My Love Story

مــرا قــولیـــســت با جــانــان ؛ کــه جــانــانِ جـــان مــن باشــد ... بیشتر

My Love Story
خانواده
۵۵۲,۶۹۰ پست
۱,۶۲۲ مشترک
۱,۳۹۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱
و ۲۰ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿بی مهتاب‌ باز از آن گذشتم ،
همه تن شدم ، خیره به دنبال گشتم ،
دیدار لبریز شد از جــام ،
آن دیوانه که ؛
در خانه گل یاد درخشید ،
صد خندید ،
صد پیچید ،
آمد که با هم از آن گذشتیم ،
پر گشودیم و در آن دلخواسته گشتیم ،
بر آن نشستیم ؛
، همه جهان ریخته در ،
همه ، تماشای ،
صاف و شب ،
بخت و زمان ،
خوشۀ فرو ریخته در ،
‌ها دست برآورده به ،
و صحرا و و سنگ ،
همه داده به آواز ،
آید، تو به من :
از این کن!
‌ای چند بر این نظر کن ،
، عشق است ،
که امروز به نگران است ،
باش فردا ، که با است!
تا کنی، چندی از این سفر کن!
با تو :‌ از عشق !
از پیش ؟ نتوانم ،
!
روز ، که دل به تو پر زد ،
چون ، لب بام نشستم ،
به من زدی ،
نه ، نه ،
باز که : تو و من دشتم ،
تا به تو در افتم همه جا و ،
از ندانم ، !
از فرو ،
مرغ ، تلخی زد و ،
در لرزید ،
بر تو !
آید که : از جوابی ،
در دامن کشیدم ،
، ،
در ، آن و شب‌های هم ،
نه گرفتی از خبر هم ،
دیگر از آن هم ،
بی ، ، به چه من از آن گذشتم . . .
【“ “】✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
دیدگاه غیرفعال شده است.
دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی به نام بام نبود کسی
همیشه باید كسى باشد…
تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد..
باید كسى باشد…
كه وقتى صدایت لرزید بفهمد,
كه اگر سكوت كردى, بفهمد..
كسى باشد كه اگر بهانه گیر شدى بفهمد..
كسى باشد كه اگر سردرد را بهانه آوردى براى رفتن و نبودن بفهمد..
بفهمد تو به او احتیاج دارى.. كه زندگى درد دارد.. كه دلگیرى بفهمد..
كه دلت برایش تنگ شده است..
بفهمد كه دلت براى در كنارش قدم زدن "تنگ شده" است…
همیشه باید كسى باشد…
همیشه…!
دیدگاه غیرفعال شده است.
لیلی تو بــــزرگــتـرین اشتباه تاریخ را مرتکب شدی . . .

مردی را آواره ی کوچه و بیابان کردی که مردانه پای تو ایستاد . . . !!!

این روزها هیچکس پای هیچکس نمی ایستد . . .

چه برسد مـــــردانه . . . !!!
دیدگاه غیرفعال شده است.
واقعا نمی دانم که با چه بیانی زیبایی عشق تو را بسرایم.
تمام غم های من با لبخندی که بر لبهای شیرینت نقش می بندد از بین می رود.
تمام شیرینی زندگی ام با کوچکترین غمی که بر چهره تو می نشیند محو می شود.
عشق من لحظه ای نیست که در یاد تو و غرق در خیالت نباشم.
گلم نمی دانم چطوربگویم که چقدر دوستت دارم
و چه اندازه میزان محبت تو در دلم ریشه افکنده است.
فقط آرزو میکنم که زندگیم حتی برای یک لحظه هم که شده
کوتاه شود و تمام آن را در کنار تو باشم.
روز به روز که می گذرد آتش محبتت در دلم بیشتر می شود
و من به خاطر این محبت تو از صمیم قلب می گویم که:
" نیــــازمــ با تمــامــ وجـــود دوستت دارم "
دیدگاه غیرفعال شده است.
____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______________________
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________________
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥........____ ۝۝۝۝۝_____
__♥♥♥♥-...-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.._۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____
__♥♥♥---------♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝___
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____
____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____
______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____
__________♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝_____
____________♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝____
_____________♥.۝۝۝۝۝۝._____
_____________♥.۝۝۝۝_________
_____________۝۝۝______________
____________۝۝______________
__________۝___________
شاید برای تو فراوان باشند کسانی که اندازه من دوستت دارند اما برای من کم که نه هیچ وجود ندارد کسی که اندازه (تو) دوستش داشته باشم ...
دیدگاه غیرفعال شده است.
قاتلم باش !
بیا خیمه بزن بر تن من
دیدگاه غیرفعال شده است.
دل ربودن ارزان !
دل شکستن ارزان !
و دروغ از همه ارزان تر
دوره ئ ارزانیست ... !!!
دیدگاه غیرفعال شده است.
نشسته ام به تماشای چشم چون پری ات
که سهم من بشود ، یک نگاه سرسری ات
دیدگاه غیرفعال شده است.
پس کوچه های قلب مرا جستجو نکرد ...
اما مرا به عمق درونم کشید و رفت ...!!!
دیدگاه غیرفعال شده است.
اگر کسی را که دوست دارید بخاطر اشتباهاتش نبخشید ،
دیگر آن آدم چه فرقی با بقیه دارد که می گوئید دوستش دارید .
دیدگاه غیرفعال شده است.