زَنــگـــِ تَفــــریــح

برای کســـی که دوستـــت دارد زنـــدگی بـــاش نه زَنـــگِ تَفـ ... بیشتر

زَنــگـــِ تَفــــریــح
شعر و ادبیات
۲۰۷,۷۱۲ پست
۱,۴۴۴ مشترک
۵۷۳ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴
مبنای تعداد ارسال رتبه ۵
‏از رفتار آدمها، ناراحت نشو آگاه شو : )
‏خودمون کم استرس و دغدغه داریم، استرس کِرم داشتن یا نداشتن گیلاسم اضافه شده.

تویی بهانه آن ابرها که می‌گریند
بیا که صاف شود این هوای بارانی ...
.

IMG_20200704_133322_697.jpg

آزادانه صداقتم را می نویسم
در برابر دشنه های قبیله
و می دانم که با قلمم گورم را حفر میکنم
اما من ادامه خواهم داد ،
زیر تمامی نویسندگان عاشق آزادی
با تیشه ی قلم ،گور خود را حفر می کنند .
.

خوب می دانم که تنهایی مرا دق می‌دهد
عشق‌ هم در چنته‌اش چیزی ازاین بهتر نداشت
.

در چشم آفتاب، چو شبنم زیادی‌ام
چون زهر، هرچه باشم -اگر کم- زیادی‌ام
بیهوده نیست روی زمینم نهاده‌اند
بارم، که روی شانه‌ی عالم زیادی‌ام
با شور و شوق می‌رسم و طرد می‌شوم
موجم؛ به هر طرف که بیایم زیادی‌ام...
.افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
وَز داسِ سپهرِ سرنگون سوده شدیم
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم
نابوده به کامِ خویش، نابوده شدیم
.

مگو در کوی او شب تا سحر بهر چه می‌گردی
که دل گم کرده ام آنجا و می‌جویم نشانش را
.


ای كاش..
می توانستم بگويم
كه با من چه می كنی
تو جانی در جانم می آفرينی..
تو تنها سببی هستی كه به خاطر آن
روزهای بيشتر شب های بيشتر
و سهم بيشتری از زندگی می خواهم
تو به من اطمينان می دهی
كه فردايی وجود دارد ...
.


تو آن نه‌ای که به جور از تو روی برپیچند
گناه تست و من استاده‌ام به استغفار
مرا غبار تو هرگز اثر کند در دل
که خاک پای توام؟ خاک را چه غم ز غبار؟
.