عاطفه

مشخصات

عاطفه
0 امتیاز
2 پست

دنبال‌کنندگان

(28 کاربر)

بازدیدکننده

38 کاربر
عاطفه
عاطفه
توروخدا تنهام نذار..توروخدا ترکم نکن.. توروخدا از زندگیم خودت ونگیر کم نکن..
500x500_1472226021443378.png
3 دیدگاه · 1395/10/20 - 13:23 · ش: 1309012391 ·
1 بازنشر:
عاطفه
عاطفه
سَلآم × عاطفه × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪
8 دیدگاه · 1395/10/20 - 13:19 در خـوش امـد.. · ش: 1309012378 ·
1 بازنشر: