مشخصات

Sahar
0 امتیاز
99 پست
زن
0000/00/00

دنبال‌کنندگان

(62 کاربر)

بازدیدکننده

177 کاربر
Sahar
Sahar
امان از اين مردم
چه بی مهابا عوض می‌شوند
چه بی رحم می‌شوند
چه بی تفاوت ميشوند
چه راحت كنار مي‌گذارند و مي‌گذرند
چه حرف هايی لحظه هايشان را می سازد
چه سكوت هايي ويرانشان می‌كند
چه روزهايی را به اسم عشق می‌گذرانند
چه روز هايی تنفر تمام زندگيشان را ويران مي‌كند
پس كجاس پسرك عاشق
كجاس دخترك بی قرار
چه شد آن نفس های بی قراری
چگونه اينقدر سياه می‌شويم
چگونه يك شب كنار هم
رويا های لباس سپيد را مي‌سازيم
اما فردای همان روز از هم نفرت داريم
كجاست آن شيرين كه پای فرهادش تا پايان دنيا می‌ماند !؟
كجاس دستان فرهادی كه لحظه های شيرين را گلستان كند

چرا مردانه پای هم نمی مانيم ؟
چرا هر روز از عشق جديدی حرف می‌زنيم ؟
چرا آدم روز های سخت هم نيستيم ؟
عشق عمل می خواهد
فرهاد باشيم.....
429720473_84742.jpg
دیدگاه · 1395/12/4 - 20:32 در ملودی عشق · ش: 1309129261 ·
2 بازنشر:
Sahar
Sahar
باید با زندگی صادقانه روبرو شد
دیگر عصرِ دوست داشتن‌های نجات دهنده نیست
همان قابل باور باشید کافیست
ما سخت‌جان شده‌ایم
ناجی نمی‌خواهیم...!
426201431_208849.jpg
دیدگاه · 1395/12/4 - 20:31 در ملودی عشق · ش: 1309129258 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
آدم هایی که خودشون تو زندگی همیشه
تکیه گاه بودن وقتی مشکل دارن تنهایی رو
بیشتر دوست دارن، چون عادت به
تکیه کردن ندارن!
429625461_99077.jpg
دیدگاه · 1395/12/4 - 20:23 در ملودی عشق · ش: 1309129244 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
دلم برایت تنگ است
وثانیه ثانیه
حضورم وقف دوست
داشتنت می شود
مدت هاست
ساعت علاقه ام
بر روی نام تو به خواب
رفته است
425734572_191433.jpg
4 دیدگاه · 1395/11/23 - 13:05 در ملودی عشق · ش: 1309098035 ·
Sahar
Sahar
عزیزی میگفت :جای گیاهِ بامبو را که عوض کنی
دیگر رشد نمیکند؛
پژمرده میشود.
میدانی چرا؟
چون ریشه اش را همانجا، جا میگذارد...
دلِ آدمیزاد که دیگر کمتر از گیاه نیست جانم...
گاهی ریشه اش جا میماند در
دلی؛
لبخندی؛
بوسه ای...
421220491_150597.jpg
3 دیدگاه · 1395/11/23 - 12:58 در ملودی عشق · ش: 1309098026 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
وقتی مهربانی جزیی از وجودت باشه...
هیچوقت نمیتوانی ترکش کنی...

حتی اگه هزار بار دیگه هم به خاطرش دست بی نمکت را داغ کرده باشی....
429613178_87071.jpg
دیدگاه · 1395/11/22 - 16:43 در ملودی عشق · ش: 1309095950 ·
4 بازنشر:
Sahar
Sahar
جمعه ها
عشق تعطیل نیست
لعنتی تازه سر آغازِ
عاشق شدن است ...
426314171_234546.jpg
دیدگاه · 1395/11/22 - 16:33 در ملودی عشق · ش: 1309095929 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
کاش دنیا برعکس بود. هرچی میخوردی لاغر میشدی. هرچی از گوشیت استفاده میکردی شارژش بیشتر میشد. هرچی میگذشت جوونتر میشدی.
429828649_91399.jpg
دیدگاه · 1395/11/22 - 16:30 در ملودی عشق · ش: 1309095920 ·
2 بازنشر:
Sahar
Sahar
426005852_188748.jpg
دیدگاه · 1395/11/22 - 16:28 در ملودی عشق · ش: 1309095913 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
ڪجا بودی ڪه دیشب تا سحر در فڪرِ گیسویت،
دلم خوابِ پریشان دید و من تعبیرها ڪردم...
429912755_61388.jpg
دیدگاه · 1395/11/22 - 16:28 در ملودی عشق · ش: 1309095912 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ...!
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯽ ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ...!

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ...!

ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﺩﺍﺭ، ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ...!

ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭِ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺁﻣﺪ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﮑﻦ, ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺎﺑﯽ ...!

ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲِ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ, ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ, ﮐﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...!

ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ " ﺳﮑﻮﺕ" ﭘﺎﺳﺦِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﺳﺖ ....!
دیدگاه · 1395/11/17 - 16:42 در ملودی عشق · ش: 1309082529 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
من شکستم تکه تکه
اینقدر حقم نبود!
کوزه ای بودم
که سنگی بی خبر حقم نبود!
باغبان ، هیزم شکن را
محرم خود کرده است
سبز بودم
سردی دست تبر حقم نبود
429710011_71913.jpg
2 دیدگاه · 1395/11/13 - 13:14 در ملودی عشق · ش: 1309071802 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: "مگه کوری؟
426117293_293078.jpg
دیدگاه · 1395/11/13 - 13:09 در ملودی عشق · ش: 1309071795 ·
1 بازنشر:
Sahar
Sahar
بس‌که‌‌ ویران بود ‌دیگر‌جای‌ ویرانی نداشت
بارها سیلاب آمد خانه‌ام را دید ‌و رفت...
دیدگاه · 1395/11/13 - 13:07 در ملودی عشق · ش: 1309071794 ·
2 بازنشر:
Sahar
Sahar
یک لحظه نخورحسرت آنراکه نداری
راضی به همین چندقلم«مال»خودت باش

دنبال«کسی»باش که دنبال توباشد
اینگونه اگرنیست٬دنبال«خودت»باش

صدسال اگرزنده بمانی گذرانی
پس شاکرهرلحظه وهرسال خودت باش
دیدگاه · 1395/11/13 - 13:05 در ملودی عشق · ش: 1309071790 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8