◀Atefeh▶

زندگـیــم شــده ---- شکلات تلـــخ میاد یــه روز که نــباشم :) درباره »

مشخصات

◀Atefeh▶
ناظر ارشد
382083 امتیاز
4285 پست
زن
1393/12/21
ليسانس
مدیریت بلـوکـ13 با ماهی سَنار و سی شاهـی حقوق ِ بخـور و نمیـر D:
اسلام
ايران - تهران
با خانواده
بـــارون..عکاسی
SONY Z3
:/

دنبال‌کنندگان

(1814 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

بازدیدکننده

38235 کاربر

حرف دل ◀Atefeh▶ :
_

◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
یـک دارم بـرای لـحظه های مبـادا
کـه هـر نشـسته انـد در یـک قـاب رو بـه دوربـینِ مـن و میـزنند
نـه از تـصنـی کـه بـه همسـایه و نـانوا تحویـل میدهـیم
یـا از آن لـبخـندهای در عکـس های دسـته جـمعی
نــه!!!
لـبخـند از آنهـایی کـه گوشـه هـایشـان چـین خورده
هایـشان دیده میـشودو صورتشـان منـبسـط شـده
از آن لـبخـند هایی کـه هایشـان هـم می خـندد و تـا جـانت را لـبریز میکـند
یـک دارم بـا سـه لـبخـند گشـوده کـه غـیرقـابل اسـت
گـذاشتـمش بـرای اوج ها
هـی کنـم و دلـم برود و قـُرص بشود از حـجـم ایـن عـشق کـه برای مـن است
یـه عـکس دارم با جانـبخـش کـه تمـام غـم های عـالم را یـک تـنه اسـت


photostudio_1483117376906.png
18 دیدگاه · 1395/10/10 - 20:19 در تلنگر · ش: 1308988683 ·
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶

سفره خود را پهن ڪردے در ڪجا
سامرا یا طوس یا ڪنج بقیع یا
لقمه نانے بگیرو را سیر ڪن
جان من فداے لقمه نان شما
[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
[عـجل الله تعـالی فـرجـه الـشریـف]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
بـابـا بـزرگ
و شهاب میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
1457443470686857_thumb.jpg
14 دیدگاه · 1396/03/30 - 19:08 در Khatm Gho.. · ش: 1309348443 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
⚫خـدا بـه دگـر نمے آیـد
⚫دگـر بـه خـانـه پـدر نمے آیـد
⚫تمـام عـرش و مـلائک بـه ے
⚫ولے بـه جـز سـر ے خـبر نـمے آیـد
[]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

دوسـتان همیـشگـی
تـو این عـزیز
نیست آدمے کـہ محتاجِ یـہ قطرہ ے خیر نباشه...
نیست دلے کـہ باشـہ و یـہ وقتا فقط دلش بـہ یـہ نگاهِ سبز خوش نباشه...
نیست دلے کـہ دلش نلرزہ براے ے علیـہ السلام...
نیست ے کـہ سفارشِ این دل ها و آدمارو پیشِ خدا نکنه...
و نیست ے-مهربون تر از خودش...
هر چے کـہ دلتون میخواد بخواید...
معنایے جز اجـابتِ هـا نـداره....

:

ظهـور آقا و بخـیری اول و آخـر دعـاهامـون بـاشه
دوسـتان
[]
photo_2017-06-15_22-15-15.jpg
دیدگاه · 1396/03/25 - 22:14 در مـُنـآسـِ.. · ش: 1309341899 ·
2 بازنشر:
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
یـادآور سـن کـم یـک اسـت
●هجـده یـادآور یـک مــادر و یـک اسـت
●در مقـام گـر بـرانـدازش کنـی
یـادآور فـصل خـزان اسـت
[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
خـانـوم بـی بـی دو عـالـم [سـلام الله عـلیـها]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
◀ ghazal kamyar ▶
و (غریبه ی آشنا) میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
6219215354202118115125233836097118131.jpg
24 دیدگاه · 1396/03/23 - 16:21 در Khatm Gho.. · ش: 1309338888 ·
12 بازنشر: و 5 کاربر دیگر
FOTROS
FOTROS
یکـــ روز در ‌ی بــآ بـَرادَرتــ

خَــرج حــُسیــن شـُـد هـَمه

دیـدی کِه است ؛【“خــودَت رآ زَمیـنـــ زَدی“】


【“جآنـَـم ایـن هَمه بـَـ ـرادَری“】

یـآ امـآم ــن ــی (ع)

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

سَلام خِدمت هَمه دوستـان عـزیز در بـلوک 13

اولا خیــلی چــآکِرم
نمـاز روزه های همه دوستان ان شالله قبـول حـق بآشه
تو شـب های پیــش رو مــارو از دعـای خودتون فـراموش نکنیــد
محتـاج دعـاتونیــم

از هــمه دوستـان و رفقـای خـودم معـذرت خـواهی میکنیـم
کـه نتـونستیـم تـو ایـن مـدت افــزونه ای نصــب کنــیم
تــااز یــک نواختــی سایـت رو خـارج کنـیم و خیلـی ها بخـاطر همیـن از سـایتـ رفتـن
و خیلـی هـا مثـل شـما بـآ مـا کنـار اومـدن و مـونـدن واقـعا دمتـون گـرم

بلـوک 13 استــآرت یـک کــآر بـزرگ رو چــند مآه قبــل زد
با طـراحـی اختصـاصـی بـلـوک وبـه زودی رونمـآیی میـکنـیم آنـچه در خـور لیــآقت شـماسـت ..

طـراحـی سـایـت جـدید درحـال اتـمام هسـت
و سایـت رو بـا طـراحـی جـدید خـواهیـد دیـد ..

【“ بلـوک 13 از آنـچـه در میـبیـنـید بـه استــ “】
134444.JPG
30 دیدگاه · 1396/03/21 - 19:45 در اطـلاع رس.. · ش: 1309336238 ·
17 بازنشر: و 10 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
تصـور کـن فـاطمـه ے زهـرا را انتـظار میـکشـد ...
تصـورِ ایـنکه ے کـه سالـهاسـت روے سـر شهـر اسـت؛حالا مـیشود ...
به نیمـه اش کـه میرسد
ے-زهـرا قـد راسـت مـیکـند
و
خانه مـیزبـانِ بـراے بـنے هـاشـم اسـت ...
نامـش را 【حــسـن】 نـهادند
و در این خـانـدان یعنے نـهایـتِ ے ها
یعنے اویے که دوستـنداشـتنی اش خـاندانـش کـرد....
هـمیشه خـوب نـیسـت
ولی غـربت و مـظلومیتے کـه اوسـت ے-اش کـرده...
و دلـت گیـر میـکند بـه اش...
و بعـد هـا نشـانـمان مـیدهـد
که یعـنے مادرے بودن ...
و حـسن هـمان سـر منـشـأِ اسـت ...
【و مـن مُحِـبِّ حـسـنم】


:


در نیـمه نـور
بـر نـور

[]

ے-یعنے-تو-زندگیت-امام-حسن-دارے

[]

•●₪ ₪●•
photo_2017-06-10_17-11-54.jpg
9 دیدگاه · 1396/03/20 - 16:51 در مـُنـآسـِ.. · ش: 1309334903 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
یـازده شـد عـدد و دلــم بے تـابـ استـ

ڪہ از ایـن روز بہ بـعد قـافـلہ بے استـ

[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
[سـلام الله عـلیـها]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
علی باقری ♥ ♥ ♥مدیرارشد همحس♥ ♥ ♥
و ДLЇ میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
photo_2017-06-06_18-14-12.jpg
19 دیدگاه · 1396/03/16 - 17:50 در Khatm Gho.. · ش: 1309328785 ·
11 بازنشر: و 4 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
:

در
بسـيار اسـتغـفار و كـنـيـد؛
زيـرا بـا دعـا از شـمـا مـى شـود و بـا ، گـناهـانـتان مـى گـردد.
[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
[عـلیه-السـلام]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
♫فــآـطمــهــ ☊ ◔͜͡◔ ز مــثــلــ ـزنــدگــیــ ◔͜͡◔
و فینگیلی یه حس مبهم میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
photo_2017-05-30_18-32-11.jpg
11 دیدگاه · 1396/03/9 - 18:22 در Khatm Gho.. · ش: 1309318133 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
ایـن روزهـا کـه هـمـه
ای بـرای خـود تـهیـه مـی‌کـنـند
،
دسـت بـه دامـان جـان مـی‌شـوم!
دیـگری غـیر از او سـراغ نـدارم!
[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
[عـلیه-السـلام]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
R@_hil
و کلوچه "یحس مبهم" ^_^ میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
پس-زمینه-صلوات-50.jpg
13 دیدگاه · 1396/03/2 - 15:56 در Khatm Gho.. · ش: 1309305921 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶

همـان لـهـجـه ای کـ "سـَلآم عـِشقـَم" را دار مـیگـفـت
بـیـن بـاشـد،
بـهـانـه اسـت
بـیشتـر دلـم هـوای گـفتـنهـایـت را کـرده اسـت...
[]
rlk_quote_1495120727970.png
2 دیدگاه · 1396/02/28 - 19:39 در به یکدیگر.. · ش: 1309297542 ·
4 بازنشر:
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
سـلـام
سـلـام مـولـا جـان
الـان59 روز از سـال مـی گـذره ولـی عـیـده مـا روز شـمـا اسـت
وشـادی مـا اسـت کـه شـمـا ظـهـور مـی کـنـیـد
الـبـتـه عـیـدی کـه هـا اسـت انـقـدر بـه حـاشـیـه رفـتـه اسـت
کـه کـمتـر کـسـی بـه شـمـا اسـت
خیـلـی هـای درروز نیـمـه شـعـبـان بـرای شـمـا تـمـام گـذاشـتـن
نـذری دادن و هـزار کـار دیـگـر کـردند تـا روز شـعـبـان را بـه بـهـترین نـحـوه سـپـری کـنـند
خـیـلی هـا هسـتـنـد کـه نـمـی دانـند چنـد سـال اسـت در غیـبـت به سـر مـی بـریـد
بـمـانـد کـه خـیـلی ها شمـا را نـمـی شناسنـد
حـالـا بـمـانـد کـه خیـلـی از مـاهـا مـون در دوران شـمـا نـمـی دانـیـم
حـالـا بـمـاند کـه شـمـا برای مـا گـریـه کـردی
حـالـا بـمـانـد کـه چـقـدر بـرای مـا کـردی
حـالـا بـمـانـد کـه کـار گـشـایـی کـردی
.
.
.
حـالـا بـمـانـد بـه بـهـش فـکـر مـی کـنـیـم
کـارهـای مـهـم تـر دارم


خـصـوصـی:
اقـاجـان روزی 3مـرتـبـه در بـهتـریـن حـالـتـم کـرده ام...نـظـری کـن اقـا جـان

بـعـدی:
1-بـه جـمـع مـتـاهـلیـن پـیـوسـت
2- هـدیـه بـلـوک13
3-یـاحـــــسـیـــــن
4-تا دیـر نـشـده تــوبـه مـی کـنـم
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-مـنـتـظـرخـبـرهای مـا بـاشـیـد.
4-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی مــی کــنند
بــه رســم و تــشویق 3513 امــتیازداده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.

از گـروه قـهـوه خـونـه بـلـوک13
5.jpg
امضا: عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَلا تُری
18 دیدگاه · 1396/02/28 - 05:02 در قهوه خونه.. · ش: 1309296508 ·
18 بازنشر: و 11 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
ایـن روزهـا رجـب و شـعـبـان
بـه بـرهـم زدنـی می رونـد
بـاید دسـت بـکار شـویـم و بـا
بـه خـدا بـرویـم
[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
دخـتر اربـاب [سـلام الله عـلیـها]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
❤️ اسانس خــــــــاص یِـحِسِ مُبهـمــــ ❤️
و **ℳ◐ђคℳℳคԂ ℛЄƶค ** میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
4524183-7564-l.jpg
14 دیدگاه · 1396/02/26 - 18:09 در Khatm Gho.. · ش: 1309294035 ·
10 بازنشر: و 3 کاربر دیگر
FOTROS
FOTROS
【“ تــــــو ..“】

با ..

کآنــديـــد شُـده اي ..

【“ چـه ائتــلآفـي ..“】

بــه پـــآســـت ..

مـيــآن ..

مـــَـن و مـَـردُم ..

ايــــــن ....
149182312185578413_large.JPG
50 دیدگاه · 1396/02/21 - 19:23 در خلوت دل · ش: 1309285316 ·
14 بازنشر: و 7 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
:

،
ايـن اسـت كـه دیـگـران را از خـود بـدانـی
و کـنـی و را خـوار شـمارى و زیـر بـارش نـروی.
[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
[عـلیه-السـلام]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
❤ FatemeH ❤ SweeT ღF STღRY ❤
و گــُـردآفــَــریــد میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
Alquran8.jpg
15 دیدگاه · 1396/02/19 - 17:15 در Khatm Gho.. · ش: 1309281560 ·
10 بازنشر: و 3 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
☘️امـام-سـجاد-عـلیه-السـلام:

،سـه حـالـت دارد:
يـا بـرايـش مـى شـود،
يـا در بـرآورده مـى شـود
و يـا بـلايـى از او مـی شـود.
[]
•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
[عـلیه-السـلام]
و بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
eнѕαɴ ѕнojαeι ❤❤ مدیر قلبهای مهربون❤❤
و میگیریم
و بـاشـید

•●•❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁•●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
1449743687344022.jpg
11 دیدگاه · 1396/02/12 - 19:01 در Khatm Gho.. · ش: 1309267774 ·
7 بازنشر:
✞ℜØ¥Â✞
✞ℜØ¥Â✞


◀Atefeh▶بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است

یعنـی اگــــر نبـاشی کار دلــــم تمـــــام اسـت


( )
2 دیدگاه · 1396/02/9 - 00:06 در زَنـگــــ.. · ش: 1309260352 ·
5 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15