تو همانی که ،

دلم لک زده لــبــخنــدش را ؛

او که هرگز نتـوان ،

یافــت هــمانــنــدش را ؛

منم آن شـاعر دلخـون که ،

فقط خرج تــو کرد ؛

غـزل و عــاطــفـه و روح ،

هــنــرمــنــدش را .

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 1
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 1
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 1

کاربران فعال امروز

مدیران گروه

نمایش همه

کاربران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

شعار My Love Story :
_

My Love Story

گروه عمومی · · خانواده · 1525 کاربر · 341903 پست · شناسه گروه: 548
❤ PaRi ❤ AlღnE ღF STღRY ❤
❤ PaRi ❤ AlღnE ღF STღRY ❤
✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

بی مهتاب‌ باز از آن گذشتم ،

همه تن شدم ، خیره به دنبال گشتم ،

دیدار لبریز شد از جــام ،

آن دیوانه که ؛

در خانه گل یاد درخشید ،

صد خندید ،

صد پیچید ،

آمد که با هم از آن گذشتیم ،

پر گشودیم و در آن دلخواسته گشتیم ،

بر آن نشستیم ؛

، همه جهان ریخته در ،

همه ، تماشای ،

صاف و شب ،

بخت و زمان ،

خوشۀ فرو ریخته در ،

‌ها دست برآورده به ،

و صحرا و و سنگ ،

همه داده به آواز ،

آید، تو به من :

از این کن!

‌ای چند بر این نظر کن ،

، عشق است ،

که امروز به نگران است ،

باش فردا ، که با است!

تا کنی، چندی از این سفر کن!

با تو :‌ از عشق !

از پیش ؟ نتوانم ،

!

روز ، که دل به تو پر زد ،

چون ، لب بام نشستم ،

به من زدی ،

نه ، نه ،

باز که : تو و من دشتم ،

تا به تو در افتم همه جا و ،

از ندانم ، !

از فرو ،

مرغ ، تلخی زد و ،

در لرزید ،

بر تو !

آید که : از جوابی ،

در دامن کشیدم ،

، ،

در ، آن و شب‌های هم ،

نه گرفتی از خبر هم ،

دیگر از آن هم ،

بی ، ، به چه من از آن گذشتم . . .【“ “】

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿
Love_Story_Post_2.jpg
1 دیدگاه · 1394/09/18 - 15:09 در My Love S.. · ش: 1308022429 ·
❤ FatemeH ❤ Princess ღF STღRY ❤
❤ FatemeH ❤ Princess ღF STღRY ❤
‏شديدا نيازمند شنيدن صداي خش خش زير كفش هستم....
IMG_20170920_184623.jpg
1 دیدگاه · 11 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309493116 ·
❤ FatemeH ❤ Princess ღF STღRY ❤
❤ FatemeH ❤ Princess ღF STღRY ❤
دیدمت
منم دیدمت عزیزم


بیشترین پیام‌ های ارسالی شب های محرم

دیدگاه · 18 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309493109 ·
❤ FatemeH ❤ Princess ღF STღRY ❤
❤ FatemeH ❤ Princess ღF STღRY ❤
‏صبح مامانم گفت: واسه بابات و بچه ها صبحانه آماده کردم تو هم می‌تونی بخوری!!!
قشنگ معلومه که سرراهیم
دیدگاه · 30 دقیقه قبل در My Love S.. · ش: 1309493103 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
شتاب زمان به اندازه اي است كه در چند لحظه مي تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.♥♥پائولو كوئيلو♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492867 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
افعي ترسناك را دسته اي مورچه از پاي درمي آورند.♥♥مثل ژاپني♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492866 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد، اما من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد.♥♥كنفوسيوس♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492865 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
هرچه انديشه ي شما بزرگ باشد به همان اندازه بيشتر به انديشه هاي ديگران احترام مي گذاريد.♥♥بلز پاسكال♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492864 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
كمابيش همه ي مردم بخشي از عمرشان را در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي كه ندارند، هدر مي دهند.♥♥سامول جانسون♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492863 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
ما ديگران را تنها تا آن بخش از جاده كه خود پيموده ايم مي توانيم هدايت كنيم.♥♥اسكات پك♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492862 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
هدف از زندگي اين است كه از يك حرمت نفس والا برخوردار باشيم و بتوانيم جدا از مهارت يا عدم مهارت در يك تخصص يا زمينه ي خاص و تأييد يا عدم تأييد ديگران، حرمت نفس خود را پاس داريم.♥♥ناتانيل براندن♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492861 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
در ميان مردمان فهميده، استوارترين اساس زناشويي، دوستي و رفاقت است؛ اشتراك در علايق يكديگر و توانايي در به سامان رساندن باورها و درك انديشه ها و روياهاي يكديگر به گونه اي مشترك.♥♥جبران خليل جبران♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492860 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
هيچ رابطه ي انساني، وجود ديگري را به تملك خود در نمي آورد. در دوستي يا عشق، هر دو نفر در كنار هم دستهاي خود را براي يافتن چيزي كه يك دست به تنهايي قادر به يافتن آن نيست دراز مي كنند.♥♥جبران خليل جبران♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492859 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
تله پاتي و روش هاي گوناگون آن، به گونه اي كه برخي مي انديشند، شعبده بازي و كلك نيست؛ بلكه يك نيروي بزرگ ذاتي است كه دانش، آن را نمي پذيرد ... چون آن را نمي شناسد ... همان گونه كه در آغاز، كروي بودن زمين را نپذيرفت و مردم گمان مي كردند زمين پهن است.♥♥گابريل گارسيا ماركز♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492858 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
تنها چيزي كه در شهرهاي كوچك شايع است، خود شايعه است... حتي پيش از آنكه پيشامدي رخ دهد، مردم به آن پي مي برند.♥♥گابريل گارسيا ماركز♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492857 ·
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
همه ي مردم دوست دارند در اوج و قله ي كوه زندگي كنند، بي آنكه متوجه باشند خوشبختي حقيقي در سراشيبي اي است كه به سمت بالاي كوه مي پيماييم.♥♥گابريل گارسيا ماركز♥♥
دیدگاه غیرفعال · 10 ساعت قبل در My Love S.. · ش: 1309492856 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?>