9.Nine
۱۹ پست
۱۴۲ مشترک
۲۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۶۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۳۵
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳۰۰
مرانگهدار ای بغض تابتونم دستش رابفشارم
کسی ازتو زیبانگفت جز ..دلم
روزهایی را هم برای خودت زندگی کن،
برای خودت شاخه گلی بخر،
به دیدن خودت برو،
به گلدان تاقچۀ اتاقت آبی بده،
به آدمها بی منت لبخندی بزن،
بر سر کودکی دست نوازشی بکش،
برگرد به خانه،
دوشی بگیر،
برای خودت چای دم کن،
در آینهنگاه کن،
چشمکی بزن و بگو سلام رفیق،
حال تنهاییت چطوره؟
مبادا خودت را از یاد ببری.
فراموش نکن تو بهترینی...
بهترین دوست انسان کتابه
.
.
.
.
.
.
.
.
وسط حرف زدنش بلند میشی میری
هفته ی بعد برمیگردی میگی خب میگفتی.
ناراحتم نمیشه
مردی از خدا پرسید:چرا همه دخترها شیرین و ناز هستند ولی همه زن ها عصبانی؟؟؟
و خداوند پاسخ داد: دخترها را من ساخته ام اما زن ها را شما ساخته اید،مشکل از شما مردهاست....
.
.
.
.
اساساً پشت هر زن افسرده و عصبانی یک مرد بی احساس و اعصاب خردکن هست
یادش بخیر قدیمـا رو عیدی فک و فامیل حســـــاب باز میکردیم
امسال خیلـــی بهمون لطف کنن ماچمون میکنن...!
دیدن یه سوسک توی اتاق خواب درواقع مسئله خاصی نیست
مسئله خاص از اونجا شروع میشه که : سوسکه ناپدید میشه... !!
بعضی وقتا شنیدن یه
" بگو ببینم چه مرگته "
از یه رفیق خیلی بیشتر از حرفای کلیشه ای
"عزیزم چی شده"
بیشتر میچسبه....!
امروز دیدم ﭘﺸﺖ ﭘﯿﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
Go With With
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ ﺗﺤقیق ﻭ ﺗﻔﺤﺲ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻫﺴﺖ :
ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ !!
Go = برو
With = با
With = با
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ، ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻮﺍﺑﻐﻪ
بازنشر کرده است.
پشت یه ماشین نوشته بود:
“به هرکی که دل بستم فرداش بهم گفت شارژ داری واسم بفرستی!!”