شـآخِ نـَبـآت

مشخصات

شـآخِ نـَبـآت
0 امتیاز
34 پست
زن
1396/09/16

دنبال‌کنندگان

(22 کاربر)

بازدیدکننده

91 کاربر
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
دهانم پیله ی پروانه هاست

این حرف های ناگفته

این سکوت طولانی

یک روز شعر بلندی خواهد شد

عشق من!با انگشت هایم

به تو فکر می کنم

و این خطوط، آغوشند...پشت این جمله ها

زنی پنهان شده است

که اگر صدایی داشت

حرفی نمی زد

چیزی نمی نوشت

تنها بلند بلند

آواز دوستت دارم سر می داد!

6f292f0a9fb742107d0cbe3f605f6955.jpg
دیدگاه · 1396/09/25 - 15:57 در love is e.. · ش: 1309592031 ·
1 بازنشر:
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
آنقدر عاشقم کرده ای

که میدانم یک روز

خواهم گفت...

در این سالها من تو را بیشتر بوسیده ام

و تو کمتر!

آنقدر عاشق شده ای که خواهی گفت

تو هم کمتر در آغوشم گرفته ای!

آن قدر عاشقیم که قهر میکنیم و

با هم از خانه میزنیم بیرون!

راستی زیبا...

یک جای خوب برای قهر دوتایی سراغ داری؟

جایی که هوایش

هوای بوسه باشد و آغوش و عشق!؟

04a5e7fb3a505512d4c7ac344b69d4ff.jpg
دیدگاه · 1396/09/25 - 15:28 در love is e.. · ش: 1309591960 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
میگویم دوستت دارم،

طوری نگاهم کن

گویی خدا...

بنده ای را وقتِ عبادت می نگرد!

همان قدر عاشقانه،

همان قدر مهربان،

لبخند بزن و بگذار تماشایت کنم

چون عاشقی که...

وقتِ باران به آسمان چشم دوخته

همان قدر با لذت

همان قدر پُر آرزو

دستم را بگیر و بگو دوستم داری،

طوری که خدا در آینه بِنگرد و به خویش‌ بگوید

"دو نفر" آفریدنِ این ها از ابتدا اشتباه بود!
b41bc87fe73fa2e73f815abe4107fdf8.jpg
دیدگاه · 1396/09/25 - 15:25 در love is e.. · ش: 1309591952 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
عشق باید به من بیاموزد،

چگونه بیش از این تو را دوست بدارم و‌ نمیرم!

چگونه تنها تو را ببینم!

تو را بخواهم.

عشق باید به من بیاموزد،

چگونه بیش از این تو را ببوسم و تمام‌ نشوی!

چگونه تنها از آن‌ِ من باشی و کم‌ نیایی!

تو را زندگی ‌کنم.

عشق باید به من بیاموزد،

چگونه عاشق باشم،

و‌گرنه از منِ دیوانه ی‌تو بیش از این بر‌نمی آید،

که گوش دنیا را پُر کنم از تو و

حرفهایی که خودت به جانم انداخته ای!

عشق باید به من بیاموزد تو را...

810f02f477e5544e11e8da6a8dfcfa46.jpg
دیدگاه · 1396/09/25 - 15:21 در love is e.. · ش: 1309591940 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
تو را به رسم خویش دوستت دارم

آرام و سربزیر و فروتن

چو بیدی مجنون

که بادهای آوار راتو را به رسم خویش دوستت دارم

صبور و گرم و صمیمی

چو خورشید صبحگاهی

که نرمینه ی سحر راتو را دوست دارم

به رسم سبزینه ها

به رسم دیرینه ی انتظار...

به رسم خزه ای سمج

که آغوش سخت سنگ رادوستت دارم

تو را به رسمِ نامی عشق

تو را بسان خویش دوستت دارم

بسان جاری رود

که بیکران آبی دریا را

59330a4f175a1645676b8e7fa26a785e.jpg
دیدگاه · 1396/09/25 - 15:13 در love is e.. · ش: 1309591923 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
دل من در هوس روى تو اى مونس جان

خاک راهی‌ست

که در دست نسیم افتاده‌ست ...

957441a16498eb5096bb3d0755111a0e.jpg
دیدگاه · 1396/09/25 - 15:10 در love is e.. · ش: 1309591917 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
بمان
نه برای من
برای این کوچه
که انتهای آن
در سپیده و انتظار گم می شود
برای این خانه
با دلتنگی هایی که از پیراهن زنانه اش می ریزد
برای این اتاق
با دنده های شکسته در زخم بی کسی
برای عشق
که در قهوه ای چشم های تو عریان می شود
بمان
نه برای من
برای این درخت
که قرار بود یک قفس آواز
بر شاخه هایش بیاویزی
برای این بهار بمان
برای این بهار
که روی شانه هایت افتاده
و ترکت نمی کند.


edc1f27a1c2123a2ba205ca886256229.jpg
دیدگاه · 1396/09/25 - 15:06 در love is e.. · ش: 1309591911 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
کاش برخیزم و چون شعله

برقصم در باد

تا ببینی که دلِ سوخته،

آنی دارد...

گَردِ خاکسترِ این رقص،

ببخشم بر باد

وَه که این مُرده به عشقِ تو،

چه جانی دارد...
29d73219f82ae31a84d6c27aa17cbd8d.jpg
دیدگاه · 1396/09/23 - 18:13 در love is e.. · ش: 1309588906 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
در زیر سایه ی مژه ات

خوابم آرزوست...

20170308-1487636657732855923.jpg
دیدگاه · 1396/09/20 - 22:09 در love is e.. · ش: 1309584511 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
همه ی گل هایم

ثمره ی باغ های توست

و هر می که بنوشم من

از عطای تاکستان توست

و همه ی انگشتری هایم

از معادن طلای توست ...

و همه ی آثار شعری‌ ام

امضای تو را پشت جلد دارد!

***

دوستت دارم

و هراسانم دقایقی بگذرند

که بر حریر دستانت دست نکشم

و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم

و در مهتاب شناور نشوم

سخن ات شعر است

خاموشی ات شعر

و عشقت

آذرخشی میان رگ هایم

چونان سرنوشت.4997704b3308b590a7d81302c57ff961.jpg
دیدگاه · 1396/09/20 - 22:03 در love is e.. · ش: 1309584497 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
نامت چه بود؟

بامداد ؟

بهار؟

یا بشارت بهشت؟

من اما تو را

پسرخوانده خورشید شناختم

برکت دست کشیدن به آفتاب بعد از سپیده دم

سفیرارجمند روشنی

با من که دهانم را به تاریکی دوخته اند

با زبان مادری ات حرف بزن

لهجه طاهر تو

مناجات صمیمانه گنجشک با خداست.


9889732ac6a32c94463cad888536d532.jpg
دیدگاه · 1396/09/20 - 21:58 در love is e.. · ش: 1309584486 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
جانم برای تو

آن گاه که می گویی سلام

و جدار سینه من

با پنجه های آفتاب شکاف برمی دارد

جانم برای تو

وقتی که می خندی

و اندام های حیاتی من

از بوی دهانت تنفس مصنوعی می گیرد

جانم برای تو

آنگاه که درلابلای من می وزی

و از رگ های گردنم

به خدای من نزدیک تر می شوی

جانم برای تو

که بر جراحتم دست می کشی

و من به پابوسی انسان واپسین

وادار می شوم.

72bc26a564a8f33e6ea785fbe0476298.jpg
دیدگاه · 1396/09/20 - 21:41 در love is e.. · ش: 1309584457 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
دنبال

اسمی در شعرهای من نگرد

عطر تو

واژه به واژه در من جاری ست!

ندیده ای می گویم دلتنگم

هزاران ابر

بر فراز شعرهایم رخت می شویند

می گویم پاییز

هزاران درخت پا به پای من

در پایان هر شعر برگ می ریزند!

و وقتی بر زبانم

دوستت دارم جاری می شود

هزاران پرنده ی بی پناه

آشیانشان را پیدا می کنند!

تو

در من پا گرفته ای

و تا فتح تمام من پیش می روی

می دانم آن روز نزدیک است

که هر کس مرا ببیند

لبخند تو را تصور کند.#پریش


84bc54fda280db7fe804a18206c18894.jpg
دیدگاه · 1396/09/20 - 21:35 در love is e.. · ش: 1309584447 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
تمام جان و تنم را

بکش در آغوشت

مرا که طاقت یک پیرهن

جدایی نیست...!!


445e4749a68d2829070c8f601c8ea669.jpg
دیدگاه · 1396/09/20 - 21:22 در love is e.. · ش: 1309584429 ·
شـآخِ نـَبـآت
شـآخِ نـَبـآت
شانه‌های تو ...

همچو صخره‌های سخت و پر غرور

موج گیسوان من در این نشیب

سینه می‌کشد چو آبشار نورشانه‌های تو...

در خروش آفتاب داغ پرشکوه

زیر دانه‌های گرم و رو‌شن عرق

برق می‌زند چو قله‌های کوهشانه‌های تو ...

قبله‌گاه دیدگان پرنیاز من

شانه‌های تو،

مُهر سنگی نماز من!


dff40ec9ac8761a84ab9f38c65813f9b.jpg
دیدگاه · 1396/09/20 - 21:18 در love is e.. · ش: 1309584420 ·
صفحات: 1 2 3