My Love Story

مــرا قــولیـــســت با جــانــان ؛ کــه جــانــانِ جـــان مــن باشــد ... بیشتر

My Love Story
خانواده
۳۹۲,۰۶۰ پست
۱,۵۷۲ مشترک
۱,۳۷۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱
و ۱۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿بی مهتاب‌ باز از آن گذشتم ،
همه تن شدم ، خیره به دنبال گشتم ،
دیدار لبریز شد از جــام ،
آن دیوانه که ؛
در خانه گل یاد درخشید ،
صد خندید ،
صد پیچید ،
آمد که با هم از آن گذشتیم ،
پر گشودیم و در آن دلخواسته گشتیم ،
بر آن نشستیم ؛
، همه جهان ریخته در ،
همه ، تماشای ،
صاف و شب ،
بخت و زمان ،
خوشۀ فرو ریخته در ،
‌ها دست برآورده به ،
و صحرا و و سنگ ،
همه داده به آواز ،
آید، تو به من :
از این کن!
‌ای چند بر این نظر کن ،
، عشق است ،
که امروز به نگران است ،
باش فردا ، که با است!
تا کنی، چندی از این سفر کن!
با تو :‌ از عشق !
از پیش ؟ نتوانم ،
!
روز ، که دل به تو پر زد ،
چون ، لب بام نشستم ،
به من زدی ،
نه ، نه ،
باز که : تو و من دشتم ،
تا به تو در افتم همه جا و ،
از ندانم ، !
از فرو ،
مرغ ، تلخی زد و ،
در لرزید ،
بر تو !
آید که : از جوابی ،
در دامن کشیدم ،
، ،
در ، آن و شب‌های هم ،
نه گرفتی از خبر هم ،
دیگر از آن هم ،
بی ، ، به چه من از آن گذشتم . . .
【“ “】✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

Love_Story_Post_2.jpg

عشق همانند نواختن پيانو است: در ابتدا شما بايد قانون نواختن را بدانيد و از روي اصول بنوازيد، ولي سپس بايد اصول را فراموش كنيد و ياد بگيريد كه با قلب‌تان بنوازيد./ تلونيوس مانك/

عشق زماني ادامه مي‌يابد و پايدار مي‌ماند كه دو انسان عاشق، همه چيز را با هم دوست داشته باشند، نه اينكه تنها يكديگر را دوست بدارند./ فرانسيس گويلارم/

انسان‌ها را از دور دوست داشتن، كار دشواري نيست. دوست داشتن آنهايي كه به ما نزديك هستند، كار دشواري است. بخشيدن يك كاسه برنج براي سير كردن يك گرسنه، بسي آسان‌تر از كاهش تنهايي و درد و رنج انساني رانده شده در خانه‌ي خودمان است. عشق را به خانه‌ي خود بياوريد؛ چرا كه عشق ورزيدن به يكديگر را بايد از خانه آغاز كنيم./ مادر ترزا/

پاداش عشق به حقيقت هم در آسمان است و هم در زمين./ نيچه/

زن هنوز قابل دوستي نيست؛ او تنها عشق را مي شناسد./ نيچه/

در انتقام و عشق، زن وحشي تر از مرد است./ نيچه/

عشق ورزيدن به انسان‌هايي كه دوست‌شان نداريم، مي‌تواند سبب دگرگوني هر دو نفر شود./ ران كافمن/

بيشترين نياز انسان‌ها به عشق، زماني است كه زياد سزاوار دريافت آن نيستند./ جان هريگان/

معشوق كسي بودن، به شما نيرو مي‌بخشد و عاشق كسي بودن، بي‌باكي و جسارت./ لائوتسه/

اين معجزه‌اي است كه هر دم براي انسان‌هاي عاشق رخ مي‌دهد: "آنها هرچه بيشتر ببخشند، بيشتر به دست مي‌آورند."/ رينر ماريا ريلكه/