عباسی

از هوایت که عبور کنم مدت زیادی است که تو را دوست دارم...که دوست داشتن تو نهایت عشق است...انقدر دوست.. درباره »

مشخصات

عباسی
27071 امتیاز
336 پست
1300/12/31
دارم : )
ايران - در همین حوالی
خوشحال کردن امام زمان (عج)

دنبال‌کنندگان

(203 کاربر)

بازدیدکننده

8786 کاربر
عباسی
عباسی
داشـتم یـک پیـام عـاشقـانه مـی نوشـتم
کـه یـادشما افتـادم
اقـا جـان چـرا مـن شـمارا کـردم؟
اقـا میـشه کـمکم کـنی؟
اقـاجـان خـودت شاهـد هستـی کـه هـمه زنـدگی ام بـه هسـت
چـرا عشـق دنـیا شـد مـن ازشـما جـدا بشـم؟


بـه ایـن رســیــدم:
کـه بـعـضـی از مـوقـعه هـای ادم بـه نمـیرسـه
خـداجـونـم در هـمـه شـکـر
امام_زمان_از_دید_بچه.jpg
دیدگاه · 1395/03/28 - 02:55 در دنبالر · ش: 1308551495 ·
عباسی
عباسی
دیدگاه · 1396/03/2 - 16:11 در قهوه خونه.. · ش: 1309305971 ·
عباسی
عباسی
به امید اینکه روزی برسه که همه کاربران فقط دست نویس بنویسند

انشااااالله


دیدگاه · 1396/03/2 - 16:11 در قهوه خونه.. · ش: 1309305969 ·
عباسی
عباسی
ما منتظرم اون هدیه مدیران به کاربران هستیم : )

دیدگاه · 1396/03/2 - 16:10 در قهوه خونه.. · ش: 1309305967 ·
عباسی
عباسی
سن ادم یک هیچ چیزی را مشخص نمی کنه این دل ادم هست که همه چیزی را مشخص می کنه پس هرروز به دلت نگاه کن نه به شناسنامه ات

دیدگاه · 1396/03/2 - 16:09 در قهوه خونه.. · ش: 1309305963 ·
عباسی
عباسی
من فوتبال را دوست دارم

دیدگاه · 1396/03/2 - 16:08 در قهوه خونه.. · ش: 1309305958 ·
عباسی
عباسی
شما هم کامپیوتررا روشن می کنید وبعد می روسید سراغ موبایل یا فقط من اینجوری هستم؟


1 دیدگاه · 1396/03/2 - 16:07 در قهوه خونه.. · ش: 1309305955 ·
عباسی
عباسی
درروزی که پرسپولیس به تماشگر نیاز داره مجبوره بدون تماشگر بازی کنه
چون یک ادم بی خاصیت با پرتاب نارنجک دستی باعث این خلع بزرگ شده


دیدگاه · 1396/03/2 - 16:06 در قهوه خونه.. · ش: 1309305952 ·
عباسی
عباسی
به همه ادم ها تبریک می گوییم
ولی امسال می خواهم به خدا تبریک بگوییم
بخاطر ماه رمضان


دیدگاه · 1396/03/2 - 16:05 در قهوه خونه.. · ش: 1309305948 ·
عباسی
عباسی
نوشتن پست سخت ترین کار دنیا است
البته بعد از کار در معدن

دیدگاه · 1396/03/2 - 16:04 در قهوه خونه.. · ش: 1309305944 ·
عباسی
عباسی
کمتر از 3روز دیگر به شروع ماه رمضان
اماده هستی؟

دیدگاه · 1396/03/2 - 16:03 در قهوه خونه.. · ش: 1309305939 ·
عباسی
عباسی
وقتی کل کار وپروژه دارم
فقط نباید سرحال واماده بود
فقط باید عاشق بود همین
عاشق که باشی حله
همچی حله


دیدگاه · 1396/03/2 - 16:01 در قهوه خونه.. · ش: 1309305936 ·
عباسی
عباسی
اون های که میان با گوشی پست می گذارند اون ها خیلی عزیز هستند

دیدگاه · 1396/03/2 - 16:00 در قهوه خونه.. · ش: 1309305933 ·
عباسی
عباسی
این راه ادامه دارد...
مولا جان

دیدگاه · 1396/03/2 - 15:59 در قهوه خونه.. · ش: 1309305932 ·
عباسی
عباسی
دل حس خوب کودکی را می خواهد
حسی پر از مهربانی
حسی پر از پاکی

دیدگاه · 1396/03/2 - 15:59 در قهوه خونه.. · ش: 1309305929 ·
عباسی
عباسی
3شنبه امد : (
این قافله دل رو به تو می اید دوباره؟
اقا جان

بطلب
دیدگاه · 1396/03/2 - 15:57 در قهوه خونه.. · ش: 1309305924 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15