صفحه رسمی N_otice در شبکه اجتماعی بلوک 13

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 104
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 101
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 173

مدیران گروه

کاربران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

اطـلاع رسـان

گروه عمومی · · · 80 کاربر · 78 پست · شناسه گروه: 121
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
سـلام بــِ کـاربـران دوسـت داشتـنی بـلوک13
روزهـاتـون بــِ کـام
تـصمیـم گـرفتـیم روزهـای واپسین پـاییـز بـا گـرمـتر بــِ زمسـتان بـریـم
تـقـریبـا در طـول روزهـزاران پسـت تــُ بـلوک بــِ اشـتراک گذاشـته میـشه بـا مـوضوع و عکـس های متـفاوت
از پـست هـای و گـاه گـرفتـه کــِ هـر کـدومـش جـذابـیت خـاص خـودش داره
اَمـا بـعضـی پـستـا بــِ بـلوک و کـاربـر میـده کــِ تعـداد لایـک و بـازنـشر های زیـادی میـخوره
حـال از شمـا کـاربـران عـزیـز میخـوام کــِ کــِ تاحـالا دیـدیـد کــِ جـز پـستهـای هاتـون گـذاشتـید
و بـیشـتری خـورده رو بــِ مـا معـرفـی کنـید
هـم از پـست لـذت ببـریم و هـم بـا پـست بـلوک آشـنا بـشیم

:
√پـسـت نبـاید خـورده باشـه
√فقـط لیـنک 1 پـست میتـونیـد بزاریـد
√بــِ زیـباتـرین پـستُ
پـست کــِ شـما بــِ مـا معـرفی می کـنید تـعلق میگـیره


1482240757425829_large.jpg
27 دیدگاه · 1395/09/30 - 17:05 در اطـلاع رس.. · ش: 1308964883 ·
15 بازنشر: و 8 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
خـدمت همـراه
به لطف دوستـان روز بسیـآر و شد ..
همہ عـزیزآنـی کہ شآمـل ما هست ..

گـرفتـیم این روز رو
در قآلـب و ـس به بکشـیم ..

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

◁◁

http://1y1.ir/TavaL0dboloke13

◁◁

http://1y1.ir/CaKeBOL0KE13

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

:

1). بہ زودی بآکیفیت و حجـم
در همین پست بہ گذاشته خواهد شد

2).کیک و با مخصوص بلوک

3). امیـدوآرم از لذت ببرید

[ ان شآءالله پـرازاتفآق هآی باشہ ]

[ ]

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
556515151.png
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
37 دیدگاه · 1395/08/9 - 18:45 در اطـلاع رس.. · ش: 1308849007 ·
29 بازنشر: و 22 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
بہ قـول ..
شآیـد فلسفہ همـین بـآشہ :

بـآ مـشـتـی ◖
◗بـرایِ و لـمس کـردن کـلـی

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده

√√ پس ..

√تـو شـدی کہ بآشیـم

√تـو شـدی کہ رو یـآدمـون

√تـو تـآ ما بودن رو حس کنیم از همه فاصله ها

√تـو تـآ رشـد کنہ

√تـو شـدی کہ کنیـم کنـآرهمہ و هآمـون

√ممنـون کہ و بـآ همہ هـآ بـآز بہ ادامہ میـدی

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده

◁◁ شـدی
ولـی قـدر دوسـت دارم ..

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

◁◁مَمْنْـٌون اَز شٌمآ هآ
[ ali68 ].[ FOTROS ]
کہِ بـآعِِثِ هَمِہِ ایـن هآیِ خـوبـیـد ..

◁◁ممنـون از [ ◀Atefeh▶ ] عـزیز
کہ همہ جـوره کنآر و هآست
بآفعـآلیت خـوبش بآعِث بهتـربلـوک میشہ

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

◁◁ :
اینـم هآی هآی خوبـت جـآن ..
+[ ]+

اینـم اصـلی : [ http://1y1.ir/TB13 ]

+

[ ]

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Untitled-1-Recovered - Copy.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
24 دیدگاه · 1395/08/8 - 17:57 در اطـلاع رس.. · ش: 1308846273 ·
34 بازنشر: و 27 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶

بـا کُـلی خـاطـره های
خـاطـره های کـه هـرکـدومشون بـه نـوعی باعـث بـزرگـی تو شـد
خـاطـره های زیـادی بـاهات سـاخـتیمُ بزرگ شـدی
بـزرگ شـدیُ کـنارش بـه ما یاد دادی
نـذاشـتی رقـیبات از پـا درت بیـارن
بـزرگ شـدیُ خیـلی از کـاربرا گُـل بـهمون نشـون دادی
بـزرگ شـدیُ خـیلی ها خـوشیُ ناخـوشی هاشون تـو قـالب پسـت بـهت گـفتنُ ثبـتش کـردی
تـو بـزرگ شـدیُ خیـلی از تجـربه کـردی
کـردیُ بـزرگ شدی
پـشرفـت کردیُ بـهـترین ها کـسب کـردی
تو از نظـر مردمی شدی
کـردی از نـو ساخـتنُ با بهـترین کـاربـرا
درکـنار همه اینـها بهـترین پشـتـت بـودنُ و دوست داشـتنی رو واسـمون ساخـتن
ali68 و FOTROS
ممـنونیـم کـه ایـن دوسـت داشـتنیُ بـوجـود آوردیـد
هـر روز شـاهـد تـک تـک هسـتم
خـداقـوت

·٠•❄•٠·˙·٠•❄•٠·˙·٠•❄•٠·˙·٠•❄•٠·˙

امـّا به آقا ali68

امـیدوارم لحـظه لحـظه سـرشار از بـاشه
و بـلوک خـوبمون هـرروز پـشرفـت های داشـته باشـه
آرزومـدم که همـشه باشـید
آرزومـندم غـرق در باشـید و حـالـشون بهتـر از روزهـای قـبل باشـه
آرزومـندم به برسـید
تـولدتون مـبارک

1477682177532731_large.jpg
11 دیدگاه · 1395/08/8 - 17:02 در اطـلاع رس.. · ش: 1308846212 ·
12 بازنشر: و 5 کاربر دیگر
FOTROS
FOTROS
سـلام بـه رفقـاي عـزيز
امـروز روز بـسيـار بـراي هـمه مــا
سالـروز بــلوك 13 يكــ شبكه اجتمـاعـي
ويـا يــك مجـازي
هميـشه جنگـ پــشت هاي خاكي و يــا مـوشك هـاي اتـمي

【“هميـن مـجازي يــك هـست “】

و اين يـا مـوبـايـل شما يـك مجازي هـست

كـه هـروز را در نـبرد هستـيم

چه است در ايــن نبـرد شـويم يـا شهــيد و يا الاثــر

و در ايــن جنگ نا بـرابـر بـوخـوريم

كه جز چـيزي بـراي مـان

【“پـس به فـعاليتـمون در جنـگ باشد “】


3سالـگي بـلوك 13 رو بـه شمــا تبـريك ميـگم

تبـريك بـه هــمه رفقــايـي كـه تـا ايـنجا بـا مـا بـودن

و بـه پيـشرفـت سايـت

اميدوارم هـم كه مـارو كـردن

بـاز بـه بلــوك 13 بـرگردن


【“ و امــــــــا“】

تـلاشـمون رو كـرديمـ كـه بـراي 3
سـايـت بهـتريـن رو بهـتون بــديـم

ولـي انـجام نـشد و شديم شديـد

ان شـالله خــبــرهــای را
بــراي هــمـه شمــا داريــم

تــا از بــودن در بـلوك 13 لذت ببـريـد

پـس بــا مــا بــاشيــد


دوستــانـي كــه در هميـن پسـت حاضـري بـزنـن
مبلــغ 5 هــزار تـومن پــولشـون شــارژ ميــشه

و مـهلـت شــارژ پــول تــا تـاريخ
1395/08/20
كاربراني كه فعاليت ندارن و
آي پي هاي تكراري بهشون تعلق نميگيرد با تشكر

و در آخــر كـنـم از كـه زيــاد
تــلاش هــاش تـو نيـست
ولــي هســت
زيــاد كـسي به كـه بـراي بلـوك ميكنــه نـداره
ولـي نـباشـه بلــوك نيـست
مبــارك
【“ 13 “】
ali68
boloke13.JPG
امضا: 【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】
77 دیدگاه · 1395/08/8 - 00:38 در اطـلاع رس.. · ش: 1308845150 ·
23 بازنشر: و 16 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
وقتـی کہ بآشـی
شمـارِش زِندِگیـت از شروع میشہ

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده

پـس بآیـد بگـم :

√√ مـونده تآ تشکیـل اِجتِمآع بلـوکـیان
√√ مـونده تآ روزعـاشقـی
√√ مـونده تآ تجـدید خآطـره ، تآ پیـداکـردن هـم دیگہ
√√ مـونده تآ تــولـد خونـہ دوممـون
√√ تآ سآلگـی

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـزده

یعنـی :
کنـی بـرای و
خبـر هآی یکـی یکـی دآرن میفتـن ..
رتبِہِ زیـر ببینمـت

http://1y1.ir/iv

[ ali68 ] . [ FOTROS ] ممنـون ..
ممنـون بـرای همہ و ای کِہ خرج کردید ..
ممنـون کہ بـرامـون رغـم زدید ..
ممنـون کہ و و ..

◀ ممنـون از شمآ هآ
کِہ [ ]رو نگہ داشتید

◗قَلب هآیِ پـر از شآدی ◖

[ ]

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
d_s_by_mina0098.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
24 دیدگاه · 1395/07/25 - 20:46 در اطـلاع رس.. · ش: 1308817349 ·
16 بازنشر: و 9 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
+خـَبَر خوش+
[]

تـوی
بهتـریـن خبـر بـعد از مدتهـا میـتونه سـایت بـاشـه
کـه امـروز شاهـد بـلوکُ رتبـه بودیـم
بـا یه []
http://1y1.ir/Yh
√√امـیدوارم ایـن اتـفاق های
همچـنان داشتـه بـاشـهُ و به رتـبه های برسـیم

:
1.دوستـانی که تمـایل دارند نصب کنند و بگیـرد
http://1y1.ir/7U

2.ممـنونم از همـه شمـا عزیزان کـه هستیـدُ
بـا بهـمون انـرژی میدیـد

√منـتظـر باشـید
[]

◀◀ ▶▶
photostudio_1476620879742.jpg
35 دیدگاه · 1395/07/25 - 15:12 در اطـلاع رس.. · ش: 1308816770 ·
11 بازنشر: و 4 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
کـه سـاختـه مـیشـه اسـاس و پـایـه ای داره بـا و انـگیـزه خـاصـتر
مـمکـن گـروه مـتفـاوت بـاشـه
مثـل:
◀آشـپزی
◀خـودنـویس
◀حـرفـهای عـاشـقونـه
◀جـوک و غـیـره
امـا مـدیـرهـرگـروهـی دوسـت داره گـروهـش بـشه و جـز 20گـروه فـعال بـلوک باشه
هـم از نـظر هـم و
بـرای دونـستـن و بـیشـتر بـایـد بـگـم
یـه مـیتـونه بـا 3هـفتـه فعـالیـت
60لایـک کـاربـری
240کـاربـر
و8000تـا بـه بـالا مـیتـونه جـز گـروه های قـرار بـگیـره

+امـا مـهمتـری هـست+
√یـادتـون بـاشه بـرای شـدن نـیاز نـیست بـسازیـم و خـودمـون بـاهـاش فـعـالـیت کـنیم
√یـادتـون بـاشـه بـرتـر شـدن و جـز گـروه هـای فعـال شـدن بـه و گـذاشتـن پستـهای مـفیـده
√یـادتـون بـاشه بـا کـمی میشـه بـرتر شد

[]

◀◀ ▶▶
1474885766689802_large.jpg
10 دیدگاه · 1395/07/5 - 21:07 در اطـلاع رس.. · ش: 1308777758 ·
11 بازنشر: و 4 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
پـست هـای مـتفـاوتـی درمـورد یـا بـه چـشمـتون خـورده و خـونـدیـد
برای خیلی ها ممکن شده باشه که بـه چـه دردی میخـوره؟؟؟

ایـن وب سـایـت تـعداد هـر سـایـت یـا رو ارزیـابی مـیکـنه و رتـبه مـیده
هـرچـی سـایـت پـایـین تـر بـاشـه طـبعـا بـازدیـد بـیـشتـری داشـتـه
کـه راه حـل هـای مخـتلـفـی وجـود داره بـرای داشـتن یـه
مثـل
◀ افـزایـش از سـایـت
◀ اسـتفـاده از
◀ افـزایـش مـدت ها
◀ پـستـهای
◀سـرچ【 ۱۳ 】در مـوتـور جـستـجوگـر گـوگل
امـا بـیشتـرین تـاثـیر بـرای پـایـین اومـدن رتـبـه سـایـت
【نـصـب تـولبـار الكـسا】
از شمـا دوسـتـان هـمیشـه همـراه میخـوام که ایـن کـنید
تا وب سـایت الـکسا بـتونـه از بـلوک رو ثـبت کنه
تا رتـبه بهـتری رو کـسب کنیـم
بـا همـکاری و کـمک شمـا عـزیزان رو کـسب میکنیـم
[]


:

1). آمـوزش نـصب
http://1y1.ir/YW

2). دوستـانـی کـِ تـولـبارُ روی نـصـب کـردنـد
وَ تــو دیـدگـاه پـســت ارسـال کــنـید
تا بـِ رسـم هـدیـه 2013 امتیـاز یا

3). اگـه سـوالی بـود


◀◀ ▶▶
ttttttyt.jpg
70 دیدگاه · 1395/06/20 - 14:59 در اطـلاع رس.. · ش: 1308745696 ·
28 بازنشر: و 21 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
: سلآم ، ارسال هرگونہ یا شبکه های
هستش لطفا قوانین باشید

: واااا و رو دیگه همه بـلدن چی آخه ؟!

: بله ولی یا شما یک مورد هستش

: شما همش بدید اه

▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣

◀خیـلـی هـآ این گیـر دادن میـدونن
ولـی درواقـع مـا
کـه دچـار نشـیـدبـا تـرس و تـوی بـلـوک نـکنـیـد
دوسـت از تـرس ها و ها
همیشـه و دور از بـاشیـد ضـربـه بـخـوریـد

◀ایـن ها و ها
√√[ ]√√
نبـایـد در هـرکـسی قـرار بـگیـره در اختـیار کـه حتـی
هستـش ؟! چـه داره؟!اصـلا آدم منـطـقی و هسـت یـا
خیـر ،اصـلا اون کـه بـیـان میـکـنه ؟!
یـا نـه بـرای سـوءاستـفـاده از شـمـا میـکـنه
شـایـد حـرف هـا دار بـاشـه ولـی همـه حـرف هـا هستـش
فقـط یـه سـر بـه روز نـامـه هـا و بـزنـیدیـه سـر بـه هـای
مـحـل بـزنیـد ببـیـنید چـقـدر از همیـن آیـدی هـا شـدن ،
چـقـدر تـوی پـخـش شـده چـقـدر
همـیـشه بـا دارن
میکنـن و خیـلـی هـای دیـگـه ...

◀مـا بـه ایـن هـا خـواهیـم داد
اگـر هـم از ایـن دور کنـیم میـکـنـه . . .

▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣

◀شـما اگـر برای نسوزه
دیـگـران نیـستـند مـراقـب حـریـم هـای باشید

◀◀حـرف آخـر ایـنکه
هـا هستن که حتـی تـوی هم
بـایـد بشـن چـه بـرسـه بـه اینـکه
شـمارو داشتـه بـاشـن .

مـا داریـم .,~
ما باشید .,~


::☼::☼:: ::☼::☼::
3496421_549.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
10 دیدگاه · 1395/05/31 - 11:50 در اطـلاع رس.. · ش: 1308699731 ·
22 بازنشر: و 15 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
هـمگی ما خیـلی از شبـکه هـای رو دیـدیم
اما حـکایـت ، حکایت هـمـون بـاریـکہ
پـاییـن شهـره کہ هـمـسایہ هـا
دور هـم میـشدن و کـوچہ رو و میـکردن
بـوی و خیـس خـورده
تـوی فـضـای و کـوچـہ
و مـیـون های از تہ دل ها پـخـش میشہ..
پسـرایـی کہ بـازی میـکنـن و گـلایـی کہ بـازی میـکـنـن ..

⚫ ● ⦁ ⟡ ⦁ ● ⚫ ⧉ ⚫ ● ⦁☼◗ ◖☼⦁ ● ⚫ ⧉ ⚫ ● ⦁ ⟡ ⦁ ● ⚫

√√
بِہ هَمون
روٌح نَوآزهِ بہِ هَمٌون وَ صَمیمیَت

√√اَز هَستیم
کِہ اَگِہ بَرآیِ مٌشکِلی
دوٌرِ هَم میشیم وَ هرکَس بِہ اَندآزِهِ زَحمَت میکِشِہ

√√
کِہ شآدِیِ و
هَم دیگِہ

√√
این وَ
بِینِ تآ هَمیشِہ بِمونِہ

√√این هآ این
این بِہ این بِہ بـٌودَنـآ
این هَمِگی این رو تَشکیل دآدِهِ

⚫ ● ⦁ ⟡ ⦁ ● ⚫ ⧉ ⚫ ● ⦁☼◗ ◖☼⦁ ● ⚫ ⧉ ⚫ ● ⦁ ⟡ ⦁ ● ⚫

روزِه شد
اندازه روز حـرف داریــم !!
روز خـاطـرهـ ،یــاد ، تـجـربہ ، ..
تـآ روز دوست داشتنی رو کنار بودید
و با و باعث شدید
ممنون که هستید ... مستدام
جای همه اونایی که و توی
◗قلــب بلوکـــ13 ◖
میشه . . . !!

+
خوبی رو که
قشنگی باشید

[مخآطب خآص مآییـم ]
[بقـیہ بہ مابـ ـ ـلوکـ ـ ـیا خـ ـ ـاص شدن]
[ تآ ابـ ـ ـد بآلآست ]

::..:: ::..::
500x1001_1466545296303889.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
15 دیدگاه · 1395/05/18 - 13:29 در اطـلاع رس.. · ش: 1308668984 ·
22 بازنشر: و 15 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
ایـنبـار شمـا کـاربـران عـزیـز کـنـیـد

بـه نـظـر شمـا 【 ـا-امـاکـانـاتـی-کـم داره 】کـه مـیتـونه مـورد اسـتفـاده شـما عـزیـزان قـرار بـگـیره

✤ ✤ ✤❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂✤ ✤ ✤

+نـظـرشـخصـی خودم+

سـلام
اول از هـمه خـدمـت مـدیـران عـزیـز کـه هـمه جـوره بـه سـايت هست
بـه نـظر مـن نـیاز داره کـه یـه خـوبُ عـالی داشـته باشـه تـا کـاربـرانـی کـه بـا مـوبـایل یـا تبـلت میـشن بـتونـن راحـت از امـکـانات شبـکه استـفـاده کنـنُ مشـکلی پـیش نـیاد
ایـنطوری خـیلـیا مـیتونن تـو سایـت کـنار دوسـتانشـون سپـری کنـن

✤ ✤ ✤❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂✤ ✤ ✤

شـما عـزیـزان هسـتیـم
تـا بـلوکـــ13ـــ بـهتر از هـمیـشه تـموم لـحظـاتمـون باشـه
[]

◀◀ ▶▶
1470477271628010_large.jpg
109 دیدگاه · 1395/05/16 - 15:16 در اطـلاع رس.. · ش: 1308664550 ·
23 بازنشر: و 16 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
خدمت دوستان
___________________________________

به خاطر که توی
بوجود اومده پیوست تصویر از طریق
[لینک مستقیم] نیست
و باید رو ازخود بارگذاری کنید .

___________________________________

:

1). درحـآل و مشکل هستیـم .
2). اگر یا داشتید در دیدگاه پست هستیم

+امیدوارم با همراه مآبآشید


[]

::☼::☼:: ::☼::☼::
55575775.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
8 دیدگاه · 1395/05/9 - 13:07 در اطـلاع رس.. · ش: 1308649200 ·
8 بازنشر: و 1 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
: هه اینم کردم و
اصلا من هستم

: ای بآبآ باز هم
و فکرمیکنه که ما نشدیـم

: من چقدر دوٌرشـون زدم

: ارزش نداره .. امیدوارم یوزرش باشه
و خودش بگیره فقط با یکی باشه

▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣


√خیلی چیزهارو
ولی اگر √ نمیزنہ √ نمیکنہ
و بہ روی نمیاره
√√فقط و فقط یک داره ..


سعی بہ گذاشتن به رو داره !!

ی رو با ساختن کہ نباشن
و بـاشہ ..
دلمون میخواد متوجه این بشیـد

میشد اگر این رو
اون بزارن که فکر میکنن ما متوجہ
و هم مختلف و انجام میدن !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هر ، داره ..
سـاختـن یـوزر هـای مختلـف =
حـذف همہ پـروفایـل ها و شـروع دوبـاره =
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ما دوست
زحمات و بعضاً رو
کنیم و شما به از باشید

پس بـیاید بگیریم
که این رو اول از
بہ و بعد به و بزاریم
تا بتونیم بیشتـری رو کـنار هـم داشتہ بـاشیـم ..

▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣

◀در ممنونیم
از همہ کہ هم برای و
هم برای و ارزش میشن و
با باعث های هستن

مـا داریـم .,~
ما باشید .,~


::☼::☼:: ::☼::☼::
Tim.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
54 دیدگاه · 1395/05/9 - 11:27 در اطـلاع رس.. · ش: 1308648994 ·
24 بازنشر: و 17 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
سـلآم به دوسـتان عـزیـز

پست و یا سیستم به مشکل خورده
و سایت درصدد رفع این مشـکل هستند
که بزودی برطرف میشه

ممنون از و لطف شما دوستان
[]

◀◀ ▶▶
download.jpg
49 دیدگاه · 1395/04/30 - 00:27 در اطـلاع رس.. · ش: 1308627103 ·
4 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6
?>