7asman

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 608
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 345
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 438

مدیران گروه

کاربران گروه

7asman

گروه عمومی · · گوناگون · 13 کاربر · 2 پست · شناسه گروه: 735
کآرگر..
کآرگر..
‏هر کسی به یک " گرم بپوش،بیرون سرده "
برای فصل های سرد زندگیش نیاز داره..
ik10_images_(1).jpg
2 دیدگاه · 1395/10/6 - 11:38 در 7asman · ش: 1308977200 ·
1 بازنشر:
کآرگر..
کآرگر..
به غیر از دل خوردن
چه بر می آید از ؟
شدم
اما
فراموشش کرد...
7 دیدگاه · 1395/10/6 - 09:17 در 7asman · ش: 1308976781 ·
2 بازنشر:
?>