مـُنـآسـِبـت هـای ســآل
۱۰ پست
۱۱ مشترک
۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۶۲۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۶۳۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳۵۸
بازنشر کرده است.
لمس کن کلماتے را که برایت مے نویسم ، تا بخوانے و بدانے چقدر جایت !
تا بدانے آزارم میدهد...
لمس کن نوشته هایے که ناشدنیست!!
که از برقلم و کاغذ میچکد....
لمس کن هایم را...
تویے که میدانے من چگونه هستم ، لمس کن این با تو نبودن ها را...
امروز از ے ؛ تَرَم
و میخواهم به محضِ در این روزِ نقره اے ، طرحِ نگاهے را که کرد توصیف کنم!
اصلا به عشقِ ثبتِ نگاهِ تو عاشقِ ے شدم...
آخر ام 【"انّ الـانسان لَـفے خُسـر"】
مثلا بمیرم و هاے تو را نبینم...
نکند بمیرم و .......
این شب ها هرچه بیشتر بگذرد دلم بیشتر میکُند...
حـتے شآید بشود که بشکند ...!
وقتے که با به بودنِ تو ،
احترآم نمیگُذارم بیا و

❤ ❤ ❤❤ ❤ ❤❤ ❤ ❤❤ ❤ ❤❤ ❤ ❤
:
بے حضورت را جشن میگیریم
و سالهاست صداے هَل مِن ناصر ینصُرنے اش به گوش مے رسد....
【عـجل الله تعـالے فـرجـه الـشـریف】 بـر عـاشـقان مـبارک
در ظـهورش صـلوات
[]
•●₪ ₪●•
1525257005407567_large.jpg
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
 • احسان

  بسیار عالی و استوار

 • ◀Atefeh▶

  سلام
  عالی بود
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  سلام
  ممنون عزیزدلم
  بسیار عالی و استوار
  سلام متشکرم

بازنشر کرده است.
اینجا ، هر شب ، شبِ ...
باورم نمے‌شود که تو مامورِ رساندنِ آرزوهایم به باشے
حقّا که نامش مے‌کند
من فقط نامے از او بُردم
...
و خدا یکے از بهترین ‌هایش را براے شنیدنِ آرزوهایم فرستاد ...
!
همه آرزوهاے امشب من ، اوست
حالا که آمدے لطفے در من بکن ...
بال و پرت را روے صورتم بکش
همین بال و پرے که حسین (علیه السّلام) تا این حد آن ‌ها را باشکوه کرده
! ...
بال و پرت پُر از حسین (علیه السّلام) است
می‌خواهم تمامِ وجودم پر از عطرِ حسین(علیه السّلام) شود ...
فُطرُس!...
را بگیر ، با خودت ببر
مرا با خودت ببر تا را خودم به او برسانم ...

مرا ببر به زیرِ حسین(علیه السّلام)
مرا به جایے ببر که هر شب ، هاست ...
:
+هرچی آرزوے خوبه مالِ شما
دعا
Negar_23032018_005225.png
مشاهده ۹ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.

بی شـک دنـیای مـدرن و تـکنـولوژی امـروزنـد…
◖◖◖◖◖◖◖◖◖◖▣◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗
یـک قـبل از هرچیـزی بایـد زنـدگی خـودش رو خـوب بسازه
فـونـداسیـونِ محـکم ببـنده بـرای هاش
و مقـاوم سـازی بکـنه
که هیـچ ای نتـونه حـتی کوچـیکتـرین ای بـه جـانُ تـن آرامشش بـنشونه و زنـدگیـشو خـراب کـنه...
یـک مهنـدس بـاید از کـه بـه سمـتش پـرت میـکنن
بـرای خـودش بـسازهُ
پـل مـحکـم کـنه
نـه ایـنکه وایـسه تا راهـش رو سَّـد کـنن
◖◖◖◖◖◖◖◖◖◖▣◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗
:
√5اسـفـند
روز بـزرگ داشـت
و روزِ رو بـه تـمام مـهندسـین عـزیز
رشـته مهنـدسی
تـبریک میـگم
الـهی کـه هر روزتـون پـُر از
[]
•●₪ ₪●•
sketch-1519483399215.png
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
❤️هَست تـآ مـآدر بـآشـد
❤️هَست تـآ پـدر بـآشـد
❤️هَست تـآ دراوج لبـخنـد بـزنـی
▽△▽△▽△▽△▽△▽△△▽△▽△▽△▽△▽△▽△
√√ ❤️ هَست تـآ تمآم هـآی دنیـآ
معنـی خـوش دوست داشته شـدن رآ بچشـند ..
√√ ❤️هَست تــآ هـآی تموم
رآ بـآ یـک من رفـع کـند
√√ ❤️هَست تـآ سـرسری نگـآه نکنـی
ریـز بشـوی بـه همـه
√√ ❤️هَست تـآ و گـرمـآی خونـه رو
تـآوقتـی که تـو بـرمیگـردی نگـه دارد
√√ ❤️هَست تـآ رآ رنـگـی کنـد ..
روح ببخـشد به این هآی تکـراری
▽△▽△▽△▽△▽△▽△△▽△▽△▽△▽△▽△▽△
❤️هَست تـآ کنـد هـآ وجـود دارنـد
❤️هَست تـآ بـه بـودنت کنـی ..
❤️هست . پـس بآش تـآ دنیـآیش را کنـی .
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
واگر معنـی واژه ی[ ]را درک نکـردی ات را بـاختـی ..
..ایـن[ هـای زمیـنی] بـر همـه[ ]شـآد بـآش ..
و امیـد دارم کـه[ خـودتـون ]رو بیشتـر عـزیـزانـم .
⚫||⚫
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
مشاهده ۵ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
⚫خـدا بـه دگـر نمے آیـد
⚫دگـر بـه خـانـه پـدر نمے آیـد
⚫تمـام عـرش و مـلائک بـه ے
⚫ولے بـه جـز سـر ے خـبر نـمے آیـد
[]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
دوسـتان همیـشگـی
تـو این عـزیز
نیست آدمے کـہ محتاجِ یـہ قطرہ ے خیر نباشه...
نیست دلے کـہ باشـہ و یـہ وقتا فقط دلش بـہ یـہ نگاهِ سبز خوش نباشه...
نیست دلے کـہ دلش نلرزہ براے ے علیـہ السلام...
نیست ے کـہ سفارشِ این دل ها و آدمارو پیشِ خدا نکنه...
و نیست ے-مهربون تر از خودش...
هر چے کـہ دلتون میخواد بخواید...
معنایے جز اجـابتِ هـا نـداره....

:
ظهـور آقا و بخـیری اول و آخـر دعـاهامـون بـاشه
دوسـتان
[]
و ۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
تصـور کـن فـاطمـه ے زهـرا را انتـظار میـکشـد ...
تصـورِ ایـنکه ے کـه سالـهاسـت روے سـر شهـر اسـت؛حالا مـیشود ...
به نیمـه اش کـه میرسد
ے-زهـرا قـد راسـت مـیکـند
و
خانه مـیزبـانِ بـراے بـنے هـاشـم اسـت ...
نامـش را 【حــسـن】 نـهادند
و در این خـانـدان یعنے نـهایـتِ ے ها
یعنے اویے که دوستـنداشـتنی اش خـاندانـش کـرد....
هـمیشه خـوب نـیسـت
ولی غـربت و مـظلومیتے کـه اوسـت ے-اش کـرده...
و دلـت گیـر میـکند بـه اش...
و بعـد هـا نشـانـمان مـیدهـد
که یعـنے مادرے بودن ...
و حـسن هـمان سـر منـشـأِ اسـت ...
【و مـن مُحِـبِّ حـسـنم】
:

در نیـمه نـور
بـر نـور

[]
ے-یعنے-تو-زندگیت-امام-حسن-دارے

[]
•●₪ ₪●•
مشاهده ۷ دیدگاه دیگر ...
و ۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
نـسیم خـوش آغـاز مـاه پـرفیـض الـهی 【▣رجـب الـمرجـب▣】فـرا مـی رسـد
◖◖ایـن الـرجـبیـون◗◗
گـو ایـنکه بـا گـوش دل نـوای خوش و طـنین ربـنای هنـگامـه از هـم اکنـون گـوش دل و جـان مـؤمنان را مـی نـوازد،
آری بـا تـمام شـکوهـش آمـد،
بـرمـاه رجـب
مـاه پـیوند بـنـدگان بـا
مـاه و مـحبت الـهـی
مـاه رسیـدن بـه سـر
و مـاه انـس شـب زنـده دارنِ هـمیشـه بـیدار بـا و مـعبـود بـی همـتا
سـلام بـر بـهار و بـندگـی
سلام بـر اهـالـی رجـب
سلام بـر شبـهای رجـب کـه پـذیـرای اسـت
و سلام بـر کـه مـیزبـان وصـال الـهی اسـت
و سـلام بـر لحـظه لـحظه کـه شاهـد اسـت
:
حلـول
و را بـه تـمام عاشـقان الـهی تـبریـک عـرض مـیکـنیـم
[]
•●₪ ₪●•
و ۹ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
تـصویـر زنـدگی هـر چـیزی کـه بـا تـرسیـم میـکنـه
اگـه نـقصـی تـوی تـصویـر ببـینـه
با پـاکنـی از جـنس مـثبـت
اون رو میکـنه
و مـجددا بـا
شـروع بـه و رفـع اون نـقص مـیکنـه
بـزرگـترین مـوضوع هارو با طـرز فکـر و دیـدش نـسبت بـه میــسـازهُ
【▣خـالـق خـلاقـیت هسـت▣】
:
√√5اسـفـند
روز بـزرگ داشـت
و روزِ رو بـه تـمام مـهندسـین عـزیز
رشـته مهنـدسی
و کـسانی که درک کـردن و ازش
تـبریک میـگم
[]
•●₪ ₪●•
مشاهده ۱۶ دیدگاه دیگر ...
و ۱۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
خـورد زمـین و تیـر کشیـد◖
◗از بـآل و پـرش ، بـآل و پــرم کشیـد ◖
+ صلـي‌الله‌عليـک‌يـآفـآطـمةالـزهـراء +
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
دوستآن بآمٌحبت
فـرارسیـدن رو خـدمـت
همگـی شمآ میکنیـم . . .
⚫قـراره این پـست رو بنویسیـد . . .
هـر بهـترین√√‌ ‌ √√‌ ‌ √√‌ ‌ √√‌ و . .
دررابـطه بـآ √√‌ در دیـدگاه همیـن میتـونه کنـه
تـا هـرروز دیـدگـاه در[‌ ]بـه اسـم‌ شخـص
گـذاشتـه بـشه،‌ داریـم ‌مـان نیـز از ایـن‌ دور نبـاشـد
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
√√منتـظر هـآی هستیـم . . .
[ ]
●| |●
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
مشاهده ۱۹ دیدگاه دیگر ...
 • آویـسآ آزآدآن

  در وصف ایشون حرفی برای زدن ندارم...
  اما
  سڪــפتــ مــלּ #פֿریاااد -سر-میدهد-
  مطمئن باش!

 • ✔کتیܓ✿༺

  نذر کردم...فقط خانم دوای دردمه....

و ۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

چــِ روزهایی گذشت و چــِ ریـخته شـد
چــِ و راهـپیمـایی هـایـی شـد
چــِ و جـنگـیدنـد بـرای پـرپـایـی
همـیشـه جـاودان】
برای نـابـودی ظـالـم
چــِ قـلبهـایـی بـرای ثـپیده شـد و دیـگر نـیسـتن
چــِ روزهایـی گـذشـت و چــِ روزهایـی پـیش رو داریـم
دیـشب سـاعت 9 صـدای دلـنشـین سـرتـاسـر ایـران را فـراگـرفـت
و صـدای الله اکـبر از پـشت بـام هـا بـردهـان اسـتکـبار مـیزنـد
و امـروز در هـای سـرتـاسـر ایـران
√شـمـال تـا جنـوب
√غـرب تـا شـرق
√مـرکـز ایـران

با غـرور مـلـی فـریـاد مـیزنـنـد

مـردم ایـران جشـن38سـالگـی
را جـشن گـرفتـند
و باز هـم بــِ خـود میبـالم
و
و بـا گـذشـت سـال هـا هـنـوزم
یـادوآرِ هــمـت و غـرور مـلـی اسـت 】
[]
◗◗مـُنـآسـِبـَت-نـوشـت ◖◖
فَعـالـیَتِ خودِش رو شُـروع کردُ
شُمـا عَـزیزآن میـتونید تـوی ایـن گـُروه مُنـاسِـبَتهـارو بـا دوسـتاتـون بــِ بـِزاریـد
[]
•●₪ ₪●•
مشاهده ۳ دیدگاه دیگر ...
 • sarasadafi

  سلام عاطفه خانوم
  با عرض معذرت یه مشکل داشتم .. من نمی تونم ایمیلمو تایید کنم یعنی هیچ پیام تاییدی از طرف سایت به ایمیل من ارسال نمیشه که من تاییدش کنم ...ایمیم رو عوض هم کردم بازم نشده لطفا راهنماییم کنید ...البته چند روز پیش با همین نام کاربری وارد سایت شدم اما به دلایلی قبل از تایید ایمیل حسابمو بستم که دیگه نتونستم با اون حساب بیام دوباره این حساب کاربری رو ساختم و اومدم لطفا راهنماییم کنید ... سپاسگزارم ..

 • ◀Atefeh▶

  سلام عزیزم
  از طریق خصوصی جوابت ون رو میدم