مشخصات

Rozz
58500 امتیاز
15217 پست
0000/00/00

دنبال‌کنندگان

(167 کاربر)

بازدیدکننده

1224 کاربر
Rozz
Rozz
بیشعورترین موجود دنیا دل منه !

روزی هزارتا دلیل و منطق براش میارم تا آروم میشه

بازم دم دمای شب که میشه هی ازم میپرسه چرا؟
دیدگاه · 24 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044426 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
سردم شده است و از درون می سوزم

حالا شده کار هر شب و هر روزم

تو شعر مرا بپوش سرما نخوری

من دکمه ی این قافیه را می دوزم

جلیل صفربیگی‬
دیدگاه · 25 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044425 ·
Rozz
Rozz
شبانگاهانِ بیداری

میان جنبش احساس

خیالم می کِشَد سویی

شبیه مَدِ دریاها
دیدگاه · 26 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044420 ·
Rozz
Rozz
کوچه های بن بست

همان خیابانهای غمگینی هستند

که از رسیدن به تو مایوس شده اند
دیدگاه · 26 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044419 ·
Rozz
Rozz
چه زخم هایی بر دلم خورد تا یاد گرفتم که

هیچ نوازشی بی درد نیست !
دیدگاه · 27 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044416 ·
Rozz
Rozz
انارهای باغچه رسيده‌اند

ترك‌خورده و رها ، ميان دستان سرد باد!

با سبد مهر بيا و تمام دانه‌های سرما‌زده و تب‌دار را بچين!
دیدگاه · 28 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044414 ·
Rozz
Rozz
همیــــشه بـــــهانه ی رفـــــتن دارد …

کســـی که با دلــــش نـــــیامـــده
دیدگاه · 29 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044409 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
دوستت دارم…

ولی هرگز نمی دانم چرا

من به عاشق بودن بی منطق خود

قانعم …
دیدگاه · 29 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044407 ·
Rozz
Rozz
کسی که منتظرش مانده ام تبر دارد

و ساقه ی من از این ماجرا خبر دارد …
دیدگاه · 34 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044398 ·
Rozz
Rozz
فصل ها گذشت و هنوز يک نفر نيست

مرا بخاطر عاشقانه هايم صدا بزند…

يک سطر کج ميتواند فکرى را بلغزاند…
دیدگاه · 34 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044397 ·
Rozz
Rozz
گفتم ای جنگل پیر

تازگیها چه خبر؟

پوزخندی زد و گفت

هیچ ! کابوس تبر …

گفتم از چوب درختان بهار

چه کسان بهره برند؟

گفت آنان که درختند و

به ظاهر تبرند!

گفتم اما

مگر از جنس خودت نیست تبر!؟

پوزخندی زد و گفت

تازگیها چه خبر…!
دیدگاه · 38 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044388 ·
Rozz
Rozz
...
love-text.jpg
دیدگاه · 38 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044386 ·
Rozz
Rozz
فراموش شدن همیشه از نبودن نیست!

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشوی
دیدگاه · 39 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044384 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
علت کوری یعقوب نبی معلوم است

شهر بی یــار مگر ارزش دیدن دارد؟
دیدگاه · 39 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044381 ·
1 بازنشر:
Rozz
Rozz
تنها بودن با حس تنهايي تفاوت دارد

گاهي آدمي در ميان جمعي كه او را نميفهمند تنهاست
دیدگاه · 42 دقیقه قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309044367 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15