رز
۴ پست
۵۸,۱۳۹ امتیاز
۹ پسند
زن

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.

عشق بدون چشم‌داشت، گونه‌اي بزرگواري است./ آبراهام مازلو/

بازنشر کرده است.

بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی مثل کندن چسب زخم از روی پوست، درد داره اما یهو میکنیش و خلاص
‎‏فواد

بازنشر کرده است.

گاهی یک مرد بهانه دلخوشی یک زن میشود و
یک زن بانی خوشبختی یک مرد...
زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم..

بازنشر کرده است.

خدایا
بگشای
که گشاینده تویی...
ابوسعید ابوالخیر

بازنشر کرده است.

گیرم که شرط عقل به جز احتیاط نیست
ای خواجه!
احتیاط کجا؟
عاشقی کجا؟
/

بازنشر کرده است.

من همان پنجره رو به خیابان بودم
که شبی بسته شد و رو به کسی باز نشد
/

بازنشر کرده است.

تکرار نقش کهنه خود در لباس نو
بازیگریم!حوصله شرح قصه نیست
-فاضل نظری-

بازنشر کرده است.

عطر تو دارد این هوا
سر به هواترین منم...
/

بازنشر کرده است.

دلم دریا به دریا از تماشای تو می گیرد
دلم دریاست اما از تماشای تو می گیرد

/

بازنشر کرده است.

میتوان با این خدا پرواز کرد
سفره دل را برایش باز کرد
میتوان درباره گل حرف زد
صاف وساده مثل بلبل حرف زد
چکه چکه مثل باران راز گفت
میتوان با او صمیمی حرف زد