عشق‌ها هرگز نمي‌ميرند،
فقط مثل نمک از زخمي به زخمي ديگر شُرّه مي‌کنند...
در سراشيبي ِ راهي هستيم،
بس مخوف و تاريک...
با سرعتِ نور،
مي تازانَند ما را با شَلاق...
که نمي دانم چيست اين "هُش"

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 1
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 1
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 1

کاربران فعال امروز

مدیران گروه

نمایش همه

کاربران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

شعار My Love Story :
_

My Love Story

گروه عمومی · · خانواده · 1454 کاربر · 293321 پست · شناسه گروه: 548
❤ PaRi ❤ ᾋԼƠƝЄ ღF STღRY ❤
❤ PaRi ❤ ᾋԼƠƝЄ ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿ روز اول بستری میسازد از  های سفید
 تو را رها میان  زیبابرکه های  عبور میدهد از 
#خواب را حرام میکند بر  از روز 
 می آید
 ها را پنهان میکند پشت 
 را تاریک میکند که چشمانت  باشد
به  آواز
میدهد
به  
نوای  عشق
روز 
 را باز میکند
 ست که آتش درونش  میزند
همه  زمین
 میشود
 میسراید
ترانه 
 میمیـرد
عشق روز  مرده است
و دیگر  نخواهد شد.【“  “】
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
Screenshot_2017-03-03-00-12-42-1.png
دیدگاه غیرفعال · 1394/09/18 - 15:09 در My Love S.. · ش: 1308022429 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
پرستش کنندگان خدا سه گروهند: یکی آنان که از ترس، عبادت می کنند و این عبادت بردگان است؛ دیگر آنان که به طمعِ پاداش، عبادت می کنند و این عبادت مزدوران است؛ گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت، عبادت می کنند و این عبادت آزادگان است.
دیدگاه غیرفعال · 10 ثانیه قبل در My Love S.. · ش: 1309315153 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
رشته عمل، از مرگ بریده می شود مگر به سه وسیله: خیراتی که مستمر باشد، علمی که همواره منفعت برساند، فرزند صالحی که برای والدین دعای خیر کند.
دیدگاه غیرفعال · 42 ثانیه قبل در My Love S.. · ش: 1309315151 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
چه خوب است ثروت حلال در دست مرد نیک.
دیدگاه غیرفعال · 1 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315150 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
بهترین خانه شما آن است که یتیمی در آن به عزّت زندگی کند.
دیدگاه غیرفعال · 1 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315149 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگرانند.
دیدگاه غیرفعال · 2 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315148 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
نیرومندی به زور بازو نیست؛ نیرومند کسی است که بر خشم خود غالب آید.
دیدگاه غیرفعال · 2 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315146 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
تملّق، خوی مؤمن نیست.
دیدگاه غیرفعال · 3 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315145 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.
دیدگاه غیرفعال · 3 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315143 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد.
دیدگاه غیرفعال · 4 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315142 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
من برای امت خود، از بی تدبیری بیم دارم نه از فقر.
دیدگاه غیرفعال · 4 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315140 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
مؤمن از یک سوراخ، دو بار گزیده نمی شود.
دیدگاه غیرفعال · 5 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315139 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به علم، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن.
دیدگاه غیرفعال · 5 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315137 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
بهترین خوشبختی ها ، یاری به دیگران است. آلبرت هوبار
دیدگاه غیرفعال · 6 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315136 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
آن گاه خواهید دید که زندگی با لطف و محبت ، زیبایی ، رحمت ، شادی ، نشاط و شور و سرزندگی به شما پاسخ خواهد داد . باربارا دی آنجلیس
دیدگاه غیرفعال · 7 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315135 ·
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
❣️GoLi❣️Queen ღF STღRY❣️
گروه بدون گرامیداشت همه یاورانش ، توان ایستایی ندارد . حکیم ارد بزرگ
دیدگاه غیرفعال · 7 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309315133 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?>