مشخصات

Rozz
96593 امتیاز
34324 پست
0000/00/00

دنبال‌کنندگان

(211 کاربر)

بازدیدکننده

2197 کاربر
Rozz
Rozz
.
اشعار-خیاممتن-های-عاشقانهاشعار-زیبااشعار-پند-آمیز-7.jpg
دیدگاه · 43 ثانیه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353997 ·
Rozz
Rozz
.
thumb_HamMihan-2017656814214949891490646802.0194.png
دیدگاه · 2 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353993 ·
Rozz
Rozz
.
دلم-گرفته-8.jpg
دیدگاه · 5 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353991 ·
Rozz
Rozz
دیکتــــه روزگار
نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد

و نـُمره من
بـاز می شود . . . صــفــــــــر
هنــــــوز . . .
نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام
دیدگاه · 7 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353988 ·
Rozz
Rozz
همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود


نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی


مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی
دیدگاه · 15 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309353978 ·
Rozz
Rozz
.
اشعار-خیاممتن-های-عاشقانهاشعار-زیبااشعار-پند-آمیز-9.jpg
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:57 در قلبهای مه.. · ش: 1309353330 ·
1 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
.
8_online
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:55 در قلبهای مه.. · ش: 1309353328 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
.
اشعار-خیام-نیشابوری-2.jpg
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:55 در قلبهای مه.. · ش: 1309353327 ·
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
1_online
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:53 در قلبهای مه.. · ش: 1309353323 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی


آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی


آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی


و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشیشاد ترین مردم لزوماً


بهترین چیزها را ندارند


بلکه بهترین استفاده را می کنند


از هر چه سر راهشان قرار می گیرد
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:52 در قلبهای مه.. · ش: 1309353321 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
.
عکس-پروفایل-عاشقانه-27.jpg
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:50 در قلبهای مه.. · ش: 1309353316 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت
حال من بد بود اما هیچ کس باور نداشت!

خوب می دانم که “تنهایی” مرا دق می دهد
عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت!

آنقدر ترسیدم از بی رحمی پاییز که
ترس من را روز پایانی شهریور نداشت!

زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام
ناگهان افتاااد از چشمم، ولی مو برنداشت!

حال من، حال گل سرخی ست در چنگ مغول
هیچ کس حالی شبیه من …به جز “پیمان” نداشت!
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:47 در قلبهای مه.. · ش: 1309353309 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
تـــــو چه میفهمی…
حال و روز کسی را که دیگر…
هــــــــیچ نگاهی دلش را نمی لرزاند…
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:44 در قلبهای مه.. · ش: 1309353304 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
.
عکس-نوشته-عاشقانه-متن-عاشقانه-13.jpg
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:42 در قلبهای مه.. · ش: 1309353298 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
..
عکس-پروفایل-عاشقانه-25.jpg
دیدگاه · 1396/04/3 - 00:34 در قلبهای مه.. · ش: 1309353288 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15