7asman
گوناگون
۹ پست
۲۶ مشترک
۱۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۵۴۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۳۹۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳۶۹

یاد آن روزی که آغوشت برایم کلبه احساس بود
گونه ات جز برلبم بر هر لبی حساس بود
یاد آن روزی که نامم را قسم می خوردی و
نام من در حد نام حضرت عباس بود
هدیه هر صبح توصد بوسه از کنج لبت
هدیه های من به تو تک شاخه های یاس بود
آینه با آن صداقت پیش ما جاخورده بود
عشق مردم شیشه ،اما عشق ما الماس بود
بی ریا بودیم و حرف دیگران بی مایه بود
عشق ما عاری ز شک وخالی از وسواس بود
عکس هارا زیر باران ،زیر چتر انداختیم
شاهد آن لحظه های ناب مان عکاس بود
عشق صد فرهادرا نسبت به من می دادی و
عشق تو با عشق شیرین قابل مقیاس بود

500x620_1492359886757243.jpg

هر صبح
یک جام سلام
از لب های سرخ تو کافی‌ست
تا سرمست شوند
لحظه های من...!

500x492_1492406732475342.jpg

سکوت من فریاد بلندی...
این روزها عاشقانه ها هم بوی نیرنگ می دهند!!
این روزها از کلمه مقدس عشق عصاره گرفتند و به قول خودشان تصفیه می کنند و خودشان را زیر سوال میبرند!
اینروزها گویی اگر عاشق نباشی به یک عقب مانده ذهنی مطلق تبدیل شده ای...!
اینروزها عاشقی به یکـ کامنت اولی خلاصه میشود!
انسان ها موجودات عجیبی هستند...گاهی انقدر قربان صدقه یکدیگر میروند که حسرتشان را میخوری!
امــا امان از ان روزی که سایه یکدیگر را بر تیر بزنند و با پست های عاشقانه به جان یکدیگر می افتند...
انسان ها موجودات عجیبی هستند عیب های خود را میپوشانند و عیب های دیگری را بر دور دستانشان میچرخانند!
اینروزها حاضرند بر سر کسی که قسم خورده اند بازی کنند و سخت به جانش بیفتند...
گویی که انگار در باغ وحش اسباب بازی کودکان زندگی میکنی...
اینروزها....عـــاشقی را باید جــار زد که همه بدانند...
اگر عاشق باشی و سکوت کنی یک شکست خورده تو را می پندارند...!
حـــرمتـــ ها را نشکنیم هرچقدر که کینه داشته باشیم...
انسانم آرزوستــــ....
آری باید غار نشین شد...که تنها هم و غممان غذا خوردن باشد...!!!!!

500x493_1491756002495600.jpg

زن با تمام احساسی که دارد
و‌ همان لطافت عاشقانه اش
یک جا عقب می نشـیند
و محبت تـو را می خواهد...
گاهی سکوت میکند
سکوتی پر از حرفهای نگفته
به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد
باید گفت خدا قوت...❤

500x500_1492368562694528.jpg

لینک ترین “درد”… “مرگ ” نیست دلبستگی به کسی است که بدانی “هست” اما… “اجازه ی” بودن در کنارش را نداری…mbs1/1487765424732378.jpg

سلام کسی داخل فیسبوک هست؟

گاهی تمام دنیارا میگردی برای یک احساس خوب گاهی یک نفر می شود تمام احساس خوب دنیا گاهی برای داشتنت میجنگند و اعتنایی میکنی گاهی برای داشتنش میجنگی و ... لعنتی تمام دنیا راهم که داشته باشم یک لحظه داشتن تو نمی شود

5_57_7117083985.jpg
بازنشر کرده است.

‏هر کسی به یک " گرم بپوش،بیرون سرده "
برای فصل های سرد زندگیش نیاز داره..

ik10_images_(1).jpg
بازنشر کرده است.

به غیر از دل خوردن
چه بر می آید از ؟
شدم
اما
فراموشش کرد...