ابراهیم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.. درباره »

مشخصات

ابراهیم
0 امتیاز
5 پست
مرد - مجرد
0000/00/00
ديپلم
ندارم
اسلام
ايران - خراسان رضوي - مشهد
با خانواده
نرفته ام
نميکشم
جی ون

دنبال‌کنندگان

(41 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

97 کاربر

حرف دل ابراهیم :
_

ابراهیم
ابراهیم
...
j-t-1.jpg
دیدگاه · 1395/10/23 - 00:02 · ش: 1309018966 ·
ابراهیم
ابراهیم
...
j-t-10.jpg
1 دیدگاه · 1395/10/22 - 23:49 · ش: 1309018934 ·
ابراهیم
ابراهیم
به امید نگاهت ایستادن / به روی شانه هایت سر نهادن

خوشتر از این آرزویی است / دهان کوچکت را بوسه دادن . . .
6_2.jpg
دیدگاه · 1395/10/22 - 23:16 · ش: 1309018813 ·
ابراهیم
ابراهیم
این گدا مرحمت از دست شما می خواهد
سخت بیمار شده دل که شفا می خواهد
عاشقم ، بال بده تا بپرم تا بامت
این پریدن پری از جنس خدا می خواهد
تو کریمی و من امّید کرامت دارم
این دل از دست تو یک کرببلا می خواهد...
FB_IMG_1445767450494.jpg
دیدگاه · 1395/10/20 - 22:09 · ش: 1309013304 ·
ابراهیم
ابراهیم
سَلآم × ابراهیم × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪
13 دیدگاه · 1395/10/12 - 23:47 در خـوش امـد.. · ش: 1308993923 ·