروع می‌شود
:
حول‌حالنا میخوانم و
تو را
آرزو میکنم
/

( علی سید صالحی )
/


... !/
چیزی در میان هست.jpg

از ياد تو برنداشتم دست هنوز
دل هست به ياد نرگست
مست هنوز
:
گر حال مرا حبيب پرسد گوييد
بيمار غمت را
نفسى هست هنوز
/

( شهریار )
/


... !/