ali68

کــاش هــرکــســی کــه مــی رفــت خــاطــره هــاشــم بــاخــودش مــی بــرد. درباره »

صفحه رسمی ali68 در شبکه اجتماعی بلوک 13

مشخصات

ali68
توسعه دهنده
حمایت کننده طلایی (Gold)
256604 امتیاز
114 پست
مرد - مجرد
1368/08/08
مشغول
اسلام
ايران - كــاشان-تــهران
بــلــوك 13- وب گـردی - قـدم زدن - صـحـبـت بـا بـزرگـان
boloke13.com

دنبال‌کنندگان

(1352 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

بازدیدکننده

47246 کاربر

حرف دل ali68 :
_

ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
مـنـاسـبـت هـای پـی در پـی مـی ایـنـد و مـی رونـد
نـمـی دانـم از ایـن جـشـن هـا وعـزاداری هـا چه بـدسـت مـی اوردیـد
ولـی امـیـدوارم درایـن ایـام هـا دسـت , نـمـانـده بـاشـیـد.
شـایـد نـشـه ولـی بـاید بـاور کـنـیـم
کـه رتـبـه اول را دراسـتـفـاده نـادرسـت از مـجـازی را داریـم
ایـن بـرای مـا خـوب نـیـسـت
اگـر در کـشـورمـون امـام رضـا(ع) را نـداشـتـیـم
اگـر#حـرم حـضـرت مـعـصـومـه (س)را نـداشـتـیـم
اگـر ایـن هـمـه نـداشـتـیـم
اگـر هـمـه جـانـبـاز نـداشـتـیـم
اگـر ایـن هـمـه پـدر ومـادر نـداشتـیـم
اگـرایـن هـا را اشکـالـی نـداشـت
ولـی مـی بـیـنـم
دیـگـران ایـن هـا را ودر ایـن رتـبـه قـرارنـدارنـد دلـم مـیـسـوزهخـصـوصـی:
یـادمـون بـاشـه تـو ایـن نـرم از یـک اپـلـیـکـیـشـن نـبـازیـم.
یـادمـون بـاشـه عـشـق وبـا عـشـق
لـطـفـا ایـن 3 پـسـت را بـار دیـگـر بـخـوانـیـد:

http://1y1.ir/Pv
لـیـنـک
http://1y1.ir/oi
لـیـنـک
http://1y1.ir/HL

راسـتـی یـادم بـپـرسـم
از چـه خـبـر؟؟؟بـعـدی:
1-یـاصـاحـب الـزمـان فـرامـوش نـکـرده ایـم.
2-هـدیـه بـلـوک13 بـه هـمـه شـمـا عـزیـزان:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی مــی کــنند
بــه رســم و تــشویق 2513 امــتیازداده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
4-درمـسـابـقـه هـفـتـگـی پیــش بـیـنـی فـوتـبـال شـرکـت کنــیـد.
لـیـنـک
http://1y1.ir/0P
5-در جـشـوراه وب شـرکـت کنـید وامـتـیـاز بـگـیرد.
لـیـنـک
http://1y1.ir/Vp
4-مـنـتـظـرخـبـرهای مـا بـاشـیـد.

از گـروه love is everything
امضا: عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَلا تُری
12 دیدگاه · 1 ساعت و 20 دقیقه قبل در love is e.. · ش: 1309044295 ·
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔


سلفی با کله بره اخه

کاری به افراد عکس ندارما

یعنی نکته اصلی عکس هرکی گرفت اون کارش درسته


FOTROS
ali68
الفرارررر
14.PNG
147 دیدگاه · 5 ساعت قبل در ملودی عشق · ش: 1309043773 ·
4 بازنشر:
میـــنا
میـــنا
⧉نـزدیک بہ از آن میـگذرد
کہ دیـگر نـدآشتـمت
هـروقـت بہ نـزدیـک میشـوم
و آن سـآل هـآی زنـده میشـود
ونـآخـودآگـآه ذهـنـم رآ دسـت بہ قلـم و رآ پـراز اشک میکـند
حـآل،مـن مـآنـدم و هـزآرآن و قلـم بـآز

⧉امـروز تـریـن روز بـود
بـرآی بـرآی سآل هـآی جـوآنـی و پیـری ات
بـرآی .. بـرآی هآیت ..
انـگار همیـن بـود کہ بـآ حضـورت شآد شآد بـودیـم
امـآ امـروز . . . کـآش مـثل قـدیـم
مهـربآنـم ..
دوستـت دآرم بہ تـمآم سـآل هـآی و
دلتـنگتـم .. ..
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

..
◗آقـآ ali68 محتـرمتـون◖
رو عـرض میکنـم .. امیـدوآرم مـورد و مغـفرت
خـدای قـرار گـرفتہ بآشنـد وخـدآی سآیہ عـزیزآنتـون
رو روی زنـدگـیتـون کنہ
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

◗بہ کہ◖
◗عـزیـزآن شـدند ای قـرائت شود ◖
[ http://1y1.ir/oZ ]❰❰ ❱❱
Untitled_11.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
6 دیدگاه · 7 ساعت قبل در Khatm Gho.. · ش: 1309043522 ·
3 بازنشر:
میـــنا
میـــنا
خیلـی خیلـی هـا افتـاد وشـاید
هـمه آنهـآ بـه شـدن
سـآختـمآن بـود

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

⚫به نظر من شـایـد هم یـک ساختـمان ست
خیـلی هـا ایـن فضـا هستـند از عـزیـزانـی کـه
رنـج تـا رو دربـر گـرفتن شایـد بـا ادامـه
بـه و ایـن فـاجـعـه ای بـزرگتـر از اتـفاق بیـفتـد
فـاجعـه √√ ها √√ خوب √√ های قشنـگ
√√ √√ و از بین رفتن √√ √√ و
نشـون دادن √√ تـریـن و √√ تـریـن کـارهـا . . . !!!

⚫بـه ایـن نـباشید
بـه یک باره باز میکنیـد و میبـینید#خـواهـران کـوچکتـر
شمـا ایـن شـدنـد و کـوهـی از نصیـب
تـان شـده . . مـراقـب هـا و کـه بـه
میـزاریـد بـاشیـد ..!!

⚫نکنـد بـاشـدکـه دامـن زن بـه بیشتـر شـود
رو بـزنیـد کـه ستـون های رو محـکمتـر کـنه
کـه بـا اتـفـاق هـا از نـشه
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

◗عـرض بـه خـانـواده هـای
◗وقـهرمـانـان ایـن حـادثـه کـه مـارا دادنـد ◖
❰❰ ❱❱
5874.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
11 دیدگاه · 1395/11/1 - 18:17 در خـود نـویس · ش: 1309041280 ·
11 بازنشر: و 4 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
√√تـوی این سـرد
قـراره بـازم بـا همدیـگه
کٌـرسـی رو و هـای رو
زمستـون کنیـم

☼☆,. بـازم فـصل [ ]از راه رسید .,☆☼

● پـارسال همین موقـع هآ به لطـف بلـوکیـمون
[ رو تـوی قسمـت ]آوردیم
امسالم ان شاءالله بـا و شمـاهـا قـرارِ
اسـم همـه جـا گـفـته بشـه

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-

√√اینـم آموزش [ http://1y1.ir/wA ]
از دی تا بهمن فرصت داریم تا به رای بـدیـم

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-
مثل همیشه
اینکه به واسطه ـشما همراهان هستش رو
به همه ثـابت کنـیم

● راستی هر که کردید توی همین پست عکـسش رو کنید
تا به رسم هدیه امتیاز به شما بگیره
آموزش نحـوه : [ ]

( http://1y1.ir/9q )

:

1). حتما رو تـوی ارسـال کنید
تـا در امتیاز به شما بگیره

2). ممنون از که با های خوبشون
[ http://1y1.ir/ki ]در این کمک ای انجام دادند .
و سپاس آقای ♥Amir Taktaz♥۩مُـدیرِ مِـلـودے عِـشـق۩
3). اگرم بود درخدمتم ..

√√

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
boloke13.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
15 دیدگاه · 1395/10/30 - 20:26 در اطـلاع رس.. · ش: 1309039044 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
♚سنا بانـــــــو♚
+ + + + + +
اسبِ خودت را ولی باش
که بردن بازی، سلامت است

[]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

+√بـــلـوک :

ار ایـنکہ این صفحہ رو انتخـآب کـردیـد

بـرآی بـودنـآ ، رو داشتــنآ

تــو و هـم دیـگہ بـودنـآ

واقعـاً بـآعــث .. !

وازایــنکہ بہ [ ]احتــرام میـزارید

ومـطآبـق اون میکنـید رو داریــم ..!

وهـمہ اینـها از بـود بـرای شمـآ بہ

+[ ]+
، شــآدکآمــی و رآ بــرایتـآن

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

+ :
شمـاهـم بـآفعـآلیـتِ
یـکـی از هـآی بآشید:.:.:.: :.:.:.:
500x494_1463948549096750.png
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
25 دیدگاه · 1395/10/30 - 18:30 در بهتــرینِ.. · ش: 1309038936 ·
5 بازنشر:
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔


وحماسه ای دیگر در بچگی این دو اسپم ساز غیور بلوک 13

و این شد که فکر بلوک شکل گرفت

جل الخالق

بچه نبودن بگو ......

FOTROS
ali68
3369.PNG
17 دیدگاه · 1395/10/29 - 23:20 در ملودی عشق · ش: 1309037084 ·
5 بازنشر:
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
ali68


اگر نباشی
روی سنگ بند نمی‌شود که هیچ
به می‌رسد!
می‌دانم که
فقط کاش پیدایت می‌کردم

وَ بِکُمْ یُمْسِکُ‌ السَّمٰاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرضِ إِلّٰا بِإِذْنِهِ
و به شما آسمان را از اینکه بر افتد، نگه‌‌دارد

« »


اللهُمّ عَجّلْ لِوَلیّکَ الفَرجْ


▪◾▪ گُـروه ِ ▪◾▪
bloke13.png
7 دیدگاه · 1395/10/29 - 00:27 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309034868 ·
6 بازنشر:
FOTROS
FOTROS
وَقـتــي

【“ دربــآره ي “】

حـَرفــ ميــزَنــــَم

رآ 【“ دوسـتــ دآرم “】
95949846913.JPG
امضا: 【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】
30 دیدگاه · 1395/10/15 - 22:59 در VَaMpIِrE · ش: 1309001657 ·
14 بازنشر: و 7 کاربر دیگر
FOTROS
FOTROS
【“ بـه گُفــتم زحمَت نکـِشَد “】

نَه نـیآزی بــه هَسـت..

نـَـه نـیازی بـه

هَمـین که نیــستـی

همـین کـِه نمیـخَنـدی

بـلاهـای بـُزرگــی انـد

【“ کـه جهـآنَـم را بـه کشیده انـد “】
boy-profile25.JPG
امضا: 【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】
63 دیدگاه · 1395/10/10 - 19:39 در love is e.. · ش: 1308988603 ·
19 بازنشر: و 12 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
دوستآن بلـوکـی ..
◁بـه نظـرتـون فضـای نشـده !؟

◀اینـکه روزی چنـدبـار بـایـد هـای رو لایـک کنیـم !؟

◁اینـکه همـه هـا شکـل هـم شـده و فقـط فـکـر پستـیم !؟

◀نـه دوستـی ، نـه ، نـه یـه
کـه بـراش وقـت بـزاریـم ؟!

◁نـه ای نـه هیـچـی هیـچـی ؟! از ایـن پسـت هـای
خستـه نـشدیـد !؟

خیلـی زیـاد نشـده تـوی

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

√√اینـا مـواردی هستـش کـه خیلـیـاتون
جـوابتـون و خیـلی هـاام درپـاسـخ میگیـد ..

بـه نظـرتـون کنیـم کـه ایـن مـوارد رو

√√فضـای بـلـوک رو میسـازیـم ،مـابـراش میگیـریم
پـس شمـا حـاضریـد بـرای ایـن چیـکار کنـید ؟!

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

●منتظـر هآ ، ،
، و تصمیـماتـتون هستیـم
●بـرای شـما تصمیـم بگیـریـد

[]

√√بـآ بـآ در ارتـباط بـاشیـد√√

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: [لینک]
2977_orig52.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
85 دیدگاه · 1395/10/3 - 17:10 در اورژانس ب.. · ش: 1308970700 ·
16 بازنشر: و 9 کاربر دیگر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
درهـوای مـاه صـفـر وشـروع مـاه ربـیـع اول
مـن هـمـچـنـان بـه فـکـر مـی کـنـم
غـم اسـیـری
غـم بـی
غـم ربـاب
غـم
بـه تـک تـک غـم هـای تـو مـی کـنـم
حـالـت چـطـور اسـت صـبـر
چـه گـذشـت؟
نـمـی دانـم ازکـجـایـش بـایـد
ازکـربـلـا
یـا روز ؟
ازشـام
یـاازمـردم ؟
خـانـوم مـن را بـبـخـش
کـه بـا وجـود ایـن هـم مـصــیـبـت مـن را فـدای شـمـا نـکـرده ام
خـانـوم جـان مـرا کـه سـه روز پـشـت در دروازه شـام ایـسـتـادی
خـانـوم جـان مـرابـبـخـش کـه بـه بـزم دعـوت شـدی
خـانـوم جـان مـرا بـبـخـش کـه هـنـوز شـرمـنـده هـسـتـی
خانوم جان مرا ببخش که بااین همه ات من هنوز خوب نشده ام
خـانـوم جان...
یـاحـضـرت زیـنـب (س) ایـن دومـاه را ازمـا قـبـول بـفـرمـا.

خـصـوصـی:
قـول دادم کـه هـر روز بـه مـصـائـبـتـان
فـکـرکـنـم و عـزاداری کـنـم ...
بـالـاخـره یـک روز درایـن گـریـه هـا جـان را فـدای مـی کـنـم

بـعـدی:
1-ضـمـن قـبـولـی عـزاداری هـا راسـتـی از چـه خـبـر؟
2-یـاصـاحـب الـزمـان فـرامـوش نـکـرده ایـم.
3-هـدیـه بـلـوک13 بـه هـمـه شـمـا عـزیـزان


:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-مـنـتـظـرخـبـرهای مـا بـاشـیـد.

از گـروه تـلـنگـر
21331.jpeg
امضا: عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَلا تُری
22 دیدگاه · 1395/09/11 - 23:13 در تلنگر · ش: 1308925030 ·
16 بازنشر: و 9 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
را یـتیـمی داد یـادم
ببـیـن نـبودت چـه هـا ڪرده بـا مـن
[]

•●•●•●•●●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•
سـلام پـدر عـزیـزم
سلام زنـدگـیـم
بلنـد شـو ببیـن
بلنـد شـو ببیـن 3سـال نـبودت چقـد غصـه دار ڪرده
ببیـن چقـد
بلنـد شـو
ببـین چنـدوقتـیست ڪه آغـوش گـرمی بـرای دَردُ دل ڪردن و گریـه هـایم شـده
چنـدوقتـیست ڪه غـم نبـودنـت را بـا شـیرین گـذشـته صـدای گرم خنـده هـای محـبت آمیـزت سر میڪنم
راسـتی پـدر عـزیـز تـراز جـانم
امسـال منـم بـابـا نـداشتـم و بلـند شـو ببـین چـقد
پـدر مهـربـانم همـیشه پشـت در چـشم انتـظار آمـدنت اسـت
حالا ڪه هـمه چشـم هـایم جـوابـی نمـیدهد لطـفا بـه بیـا و آرام جـانـم باش
لااقل در ڪمی از آغوشـت را بـه من هـدیـه ڪن تا خـسته جـانـم تـوانـی یابـد بـرای ادامـه ی بـی تـو
【در خـواب دوبـاره باش】
[]
photostudio_1479652910776.jpg
31 دیدگاه · 1395/08/30 - 19:12 در خـود نـویس · ش: 1308899142 ·
14 بازنشر: و 7 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
بآید کجآمطرح کنم ؟!
چرا یکی جواب سوالم رو بده
باز اینجا هیچکس نیست منو حل کنہ
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

√√اینآ مـوآردی هستش کہ
میآنگین میبینیم .. ولی بآ چنـدتا مورد
هم میتونین به شکل بپرسید و هم رو
دریافت کنید و بقیه کاربرهارو هم ببینید .. شما از

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

◁◁[ ]

http://boloke13.com/115

÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷--÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷

√√استفاده کنید تا رضایت بخشی بگیرید ..
فقط توی این گروه ، و
برای و رو مطرح کنید و به یکی از
اعضای بزنید تا در پاسخگو موارد باشن..
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

√√ :

1). برای [ گروه ]فقط کافیه
توی قسمت پست گزینه رو انتخاب کنید
و رو کنید میبینید که
برای شما شد [ http://1y1.ir/zm ]

2). برای زدن هم میتونید از لینک زیر بگیرید
[ http://1y1.ir/8P ]

3). توی این [ انتقاد و پیشنهاد ]برای
تیم مدیریت و بلوک13 آزاد وبه همه موارد میشود

4). لطفا ها و های رو
به اشتراک بزارید تا به بهتر باشه
[]

√√بـآ بـآ در ارتـباط بـاشیـد√√

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
115.jpg
امضا: دیدآرِ[ یآرِ غآیِـب ]دآنْی چِہ ذٌوق دآرَد ?? !
3 دیدگاه · 1395/08/28 - 13:22 در اورژانس ب.. · ش: 1308894223 ·
13 بازنشر: و 6 کاربر دیگر
FOTROS
FOTROS
هيچ جآمآندآن را بــِهتَر از كه
اربعين پيآده رَفته هست نمي فَهمَد

يآدَش كه بُغض را فشآر مي دَهد
كه چِكَردي كه نشدي
چكردي كه شوق ديدار حَرَم رآ از دست دادي

و بعد اَز اين سوال ها در دلت غوغا به پا مي شود
وقتي جلو چشمانت رآه ميروند
لَحظه به لَحظه

【“ آقـــآ آرآمش اين بي قَرآر رو از مي خوآهَم “】

اُميدوارم اربعين نباشد

【“ هآيي كـه بـه شـُوق حـَرم چيــزي از آبلــه و نَفَهميـد “】

مــُن نوكــَرِتَم هَرچـي دآرَم از ســُرِ صــَدَقه توست
jmande.JPG
امضا: 【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】
13 دیدگاه · 1395/08/27 - 18:21 در خـود نـویس · ش: 1308892232 ·
17 بازنشر: و 10 کاربر دیگر
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12