Rozz
۲۳۰,۳۵۲ پست
۴۲۹ دنبال‌کننده
۱,۵۵۲,۳۱۱ امتیاز
۲۰۲ پسند

تصاویر اخیر

گفتی که مستت میکنم
پر زانچه هــستت میکنم
گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ
گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم
گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید این
.
Rumi-2.jpg
بازنشر کرده است.
پاییز را دوست دارم
برای وقت‌هایی که کنارت هستم و دلتنگت میشوم…!
همان وقت‌ها
که بی اختیار خودم را در آغوشت جای میدهم
دستانت را دورِ بودنم حلقه میکنی
قربان صدقه‌ی احساساتم میروی
و من زیرکانه
سرما را بهانه میکنم تا مبادا بفهمی که
دوست داشتنت چه بر سرم آورده!
بازنشر کرده است.
دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست!
حسی است.
که باید بی کلام هم لمس شود…
بازنشر کرده است.
یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادی
خوبی و کرم را چو نکو بنیادی
ای دنیا را ز تو هزار آزادی
بازنشر کرده است.
.
Rumi-10.jpg
بازنشر کرده است.
من تو را دوست دارم..
تو مرا کامل می کنی…
بازنشر کرده است.
هرگز دوست داشتن تو یک انتخاب نبود.. بلکه یک ضرورت بود.
بازنشر کرده است.
اي یار ما عیار ما دام دل خمار ما
پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما
در گل بمانده پای دل جان می دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل اي وای دل اي وای ما
رومی
بازنشر کرده است.
اي یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
اي درشکسته جام ما اي بردریده دام ما
اي نور ما اي سور ما اي دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما
اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما