12500
خانواده
۲ پست
۵۵ مشترک
۱۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۵۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۴۵
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۷۸
عباسی
۶۴,۹۸۹ امتياز، ۳۶۱ ارسال
Masoomeh_khalvate ...
۳,۶۹۴,۶۷۳ امتياز، ۴,۴۸۵ ارسال
❀ Hasti ❀
۴,۴۴۸,۹۸۶ امتياز، ۱۴,۸۸۱ ارسال
◀Atefeh▶
۳,۴۳۶,۱۵۴ امتياز، ۴,۳۵۳ ارسال
Pяιηcєѕѕ
۱۸۵,۵۵۱ امتياز، ۳,۳۵۲ ارسال
fatemeh-05
۴ ارسال
سرور 11 در بلوک 13
۱۹,۷۵۸ امتياز، ۷ ارسال
روزبه
۳۳,۱۳۱ امتياز، ۴۴۹ ارسال
ali
۱۷,۹۹۴ امتياز، ۱ ارسال
ŞӇƛƁƝƛṂ
۴۴,۱۶۴ امتياز، ۰ ارسال
afafaf
۳۹,۷۵۲ امتياز، ۱۶ ارسال
علی
۶۰,۱۶۵ امتياز، ۱,۸۹۸ ارسال
پروانه
۳ ارسال
nilofar
۴ ارسال