❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤

❤ اولدوزلار ایچینده دان اولدوزویام ، افتخاریم بودور آزربایجان قیزیام ❤ درباره »

مشخصات

❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
111757 امتیاز
7379 پست
زن - متاهل
1395/11/09
ديپلم
اسلام
ايران - ❤ AzerbayjaN . T ❤
با خانواده
فراري
نميکشم
ندارم
♥ خدام ، رهبرم ، چادرم ، عشقیم امیر ♥

دنبال‌کنندگان

(574 کاربر)

بازدیدکننده

13001 کاربر

حرف دل ❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤ :
_

❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

♥Amir Taktaz♥۩مُـدیرِ مِـلـودے عِـشـق۩

چه کسی مثل من تو را کند ؟!


، اجـازه ی نـدهند
که برایت گفتم
در حافظه ی
خواهد شد
و جاودانگی

چه در چه در یک


همه ی ، جــز نــامت ، در این
یک روز ، همه را خواهند
و اگر هم
به ِ این ، خـواهنـد کـرد

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x614_1489782302574137 (1).jpeg
1 دیدگاه · 1395/12/25 - 12:28 در ملودی عشق · ش: 1309172633 ·
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

جای این
، به
تـو

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x500_1490259423039182.jpeg
2 دیدگاه · 4 ساعت قبل در ملودی عشق · ش: 1309190444 ·
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

به قـافیه
در
کلمات میشوند
ورنه کجا و کجا

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x497_1477465689874137.jpg
دیدگاه · 1396/01/5 - 23:01 در ملودی عشق · ش: 1309189605 ·
1 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

میـــنا

【“ “】

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x501_1488104141459304.jpg
دیدگاه · 1396/01/5 - 22:36 در ملودی عشق · ش: 1309189545 ·
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤کلمه ی به شـدت ای ست
که ندارد
مال باشد
که بکشم به
یا مال من که را بگذاری

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x495_1486809567756518.jpg
دیدگاه · 1396/01/5 - 22:33 در ملودی عشق · ش: 1309189533 ·
2 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

♥Amir Taktaz♥۩مُـدیرِ مِـلـودے عِـشـق۩

تویی ، نوبهارم
خوشا که تویی

【“ “】

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x500_1490127628581909.jpg
4 دیدگاه · 1396/01/5 - 22:21 در ملودی عشق · ش: 1309189519 ·
1 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤داشتنی ترین
دلیلِ پرتیِ
ایـن ‌‌‌‌

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x508_1488105140803860.jpg
دیدگاه · 1396/01/5 - 22:09 در ملودی عشق · ش: 1309189501 ·
1 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

قدر مطلق
در تو
احوال من است

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x624_1490375813140436.jpg
دیدگاه · 1396/01/5 - 22:04 در ملودی عشق · ش: 1309189493 ·
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

به رسم
بی


【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x625_1486847016086707.jpg
1 دیدگاه · 1396/01/5 - 12:34 در ملودی عشق · ش: 1309188667 ·
3 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

اصلا یه جورِ یه جورِ یه جورِ خوبی دارم
، ،

وقتـی گـرسنه ای میخواهی ؟!
وقتی تشنه ای ، ...؟!
وقتی غمگینی ، میخواهی
وقتی ، بال ...؟!

من هم هر وقت ام
هر وقت ام
هر وقت میگیرد
هـر وقت یا را میخواهم

همیشه بــا منـی ، من همیشه از تــو

من همیشه دارم

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x500_1487241558626864.jpg
1 دیدگاه · 1396/01/4 - 21:19 در ملودی عشق · ش: 1309187706 ·
1 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

♥Amir Taktaz♥۩مُـدیرِ مِـلـودے عِـشـق۩

بیا باشیم

بیا یک جمع چشـم ها را کنیم
من ابروی را که انداختم
تو را کمی کنی
و نداند که پرسیده ام بگردم ؟!

؟!


【“ “】

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x500_1490038703970907.jpg
2 دیدگاه · 1396/01/4 - 21:06 در ملودی عشق · ش: 1309187679 ·
1 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

است

و جز دارم
باقی
بـرای

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x728_1488567087199296.jpg
2 دیدگاه · 1396/01/4 - 20:59 در ملودی عشق · ش: 1309187666 ·
2 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

چقـدر است ، یک بـاشـد
آدم را همانطوری که
بدارد
را ، را
را ، حتی را

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x625_1489723040161072.jpg
دیدگاه · 1396/01/4 - 20:51 در ملودی عشق · ش: 1309187658 ·
1 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

، یعنـی ببـوسـی دست را

گرچه تو هم ، اصلا

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x607_1489010967012083.jpg
دیدگاه · 1396/01/3 - 21:51 در زنـگـــــ.. · ش: 1309186171 ·
3 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

تا کار میکند تو ...

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x625_1487843965817408.jpg
دیدگاه · 1396/01/3 - 21:07 در زنـگـــــ.. · ش: 1309186111 ·
3 بازنشر:
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤ ملـــ MaryaM ـــودی عشق ❤
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤

♥Amir Taktaz♥۩مُـدیرِ مِـلـودے عِـشـق۩

بعضی را ، انگار

برای آدمهای ساخته است
که آنقدر می آید
مثـلِ گفتن به

【“ “】

【“ “】
❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤❀❤
500x750_1469601941295791.jpg
4 دیدگاه · 1396/01/3 - 20:56 در زنـگـــــ.. · ش: 1309186090 ·
3 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15