7asman

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 606
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 371
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 429

مدیران گروه

کاربران گروه

7asman

گروه عمومی · · گوناگون · 14 کاربر · 3 پست · شناسه گروه: 735
barzegar----A
barzegar----A
گاهی تمام دنیارا میگردی برای یک احساس خوب گاهی یک نفر می شود تمام احساس خوب دنیا گاهی برای داشتنت میجنگند و اعتنایی میکنی گاهی برای داشتنش میجنگی و ... لعنتی تمام دنیا راهم که داشته باشم یک لحظه داشتن تو نمی شود
5_57_7117083985.jpg
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:50 در 7asman توسط Mobile · ش: 1309178702 ·
کآرگر..
کآرگر..
‏هر کسی به یک " گرم بپوش،بیرون سرده "
برای فصل های سرد زندگیش نیاز داره..
ik10_images_(1).jpg
2 دیدگاه · 1395/10/6 - 11:38 در 7asman · ش: 1308977200 ·
1 بازنشر:
کآرگر..
کآرگر..
به غیر از دل خوردن
چه بر می آید از ؟
شدم
اما
فراموشش کرد...
7 دیدگاه · 1395/10/6 - 09:17 در 7asman · ش: 1308976781 ·
2 بازنشر:
?>