ali68

کــاش هــرکــســی کــه مــی رفــت خــاطــره هــاشــم بــاخــودش مــی بــرد. درباره »

صفحه رسمی ali68 در شبکه اجتماعی بلوک 13

مشخصات

ali68
توسعه دهنده
261255 امتیاز
114 پست
مرد - مجرد
1368/08/08
مشغول
اسلام
ايران - كــاشان-تــهران
بــلــوك 13- وب گـردی - قـدم زدن - صـحـبـت بـا بـزرگـان
boloke13.com

دنبال‌کنندگان

(1370 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

بازدیدکننده

48339 کاربر

حرف دل ali68 :
_

ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
مـنـاسـبـت هـای پـی در پـی مـی ایـنـد و مـی رونـد
نـمـی دانـم از ایـن جـشـن هـا وعـزاداری هـا چه بـدسـت مـی اوردیـد
ولـی امـیـدوارم درایـن ایـام هـا دسـت , نـمـانـده بـاشـیـد.
شـایـد نـشـه ولـی بـاید بـاور کـنـیـم
کـه رتـبـه اول را دراسـتـفـاده نـادرسـت از مـجـازی را داریـم
ایـن بـرای مـا خـوب نـیـسـت
اگـر در کـشـورمـون امـام رضـا(ع) را نـداشـتـیـم
اگـر حـضـرت مـعـصـومـه (س)را نـداشـتـیـم
اگـر ایـن هـمـه نـداشـتـیـم
اگـر هـمـه جـانـبـاز نـداشـتـیـم
اگـر ایـن هـمـه پـدر ومـادر نـداشتـیـم
اگـرایـن هـا را اشکـالـی نـداشـت
ولـی مـی بـیـنـم
دیـگـران ایـن هـا را ودر ایـن رتـبـه قـرارنـدارنـد دلـم مـیـسـوزهخـصـوصـی:
یـادمـون بـاشـه تـو ایـن نـرم از یـک اپـلـیـکـیـشـن نـبـازیـم.
یـادمـون بـاشـه عـشـق وبـا عـشـق
لـطـفـا ایـن 3 پـسـت را بـار دیـگـر بـخـوانـیـد:

http://1y1.ir/Pv
لـیـنـک
http://1y1.ir/oi
لـیـنـک
http://1y1.ir/HL

راسـتـی یـادم بـپـرسـم
از چـه خـبـر؟؟؟بـعـدی:
1-یـاصـاحـب الـزمـان فـرامـوش نـکـرده ایـم.
2-هـدیـه بـلـوک13 بـه هـمـه شـمـا عـزیـزان:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی مــی کــنند
بــه رســم و تــشویق 2513 امــتیازداده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
4-درمـسـابـقـه هـفـتـگـی پیــش بـیـنـی فـوتـبـال شـرکـت کنــیـد.
لـیـنـک
http://1y1.ir/0P
5-در جـشـوراه وب شـرکـت کنـید وامـتـیـاز بـگـیرد.
لـیـنـک
http://1y1.ir/Vp
4-مـنـتـظـرخـبـرهای مـا بـاشـیـد.

از گـروه love is everything
88888.jpg
امضا: عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَلا تُری
34 دیدگاه · 1395/11/2 - 23:35 در love is e.. · ش: 1309044295 ·
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
تـصویـر زنـدگی هـر چـیزی کـه بـا تـرسیـم میـکنـه
اگـه نـقصـی تـوی تـصویـر ببـینـه
با پـاکنـی از جـنس مـثبـت
اون رو میکـنه
و مـجددا بـا
شـروع بـه و رفـع اون نـقص مـیکنـه
بـزرگـترین مـوضوع هارو با طـرز فکـر و دیـدش نـسبت بـه میــسـازهُ
【▣ خـالـق خـلاقـیت هسـت▣】

:

√√5اسـفـند
روز بـزرگ داشـت
و روزِ رو بـه تـمام مـهندسـین عـزیز
رشـته مهنـدسی
و کـسانی که درک کـردن و ازش
تـبریک میـگم
[]

•●₪ ₪●•
quote_1487852106142.png
17 دیدگاه · 1395/12/5 - 18:40 در مـُنـآسـِ.. · ش: 1309131764 ·
10 بازنشر: و 3 کاربر دیگر
Oº ArasH Oº Emperor ღF STღRY Oº
Oº ArasH Oº Emperor ღF STღRY Oº
هفته 23 لیگ برتر ایران هفته هشتم مسابقات پيش بيني فوتبال


جمعه13 اسفند ماه سال 1395
پدیده-گسترش
صبای قم -فولاد
صنعت نفت ابادن-پیکان
تراکتور-سایپا

شنبه 14 اسفند ماه سال 1395
استقلال خوزستان -ماشین سازی تبریز
استقلال-سیاه جامگان

یکشنبه 15 اسفند ماه سال 1395

سپاهان-ذوب اهن
نفت تهران-پرسپولیس
iran football ligue logo.jpg
39 دیدگاه · 1395/11/30 - 17:45 در پيش بيني .. · ش: 1309119588 ·
11 بازنشر: و 4 کاربر دیگر
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮


●اِسـمـت کِ مـی آیَـد بِ طَـرز ِ عَـجـیـبـی قُـدرت مـی گـیـرم
●حِـسـت مـی کُـنـم وَ روی ِ لَـبـم لَـبـخـند حَـک مـی شَـود

◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉●پَـرواز کُـטּ وَ اَز زَمـیـטּ وَ زَمـیـטּ خُـوردטּ نَـتـرس
●رُویـاهـات زِنـدہ اَטּ وَ نَـفـس مـی کِـشـטּ
●اِنـقـدر بـالـا بُـرو کِ صِـداهـای ِ مُـزاحِـم رُو نَـشـنـوی
●اَز اُوج گِـرفـتـنـت حَــظ کُـטּ

◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉●قَـوی بـاش وَ بِ راهَـت اِدامــہ بِـدہ
●سَـنـگ اَنـدازی هـا قَـطـعـا بِ تُـو وَ اوج گِـرفـتـنـت
●وَ سَـریـع تَـر شُـدنـت بـیـشـتَـر کُـمـک مـی کُـنـنـد

◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉◈◉

◀چِـقـدر خُـوبــہ هَـمــہ ایـטּ کـارا تَـوسـط ِ مَـردانـی صُـورت می گـیـرَد

[ ali68 ] و [ FOTROS]

کِ حَـواسـشـاטּ بِ هَـمــہ چـیـز هَـسـت
کـار ِ کُـوچـک ِ خُـوب اَز دل ِ بُـزرگ بَـر مـی آیَـد
بِـدوטּ ِ شُـمـردטּ ِ خُـوبـی هـایـشـاטּ
وَ بِـدوטּ ِ ایـטּ کِ اَز کَـسـی تَـوقـع ِ تَـشـکـر داشِـتــہ بـاشَـنـد

تَـنـدیـس ِ بِـهـتـریـن مُـدیـران ب ِ مَـردان ِ بُـلـوک تَـعـلـق مـی گـیـرد

◚ بُـزرگ مَـرداטּ بَـرکـت بِـبـارہ بِ زِنـدگـیـتـوטּ ◛


قَـدردانـی نـاچـیـزی اَز طَـرفـ ِ گُـروه ِ

▪◾▪ گُـروه ِ ▪◾▪
BOLOKE.13.png
6 دیدگاه · 1395/11/30 - 15:09 در رنـگــ خـ.. · ش: 1309119251 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔


بنا به دستور مدیریت بلوک 13 علی آقا

از ماه آینده کلیه شکلک های زرد بلوک

آبی رنگ می شوندددددددددددددددددد

***************************
نکته عکس هم مبرهن این مساله است که مدیر هم باید تبعیت کند

.چکنه مدیر و آبی ....چه بلایی رنگ آبی
ali68
FOTROS
258.PNG
34 دیدگاه · 1395/11/28 - 22:09 در ملودی عشق · ش: 1309114303 ·
5 بازنشر:
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
ء_العالمین

⚫ بغض دارم مرو از پیش علے، جان

⚫ تو نباشے چہ ے پاڪ ڪند اشڪم را؟!

[]
•●•●•●•●●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●••●•●

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو به نـیت
بی بی دو عـالم [سلام الله علیه]
بـرای بـرطـرف شـدن و
و بـر آورده شـدن
کـاربـر عـزیزمـون سرآبـــــ میـگیـریم

و باشید

•●•●•●•●●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●••●•●
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
photo_2017-02-14_14-12-41.jpg
17 دیدگاه · 1395/11/26 - 14:17 در Khatm Gho.. · ش: 1309106885 ·
12 بازنشر: و 5 کاربر دیگر
Oº ArasH Oº Emperor ღF STღRY Oº
Oº ArasH Oº Emperor ღF STღRY Oº
هفته 22 لیگ برتر ایران هفته هفتم مسابقات پيش بيني فوتبال


سه شنبه 26 بهمن ماه سال 1395
پیکان 4-3استقلال خوزستان

پنجشنبه28 بهمن ماه سال 1395
ذوب اهن0 -2استقلال
فولاد1-1گسترش
پرسپولیس2-1سپاهان

جمعه29بهمن ماه سال1395
سیاه جامگان-تراکتورسازی
سایپا0-0صبای قم
صنعت نفت ابادن0-3پدیده
ماشین سازی0-2نفت تهران
437930_756.jpg
13 دیدگاه · 1395/11/24 - 17:48 در پيش بيني .. · ش: 1309101187 ·
7 بازنشر:
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔
♥sanaz♥♔ارشدمِـلـودےِ عِـشـق♔

236x236_1486906586403054.jpg
9 دیدگاه · 1395/11/24 - 17:02 در ملودی عشق · ش: 1309101055 ·
7 بازنشر:
میـــنا
میـــنا
خـورد زمـین و تیـر کشیـد◖
◗از بـآل و پـرش ، بـآل و پــرم کشیـد ◖

+ صلـي‌الله‌عليـک‌يـآفـآطـمةالـزهـراء +
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

دوستآن بآمٌحبت
فـرارسیـدن رو خـدمـت
همگـی شمآ میکنیـم . . .

⚫قـراره این پـست رو بنویسیـد . . .
هـر بهـترین√√‌ ‌ √√‌ ‌ √√‌ ‌ √√‌ و . .
دررابـطه بـآ √√‌ در دیـدگاه همیـن میتـونه کنـه
تـا هـرروز دیـدگـاه در[‌ ]بـه اسـم‌ شخـص
گـذاشتـه بـشه،‌ داریـم ‌مـان نیـز از ایـن‌ دور نبـاشـد
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

√√منتـظر هـآی هستیـم . . .
[ ]

●| |●

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
13.jpg
21 دیدگاه · 1395/11/23 - 16:39 در مـُنـآسـِ.. · ش: 1309098354 ·
14 بازنشر: و 7 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶

چــِ روزهایی گذشت و چــِ ریـخته شـد
چــِ و راهـپیمـایی هـایـی شـد
چــِ و جـنگـیدنـد بـرای پـرپـایـی
همـیشـه جـاودان】
برای نـابـودی ظـالـم
چــِ قـلبهـایـی بـرای ثـپیده شـد و دیـگر نـیسـتن
چــِ روزهایـی گـذشـت و چــِ روزهایـی پـیش رو داریـم
دیـشب سـاعت 9 صـدای دلـنشـین سـرتـاسـر ایـران را فـراگـرفـت
و صـدای الله اکـبر از پـشت بـام هـا بـردهـان اسـتکـبار مـیزنـد
و امـروز در هـای سـرتـاسـر ایـران
√شـمـال تـا جنـوب
√غـرب تـا شـرق
√مـرکـز ایـران

با غـرور مـلـی فـریـاد مـیزنـنـد

مـردم ایـران جشـن38سـالگـی
را جـشن گـرفتـند
و باز هـم بــِ خـود میبـالم
و
و بـا گـذشـت سـال هـا هـنـوزم
یـادوآرِ هــمـت و غـرور مـلـی اسـت 】
[]

◗◗مـُنـآسـِبـَت-نـوشـت ◖◖

فَعـالـیَتِ خودِش رو شُـروع کردُ
شُمـا عَـزیزآن میـتونید تـوی ایـن گـُروه مُنـاسِـبَتهـارو بـا دوسـتاتـون بــِ بـِزاریـد
[]

•●₪ ₪●•
1486481369874216_large.jpg
3 دیدگاه · 1395/11/22 - 15:40 در مـُنـآسـِ.. · ش: 1309095846 ·
8 بازنشر: و 1 کاربر دیگر
فاطمه بانوی سکوت
فاطمه بانوی سکوت
ali68

فصل زمستان...
مرا می برد
به روزهای نه چندان دور؛
خاطرات بارش های سپید و
آدم برفی های خوب...
خانه های گرم و
کوچه های سوت و کور
شاید سهم من از کل زمستان
یک گوله ی برفی بود
اما
دلگرم  به روزهای خوب  بودم
گرچه
فصل یخبندان و سرما بود؛


سپاسگزارم و متشکر ... موفق باشید
IMG_20170206_214626.jpg
3 دیدگاه · 1395/11/21 - 00:29 · ش: 1309092186 ·
4 بازنشر:
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
از کـجا شـد
خـوب بـودی
یــا
مـن []

:


از شروع فعالیت گـذشـتُ
مـاهـم شـروع شـد بـرای کـِ قـولش بـهتـون داده بـودیـم

[]

•●₪ ₪●•
quote_1486495379953.png
4 دیدگاه · 1395/11/20 - 21:36 در اطـلاع رس.. · ش: 1309091612 ·
8 بازنشر: و 1 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
:
هـرگاه بـتوانـد خـود را یـاری رسـانـد،
اما نـکنـد،
خـداونـد در او را تـنها مـی گـذارد
[]
•●•●•●•●●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●••●•●

خدمـت همیـاران همیشـگی

خـتــم صــلـوات رو
با تـوسل بـه [عـلیه السـلام]
بـرای و بـرآورده شـدن دوستـآن
ƲσᖇσOʝმƙ ツ یِــحِـسِ مُـبـهـمـــ ツ
و mahsa میگیریم
و بآشید

•●•●•●•●●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●••●•●
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]

【الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】

•●₪ ₪●•
photo_2017-02-07_17-15-43.jpg
18 دیدگاه · 1395/11/19 - 17:01 در Khatm Gho.. · ش: 1309088602 ·
15 بازنشر: و 8 کاربر دیگر
♥Amir Taktaz♥۩مُـدیرِ مِـلـودے عِـشـق۩
♥Amir Taktaz♥۩مُـدیرِ مِـلـودے عِـشـق۩
شناسنامه مدیر لو رفت
ali68
photo_2017-02-07_16-45-07.jpg
9 دیدگاه · 1395/11/19 - 16:35 در ملودی عشق · ش: 1309088564 ·
4 بازنشر:
میـــنا
میـــنا
تـقویـم روبـه اتـمامِ . . .
تـوی ایـن همـه بـآهـم تـلآشمـون رو کـردیـم
تآبتـونیـم به دست پیدا کنیم . . .

⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉[]⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉

⚫ ممنـونتونیم که بآز هم مثل همیـشه بـودید
وبـرای رسیدن به هآ کردید

⚫ گـآهـی وقتـآ هآ و هآ و
که بـرای ،انجام شده ،
بیشتـر توی هآ

⚫ همه √ هآتون ،√ قـدم به قـدم بودنآتون ،
هآتون ،√ نمیشه
و تـوی√√ ثبت شده

هرچـی که بآشه شمآ اتفآقیـد

⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉[]⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉⧉

:

1). بآزهم از ممنـونتـونیـم
2). امیدوارم روز روز بلوک باشه
3). توی این باقی مونده ام میتونید رو دعوت کنید تا از
کنند [ http://1y1.ir/Vp ]

●| |●

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
JASHNVARE.jpg
5 دیدگاه · 1395/11/19 - 16:00 در قهوه خونه.. · ش: 1309088499 ·
11 بازنشر: و 4 کاربر دیگر
◀Atefeh▶
◀Atefeh▶
...

قـرار دل هـای بـی قـرار اسـت کـِ در شـب های ،
را فریـاد می زنـد و دسـتان لجـوج درد را در دسـتان بـا نوازشـی صـادقـانـه تسـکین مـی دهـد.
عشـق از نگـاهـش در رنـجور بیـمار جاری می شـود
و تـلاطـم طـوفان وجـود او را بــِ ساحـل امـن می رسـانـد.
اضـطراب در کـوره راه هـای داغِ تـنِ تبـدار بیـمار، در آرامـش وجـود ذوب مـی شود و ریـتم منظـم زنـدگی را بــِ زیـبایی می نـوازد.

...

شغلـی اسـت کــِ اسـت جـاودانـه از بخشنـدگـیِ مـهربان کــِ تـا زنـدگی در جـریـان اسـت،
از جنـس محـبت در حسـاب او در گـردش اسـت پـیوستـه و ابـدی.

...

اسـت در دستـان خـداونـد کـه تـندیـس را بــِ نـمایش می گـذارد.

:
◀خـجسته میـلاد قـامت ایـستادگـی و
و فـداکـاری
و روز پـرستـار بـر همه مسـلمانـان
اللخـصوص عـزیز و قـابل احتـرام مـبارک بـاد
[]
quote_1486071992058.png
6 دیدگاه · 1395/11/15 - 11:38 در اهداف غیر.. · ش: 1309075785 ·
10 بازنشر: و 3 کاربر دیگر
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13