گِــیــم آوِر
۹۴ پست
۱۲۶ دنبال‌کننده
۱۰۸,۱۵۲ امتیاز
۴۰ پسند
مرد

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.

غَم
چآقویی یست
کِه دَر رَگهآیَم
پیچ و تآب میخُورَد

مَن
دَر مُردِه گیِ دائمیِ خُود
شِنآوَرَم
بازنشر کرده است.
عَنکبُوتی دَر رُوحَم
تآرِ
غَم
تَنیده
بازنشر کرده است.

مَن
دَر اِنزِوآیِ خُود
پُر اَز
حَبسِ اَبَدَم
مشاهده ۳ دیدگاه دیگر ...

غَم
دَر
رَگهآیَم
شیهِ میکِشَد
بازنشر کرده است.
غَم
دَرِّه اِیستُ و مَن
سَنگِ اُفتآدِه بِه اَعمآقَم
غَم
دَر
مَن
تَحَصُّن
کردِه
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
مَن
جَهآنی شُدِه اَم
اِشبآع اَز
غَم
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
کآش
بَهآنه اَت بُودَم
تآ
مَرآ میگِرفتی
  • sana

    تو را کم آورده ام
    و زندگی بهانه گیر نبودنت شده است...

  • گِــیــم آوِر

    تو را کم آورده ام
    و زندگی بهانه گیر نبودنت شده است...

بازنشر کرده است.
تآ صُبح هَم مَرآ بِتِکآنَند
اَز مَن
جُز تُو
چیزی نِمی ریزَد