شـآخِ نـَبـآت
۱۵۶ پست
۱۶ پسند
زن
۱۳۹۶/۰۹/۱۶

تصاویر اخیر

چه احوال خوبی ست
مثل پیراهنت
اسیر آغوش تو باشم

99c06037c93a688fd9d8b3810068d460.jpg

وای که بیمار بشم تو بشی طبیبم
منو تیمار کنی و بشی حبیبم
چشمات منو ویرونه و ویرونم کرد
حرفات منو دیوونه و مجنونم کرد
آره این دل میترسه که از دستت بده و زار و نداره
آره این دل یه حسی شب و روز داره که ای سر مست یاره
نباشی دل آشوبه فکرت واسه دلم خوبه
قلبی که تو سینه منه واسه تو میکوبه
نباشی گرفتارم همه چیمو میزارم
یه تمنایی تو دلمه بری از همه بیزارم
یه هیاهویی تو چشماته که قلبم میزنه باز میزنه باز
من یه آدم که خریدارم و پس تو بکنی هی ناز تو بکنی ناز
یه هیاهویی تو چشماته که قلبم میزنه باز میزنه باز
من یه آدم که خریدارم و پس تو بکنی هی ناز تو بکنی ناز
آره این دل میترسه که از دستت بده و زار و نداره
آره این دل یه حسی شب و روز داره که ای سر مست یاره
نباشی دل آشوبه فکرت واسه دلم خوبه
قلبی که تو سینه منه واسه تو میکوبه
نباشی گرفتارم همه چیمو میذارم
یه تمنایی تو دلمه بری از همه بیزارم


دوباره سنگ زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت
دوباره باد زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره موج زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره آتش زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت
دوباره مرد زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

ea8e690f95ba50fedab346e0420619c5.jpg

تو را میخواهم؛
برای پرسه‌زدن های شبِ عید
نشان کردنِ یک جفت ماهیِ قرمز،
تو را می خواهم
برای صبح
برای ظهر
برای شب
برای همه‌ی عمر...!

0a75b85fc9a1a3c4aafa16b03d674e65.jpg

با تو هر بار سلام و
با تو هر صبح بهشت...
خیرِ هر روزِ من از
بوسه‌ات آغاز گرفت...

1913d4d8c7f07796ffeeb517f7196e00.jpg

مثل یک شعر...
مرا تنگ در آغوش بگیر
که هوای غزلم
سخت شبیه تن توست

14af3e322ec071a341fc38fdeb27e1dd.jpg

بیا حاشیه برویم
حاشیه ها همیشه از متن جذاب ترند
مثل حاشیه کتاب های من
که پر اند
از شعرهای تو...

2a0278aa8e9063447c114b592a8befdb.jpg

‌مرا جانانه در آغوش بگیر
موهایم را با آن دست های نازنینت نوازش کن
و سرم را چون نوزادی دو ماهه
روی سینه ات بگذار
می خواهم تمام عمر
نفسم از جای گرم بلند شود ...

ec1aa72d151e91461c67b3e5f10c65c3.jpg

بیا درد هایمان را تقسیم کنیم
دو تا من
هیچی تو
من هنوز خسیسم !

4f48611dd304d3eac59d15dc54b66d95.jpg

مثل بوی یاس اول صبح ...
دیوانه کننده است ...
نگاهت ...

e043fde445e97598535a1e55f2ddbbc8.jpg