araash18
۴۹ پست
۶۸ دنبال‌کننده
۱۹ پسند
مرد، متاهل
۱۳۷۱/۰۶/۰۴
ليسانس
دین اسلام

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
مادرش زنده ماند...
او زخمی نشده بود...
مادر سالم بود ، کاملا سالم...
ناگهان سراغ فرزندش را گرفت...همسایگان به سختی به او گفتن علی از دنیا رفته...
مادر به یکباره قلبش ایستاد و او نیز پیش علی رفت...
___
به قربان مادری که طاقت نبود فرزندش را ندارد...
برگرفته از واقعیت..
زلزله سرپل ذهاب.. استان کرمانشاه
بازنشر کرده است.
پیشانی اگر زداغ گناهی سیه شود
بهتر ز داغ نماز از سر ریا
نام خدا نبردن از آن به که زیر لب،
بهر فریب خلق بگویی؛خدا خدا !
✍#فروغ_فرخزاد

‌_اندیشی
بازنشر کرده است.

چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟
+ هیچی
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
زیاد خوب نباش
زیاد دم دست هم نباش
زیاد که خوب باشی...
دل آدم ها را می زنی
آدم ها این روز ها...
عجیب به خوبی...و
به شیرینی...
آلرژی پیدا کرده اند
زیاد که باشی...
زیادی می شوی
بازنشر کرده است.
وقتی آدمهای کوچک رو برای خودمون خیلی بزرگ کنیم
هم اونها رو به اشتباه می اندازیم هم خودمون رو...
همه آبهای دریا هم نمی توانند یک کشتی را غرق کنند
مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند
بنابراین
تمام نکات منفی دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت
مگر اینکه شما اجازه بدهید..
بازنشر کرده است.
به سرنوشت بگویید:
اسباب بازی هایت بی جان نیستند،آدمند،میشکنند...
آرامتر...
قدیـــــما لباسِ رفاقـــــت معرفـــــت بود
اما جدیدا منفعـــــت جای معرفـــــتو گرفته..
سلامتــــــــــی رفقایـــــی که
که هنـــــــــوز لباس کُهنِشـــــون تـنـشونه..
بازنشر کرده است.

بى شمار محبت كنيم...
چرتكه نندازيم كه من چه كردم
ودرمقابل توچه كردى
بازنشر کرده است.
غرورم از قلبـم بزرگتر است ، ایـن را قبول میکنم
امّا گآهے درهارا ڪه میبندیم معنی اش ایـن است :
[ لطفا این دَر را بزنید ..! ]