My Love Story

مــرا قــولیـــســت با جــانــان ؛ کــه جــانــانِ جـــان مــن باشــد ... بیشتر

My Love Story
خانواده
۴۴۶,۹۴۳ پست
۱,۶۰۶ مشترک
۱,۳۸۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱
و ۱۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿بی مهتاب‌ باز از آن گذشتم ،
همه تن شدم ، خیره به دنبال گشتم ،
دیدار لبریز شد از جــام ،
آن دیوانه که ؛
در خانه گل یاد درخشید ،
صد خندید ،
صد پیچید ،
آمد که با هم از آن گذشتیم ،
پر گشودیم و در آن دلخواسته گشتیم ،
بر آن نشستیم ؛
، همه جهان ریخته در ،
همه ، تماشای ،
صاف و شب ،
بخت و زمان ،
خوشۀ فرو ریخته در ،
‌ها دست برآورده به ،
و صحرا و و سنگ ،
همه داده به آواز ،
آید، تو به من :
از این کن!
‌ای چند بر این نظر کن ،
، عشق است ،
که امروز به نگران است ،
باش فردا ، که با است!
تا کنی، چندی از این سفر کن!
با تو :‌ از عشق !
از پیش ؟ نتوانم ،
!
روز ، که دل به تو پر زد ،
چون ، لب بام نشستم ،
به من زدی ،
نه ، نه ،
باز که : تو و من دشتم ،
تا به تو در افتم همه جا و ،
از ندانم ، !
از فرو ،
مرغ ، تلخی زد و ،
در لرزید ،
بر تو !
آید که : از جوابی ،
در دامن کشیدم ،
، ،
در ، آن و شب‌های هم ،
نه گرفتی از خبر هم ،
دیگر از آن هم ،
بی ، ، به چه من از آن گذشتم . . .
【“ “】✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

Love_Story_Post_2.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.

هیچ توانایی ، هنر و تحصیلاتی ، موجب نمی شود ، به آدمی که هنوز به مرز چهل سالگی نرسیده است ، استاد بگوییم . باید ارزش واژه ها را ب

دیدگاه غیرفعال شده است.

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بی ک

دیدگاه غیرفعال شده است.

نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خو

دیدگاه غیرفعال شده است.

برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم . حکیم ارد بزرگ

دیدگاه غیرفعال شده است.

یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید. شاتو بریان

دیدگاه غیرفعال شده است.

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :اگر كسى از شما در حالى خوابيد كه در دستانش بوى گوشت بود و آن را نشست و آن‏گاه عارضه‏اى به وى رسيد ، مباد جز خويش را نكوهش كند .

دیدگاه غیرفعال شده است.

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :بنده ، هر چند در عبادت ضعيف باشد، با اخلاق نيك خود در آخرت به درجات بزرگ و منزلتهاى والا دست مى‏يابد .

دیدگاه غیرفعال شده است.

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :همانا من برانگيخته شده‏ام تا مكارم اخلاق را به كمال رسانم .

دیدگاه غیرفعال شده است.

فرزندان خود را به كسب سه خصلت تربيت كنيد: دوستى پيامبرتان و دوستى خاندانش و قرائت قرآن.

دیدگاه غیرفعال شده است.

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.

دیدگاه غیرفعال شده است.