مشخصات

Rozz
66520 امتیاز
17802 پست
0000/00/00

دنبال‌کنندگان

(180 کاربر)

بازدیدکننده

1324 کاربر
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
هی زندگی را آب دادی زرد تر شد
آتش کشیدی سینه را دل ،سرد تر شد

هی قد کشیدی زیر بار مشکلاتت
تو زندگی را ساختی ، او مرد تر شد

سیلی به سیلی صورتت را سرخ کردی
تو درد پشت درد و او بی درد تر شد

هر شب نشستی پا به پای انتظارش
اما نگاه خیره اش شب گرد تر شد

هی درد ،هی اندوه ،هی تردید و هی اشک
هی زن شدی هی این جهان نامرد تر شد

گفتم دلت با این غزل آرام گیرد
اما یقینا سینه ات پردرد تر شد....
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
fu6296.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
گفتی چرا عاشق شدم٬ دیوانه ام خواندی ولی٬

آیا نگفت آیینه ای٬ رویت چه زیبا می کنی؟
by3k_12.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
اینقدر تقسیمم نکن بر غم٬ که بی حاصل شدم!

تا کی ز هیچم این همه بسیار٬ منها می کنی؟
edr7_13.jpg
1 بازنشر:
farinaz # nar_tt
farinaz # nar_tt
صبح یعنے یک سبد لبخنـد

صبح یعنے یک بغل شادے

صبح یعنے یک دنیا عشق

صبح یعنے

خندیـدن از اعماق وجود

به شکرانه داشتن نفسے دوباره

سلام صبحتون پُر از لبخنـد وشـادے...
3 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
gv0f_552.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
دیدی که سخــــت نیســـــت

تنها بدون مــــــــــن ؟!!

دیدی صبح می شود

شب ها بدون مـــــــــن !!

این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند…

فرقی نمی کند

با مــــــن …بدون مــــــن…

دیــــــروز گر چه ســـــــخت

امروزم هم گذشت …!!!

طوری نمی شود

فردا بدون مــــــن !!!…
naghmehsara.ir0yt.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
uwu6_553.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
wrxp_554.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
nuwv_555.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
q3n4_556.jpg
2 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
امشب از لطف به دلداری ما آمده ای
خوش قدم باش که بسیار بجا آمده ای

چه عجب یاد حریفان پریشان کردی
لطف کردی که به حال دل ما آمده ای

تو که در خواب هم از آمدنت بود دریغ
در شگفتم که به ناگاه چرا آمده ای

گفته بودی شبی از حالت ما میپرسی
شاید اندر پی وعده به وفا آمده ای

امشب ای باد چو آن زلف چه خوشبو شده ای
شاید از کوچه ی معشوقه ی ما آمده ای

سر به پای تو فشانم که صفا آوردی
که به دلداری این بی سرو پا آمده ای
500x489_1464510822936736.png
1 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
خیس بارانم،ببین،چتری نمیخواهد دلم
با تو ام ،باخاطرت،چیزی نمیخواهد دلم

سقف دل محکم شده امن است جای یاد تو
ساکتم با حسرتت، حرفی نمیخواهد دلم

سر به سر هر لحظه هرجا ،جای پای خاطرات
بازهم تنها شدم چیزی نمیخواهد دلم

هر قدم بن بست گویا راه من را بسته است
زنده ام گویا ولی چیزی نمیخواهد دلم

بغض دارم در گلو حسرت به دل ماندم ولی
بازهم با اینهمه چیزی نمیخواهد دلم

مرهم زخمم تویی جانم به جانت بسته است
غیر تو، جز مردن و رفتن نمیخواهد دلم

خسته ام،هر استخوانم لای زخمی کهنه است
خیس بارانم بببین چیزی نمیخواهد دلم
500x607_1463676345271058.png
1 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
ساده بگم : دلم تنگِ کسی هست ...
که دیگه نیست..... !!!
1 بازنشر:
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
an-ho *معاون ارشد قلبهای مهربون*
زمان
برای آنهایی که در انتظارند آهسته است
برای آنهایی که نگرانند سریع است
برای آنهایی که غمگینند طولانیست
برای آنهایی که شادند کوتاه است
ولی برای آنهایی که عاشقند وجود ندارد !
1453356473429392.gif
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15