Mahta

سی سالگی سن عجیبی است به پشت سر که می نگری میبینی چه میانبرها که به ... بیشتر

Mahta
۲۱۷ پست
۳۰ دنبال‌کننده
۷۹,۱۵۱ امتیاز
۳۰ پسند
زن، متاهل

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
گفتمش زیبای من مارا کمی اشفته کن
بی مروت بند گیسوی کمندش باز کرد
 او
از تمام کسانی که 
تسلایشان می داد،
غمگین تر بود...
افسوس که این مزرعه را آب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته ..
دست های من
برای جست و جوی تو
پیدا شدند !!
بازنشر کرده است.
نشان بوسه من
در کدام سوی تنت نیست...

مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
‏ما دنبال یکی می‌گردیم که
فقط مارو بفهمه،
وگرنه دوست داشتن و این داستانا هیجانات اولشه.
قصه ی بلند تورا
کوتاه می نویسم
آمدی ، نماندی ، رفتی ، تمام شد ...
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
  • اریا بینظیر

    * از پیراهنت دستمالی می خواهم که زخم عمیقم را ببندم و از دهانت بوسه ای که جهانم را تازه کنم/"

  • Mahta

بازنشر کرده است.
گفت: اگر بروم چه؟
گفتم: آن‌گاه تو اولین وطنی هستی
که ساکنش را ترک می‌کند!
بازنشر کرده است.
دِلتَنگیِ بوی مُوهآیت
بآ هَمه دِلتنگیِ هآ
فَرق دآرَد...
بازنشر کرده است.
دآشتَــن چیــزی بَــرآی گُفتَــن و نَبــودنــ کِســی
بَــرآی شنیــدنــ ، خیلـی وحشتنــآکـ اَستـــ ...
اُوج بـی کسـی ستـــ ...