تو همانی که ،

دلم لک زده لــبــخنــدش را ؛

او که هرگز نتـوان ،

یافــت هــمانــنــدش را ؛

منم آن شـاعر دلخـون که ،

فقط خرج تــو کرد ؛

غـزل و عــاطــفـه و روح ،

هــنــرمــنــدش را .

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 1
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 1
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 1

کاربران فعال امروز

مدیران گروه

نمایش همه

کاربران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

شعار My Love Story :
_

My Love Story

گروه عمومی · · خانواده · 1498 کاربر · 318557 پست · شناسه گروه: 548
❤ PaRi ❤ ᾋԼƠƝЄ ღF STღRY ❤
❤ PaRi ❤ ᾋԼƠƝЄ ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

بی مهتاب‌ باز از آن گذشتم ،

همه تن شدم ، خیره به دنبال گشتم ،

دیدار لبریز شد از جــام ،

آن دیوانه که ؛

در خانه گل یاد درخشید ،

صد خندید ،

صد پیچید ،

آمد که با هم از آن گذشتیم ،

پر گشودیم و در آن دلخواسته گشتیم ،

بر آن نشستیم ؛

، همه جهان ریخته در ،

همه ، تماشای ،

صاف و شب ،

بخت و زمان ،

خوشۀ فرو ریخته در ،

‌ها دست برآورده به ،

و صحرا و و سنگ ،

همه داده به آواز ،

آید، تو به من :

از این کن!

‌ای چند بر این نظر کن ،

، عشق است ،

که امروز به نگران است ،

باش فردا ، که با است!

تا کنی، چندی از این سفر کن!

با تو :‌ از عشق !

از پیش ؟ نتوانم ،

!

روز ، که دل به تو پر زد ،

چون ، لب بام نشستم ،

به من زدی ،

نه ، نه ،

باز که : تو و من دشتم ،

تا به تو در افتم همه جا و ،

از ندانم ، !

از فرو ،

مرغ ، تلخی زد و ،

در لرزید ،

بر تو !

آید که : از جوابی ،

در دامن کشیدم ،

، ،

در ، آن و شب‌های هم ،

نه گرفتی از خبر هم ،

دیگر از آن هم ،

بی ، ، به چه من از آن گذشتم . . .【“ “】

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
Love_Story_Post_2.jpg
1 دیدگاه · 1394/09/18 - 15:09 در My Love S.. · ش: 1308022429 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او امیدوار نباشند.
دیدگاه غیرفعال · 1 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402880 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
از لِجاج بپرهیزید که انگیزه آن، نادانی و حاصل آن، پشیمانی است.
دیدگاه غیرفعال · 2 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402879 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
پروردگارِ همه یکی است و پدر همه یکی. همه فرزند آدمید و آدم از خاک است. گرامی ترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شماست.
دیدگاه غیرفعال · 3 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402878 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
در رفتار با زنان، از خدا بترسید و آنچه در باره آنان شاید، از نیکی دریغ ننمایید.
دیدگاه غیرفعال · 4 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402877 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
بهشت زیر قدم های مادران است.
دیدگاه غیرفعال · 5 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402875 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
هر دل سوخته ای را عاقبت پاداشی است.
دیدگاه غیرفعال · 6 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402874 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
رهنمای به کار نیک، خود کننده آن کار است.
دیدگاه غیرفعال · 7 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402872 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند.
دیدگاه غیرفعال · 8 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402869 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
دل انسانی همچو پری است که در بیابان به شاخه درختی آویزان باشد، از ورزش بادها دایم در انقلاب است و زیر و رو می شود.
دیدگاه غیرفعال · 9 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402866 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
از نشر دانش نمی توان جلو گرفت.
دیدگاه غیرفعال · 10 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402864 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
مؤمن، همواره در جستجوی حکمت است.
دیدگاه غیرفعال · 12 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402862 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
ناداری بلاست؛ از آن بدتر، بیماری تن، و از بیماری تن دشوارتر، بیماری دل.
دیدگاه غیرفعال · 13 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402859 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
نمی توان همه را به مال راضی کرد اما به حُسن خُلق، می توان.
دیدگاه غیرفعال · 14 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402857 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
شما همه شبان و مسئول نگاهبانی یکدیگرید.
دیدگاه غیرفعال · 15 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402854 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
دو گروه از امت من هستند که اگر صلاح یابند، امت من صلاح می یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می شود: علما و حکّام.
دیدگاه غیرفعال · 16 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309402851 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?>