❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤

❤ Azarbayjan Marali . MaryaM ❤ درباره »

مشخصات

❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
74963 امتیاز
6896 پست
زن - مجرد
1376/11/09
ديپلم
اسلام
ايران - ♥ قوجامان تبریزیم ♥
با خانواده
فراري
نميکشم
ندارم
♥ خدام ، رهبرم ، چادرم ، آرایشگری تراکتورسازی ♥
از اینـــا که سقف ندالـــه ... ツ

دنبال‌کنندگان

(533 کاربر)

برچسب ‌های کاربردی

بازدیدکننده

11026 کاربر

حرف دل ❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤ :
_

❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

را ‌ه میکنم

خلاصه‌ ی‌ ‌ است
خاک‌ِ
که‌ ‌ میدارم
چال‌ِ کنج‌ِ
‌ِ جُفتی‌ ‌ است‌
با ‌ در
که‌ ‌ِ سرزمین‌ِ ‌ِ مرا
به‌ وا میدارد
با ‌ِ اشاره‌ ی‌ رو به‌
‌ ات‌ باران‌ِ است‌
و
‌ ای‌ که‌ شهر ‌ را
‌ میکند
را ‌ می‌کنم‌
و جهان‌ ‌ میبازد
می کنـم‌ و را نمی بینـم

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x624_1477660798652818.jpeg
1 دیدگاه · 1395/01/5 - 17:38 در My Love S.. · ش: 1308367453 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

من بـی
است
تو هم ؟!

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x330_1482704031866719.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 34 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044267 ·
1 بازنشر:
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

شــراب بــریــزیــد
بر ما
که ایم
به داغ ز

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
236x350_1484648786627701.png
دیدگاه · 1 ساعت و 43 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044254 ·
1 بازنشر:
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

بگذار بـرایت بـریـزم
راستی
گفتم که دارم ؟!

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
236x288_1484991458787542.png
دیدگاه · 1 ساعت و 49 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044242 ·
3 بازنشر:
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

است ، قوتِ کجایی ؟!

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x500_1485023755160531.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 13 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044169 ·
3 بازنشر:
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

بـی مهتاب بـاز ...
کُن دیگر
این بی
مگر کوچه خیابان است ؟!

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x624_1484885610003703.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 19 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044151 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

در رویِ
سوی
میروم اما میروم

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x618_1484239814206731.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 28 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044111 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

میـــنا

【“ “】

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x500_1484217346905363.jpg
7 دیدگاه · 2 ساعت و 35 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044088 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

در این

هیچ ای نیست

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x624_1484412554674700.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 38 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044078 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

ای جانم
از


【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x500_1483824653252518.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 46 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044060 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

آسان از من و
ولی
دارم و بدونِ تو


【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x493_1484239943756028.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 51 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044049 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

و بــاد و و زمستـان
اند
این را نبودن تو میکند

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x500_1484203491545623.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 56 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309044031 ·
1 بازنشر:
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

سخنها‌ بعد از سهرابند
بیـایـد کـاش کُند ، فـرزانه ‌ای

+++++++++++++❀❀❀❀+++++++++++++

و در این چقدر جایِ مولا ...

【“ “】

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x490_1484993422495043.png
دیدگاه · 6 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309043688 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

ای برده به ، نیز ...

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x477_1484239829007792.jpg
1 دیدگاه · 6 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309043633 ·
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

وقتی می نشیند پیش
میریزم ، اشک بیشتر

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x499_1484412602677935.jpg
دیدگاه · 6 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309043625 ·
2 بازنشر:
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
❤ MaryaM ❤ Sιℓєηт ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

بی تو با بیرحم چه کنم ...؟!

【“ “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
500x499_1484739764840447.jpg
دیدگاه · 6 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309043620 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15