ali68

مــی ســپــارمــد بــه لــبــخــنــدهــا . . . اگــر چــه خــودم ... بیشتر

ali68
توسعه دهنده
۱۳۶ پست
۱,۵۶۷ دنبال‌کننده
۳,۷۳۱,۴۳۳ امتیاز
۴۵۴ پسند
مرد، مجرد
۱۳۶۸/۰۸/۰۸
مشغول
دین اسلام
ايران، كــاشان-تــهران
بــلــوك 13- وب گـردی - قـدم زدن - صـحـبـت بـا بـزرگـان
boloke13.com

تصاویر اخیر

و ۱۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
چقدر گذشت
باورم نمیشه سال گذشت
راستی چقدر زمان زود می گذره
.
.
بـاشـماعـزیزان بـزرگوار ومـهـربون کـردیم.
بـا کلـی اتـفـاقـات تـلـخ و پنج سـالـه شـدیـم.
ازتـمـام کـسانـی کـه درطـول ایـن پنج سـال زحـمـت کـشـیـده انـد ازشـون
تـشـکـر مـی کـنـم.
ازتـمـام گـروه هـای بـرتـرسـایـت کـه بـافـعـالـیـت خـوبـشان
بـاعـث شدنـد.
ازمـدیـرمـحـتـرم عـزیـز FOTROS
هـم تـشـکـر مـی کـنـم کـه هـم هـمیـشـه هـمـراه و عـالـی بـرام بـوده.
ازهـمـگـی
خصوصی:
ازحمایت های همیشگی شما عزیزان سپاسگزارم.
تشکر ویژه دارم از هر دوناظر عزیز میـــنا و بزرگوار ◀Atefeh▶ که همیشه همراه ما بودند.
.
.
بـعـدی:
1-امام حسن(ع)
.
.
.
پیوست:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-بـه مـناسـبـت پنج سـالگـی کیـف پـول کاربـران 5000 هـزارتـومـن شـارژ میشـود
وشمـا می تـوانیـد افـزونـه هـای رابخـرید وحـامـی مالی بـشـویـد.
هرکسی که تا13 روز دیگر در این پست دیدگاه بگذارد
این هدیه تقدیم اش خواهد شد به دوستان خود اطلاع بدهید
یا اینکه در این پست خطاب بزنید تا حضور پیدا کنند وهدیه را دریافت کنند.
هدیه توسط مدیر محترم FOTROS داده میشود و در این پست اطلاع می دهد.
4-بـه تمـامـي كـاربـران 5013 امتيـاز گـرفت.
5-تـشـکـر خـاص و هـم دارم
ازتـمـام کـسـانـی کـه هـمـیـشـه بـه مـا سـر زدنـد.
6- از تمام عزیزانی که همیشه حامی مالی هستند هم سپاسگزارم.
.
.


علی ابراهیم پورفینی
10ابان1397
2.jpg
مشاهده ۲۰۳ دیدگاه دیگر ...
 • FOTROS

  سلام خدمت همه دوستان عزیز
  ممنون از کامنت های خوب و پر انرژی شما خوبان
  کیف پول تمام دوستانی که اعلام حضور کرده بودند شارژ شد دوستانی هم که شارژ نشده بگن تا بررسی انجام بشه
  از همه شما خوبان ممنونیم

 • شیــوآ

  سلام ممنون

و ۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
❯●❮◆❯●❮◆❯●❮ ❯●❮◆❯●❮◆❯●❮
..
⧉ معنـی چهل روز گـذشت رو فـقط
کسـی درک میکنـد که و است ..
است که و زمان فرشته ایست
است که .. ، صدایت ، نگاه هآی
⧉ امـآ .. امـا در این دل هنـوز
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
. . .
دلتنگ دوباره بـودن .. ، نگاه کـردنت
که بآز هم کنـی .. و من
تمآم نیمه را رهآکنـم و با به بیـایـم ..
این بـرای تمآم هآیت تنگ شـده زندگـی ام
کآش میتـوانستـم جلـوی رابگیـرم ..
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
آقـ ali68 ـآ ...
جسـم کنـارشمآ نیست
امـآ بـزرگشـون هنـوز
و تآهمیشه شمآخـواهـد بـود
هـرجآکه بآشیـد هست ..
انقـدر دوست داشتنـی هست
که قسمـتی از آدمـی بآ رفتنـش بشه ..
امیـدوآرم حِس بـودن مهربـون و وجـود
دوست داشتنـی این خلاء رو پـر کنه ..
بـرآشـون برین آرزو دارم و بـرای شمآ صبـری به حجـم
❯●❮◆❯●❮◆❯●❮ ❯●❮◆❯●❮◆❯●❮
√√ :
بـود ولـی . . . !!!
ممنـون از همه کسآیی که رو بـرام گـذاشتن و گفتن
بـراتـون هآیی پـراز خوشبختـی کنآر آرزو دارم ..
قـدر هـم دیگه رو بدونیـد ، شآیـد نبآشـم
●| |●
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
 • میـــنا

  سـلام آقاعـلی ..
  سلآمت باشیـد ممنـونتونم بآبت تبریک
  باعث افتخارم هستش که اجازه درم کنار شماها فعالیت کنم
  محبت و بزرگواری شمآست ممنونم ..
  روحشـون شآد کمترین کآری بـود که میتـونستم انجام بدم

 • ali68

  سلام وارادت خواهش می کنم خیلی خیلی ممنونم ازت تشکر
  همیشه موفق باشی

و ۱۹ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سـلـام اقـا خـوبـی؟
مـن هـسـتـم
امـروز هـفـت شـهـریـور هـسـت روز تـولـدت

حـالـت چـطـوره؟
امـدم صـورتـت را بـبـوسـم ولـی فـقـط مـی بـیـنـم
اقـا نـمـیـشـی؟
حـرفـی نـمـی زنـی؟
هـرجـا مـی رفـتـی مـن رو مـی بـردی
ولـی چـرا اخـر مـنـو بـا خـودت نـبـردی؟
لـحـظـه کـه رفـتـی مـردم
بـغـلـت کـردم هـرچـی صـدات کـردم نـشـدی
ازکـدوم بـرایـت بـگـم؟
لـحـظـه پـر کـشـیـدنـت؟ بـودیـم
یـا لـحـظـه ؟ هـمـه بـودن مـن بـودم وقـبـر...
بـمـیـرم بـرات

حـرف هـای را هـرروزبـهـت میــگـم
فـقـط ایـنـکـه مـن خـودم را کـردم
بـرای اولـیـن بـاری کـه بـبـیـنـمـت انـقـدر مـی کـنـم
کـه بـا خـودت بـبـری
.
: روز سـه شـنـبـه هـفـت شـهـریـور1323
: روز جـمـعـه 13 مـرداد1396
عـلـی ابـراهـیـم پـورفـیـنـی
هـفـت شـهـریـور۱۳۹۶
مشاهده ۱۳ دیدگاه دیگر ...
و ۹ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
وارد خـانـه شـدم دم در بـود مـثـل هـمـیـشـه بـاشـوق وارداتـاق شـدم دیـدم نـیـسـتـی
خـوب نـگـاه کـردم دیـدم حـتـی هـم نـیـسـت.
بـه امـدم دیـدم کـه چـنـد روزی اسـت پـر کـشـیـدی.
از خـانـه امـدم بـیـرون وشـروع کـردم کـردن
کـجـا ؟
کـشـیـدی؟
پـدرم مـن را تـجـربـه نـکـردم.
یعنی بر نمی گردی؟
ایـن سـال هـا یـک طـرف دوران یـک طـرف
ولـی روز ...
یـکسـال و مـاه
فـقـط هـشـت سـاعـت بـه روز مـونـده بـود
13مـرداد عـصـر روز ولـادت امـام رضـا(ع)
دسـتـت تـوی بـود و رفـتـی
را ندیدی؟
بدم را ندیدی؟
قـیـامـتـی شـد
هـمـه بـودن و پـسـر
هـمـه مـثـل ابـر بـهـار مـی کـردنـد
چـه شـد توی خـونـه
چـه وداعـی بـود در
عـجـب شـد

خـدابـهـمـون بـده
دلـم بـرات تـنـگ شـده

هـرروز کـه وارداتـاق مـی شـوم بـهـت مـی کـنـم چـون مـی دونـم مـنـو مـی بـیـنـی
فـقـط مـی خـواستـم بـگـم حـال وهـوای خـونـه سـوت وکـور هـسـت.
بـعـد رفـتـنـت هـنـوز مـن درسـت غـذا نـخـوردم
چـون مـن هـر بـا تـو غـذا مـیـخوردم.
پـدرم اگـر میـشه بـرگرد اگـر هـم نـمـیـشـه مـنـو بـا بـبـر
:
مـمـنـونـم از هـمـه شـمـا عـزیـزان کـه در ایـن هـمـراه مـا بـودیـد.
مـمـنـونـم از تـک تـک شـمـا عـزیـزان
عـلـی ابـراهـیـم پـورفـیـنـی

5شهریور1396
اولـیـن پـسـتـم بـعـد از رفـتـنـت پـدرم
یـادت بـخـیـرپـدرم
مشاهده ۱۹ دیدگاه دیگر ...
 • ali68

  سلام مریم خانوم از لطفا شما سپاسگذارم ممنونم

 • ❤ ᴍคરყคᴍ ❤

  سلام علی آقا ، خواهش میکنم ، وظیفمه

و ۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
عجیـب هـواییست ..
اینـروزهآ کہ پـٌرم از مـرا خـوانـدی
دَرد و دِل است .. وعـده مآ بمآنـد حَـرم بآ ..
عـزیزآن ..
قسمـت شـد و دآرم میـرم شآه خـراسآن ..
نآیب الزیآره و همگـی هستـم ..
مـراقب و بآشیـد ..
. . .
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
●| |●
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
مشاهده ۲۱ دیدگاه دیگر ...
و ۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
آنقَدَر دارَم بِنویسَم کهِ نَگو...
تو کُجایی ...؟!
آنقَدَر حَسرَت تو دارَم کهِ نَگو...
بَسکهِ تو اَم ،ازَ سَر شَب تا حالا...
آنقَدَر تو دادَم کهِ نَگو...
جانِ مَن حَرف بِزَن!اَمر بِفَرما .
آنقَدَر به فَرمانِ تو هَستَم کهِ نَگو...
کُوچهِ پَس کُوچه ی این پُر اَز تَنهاییست
آنقَدَر بی دَر این شَهر غَریبم کِه نَگو...
...!
اِمشَب از کُوچه ی مَن مـیگُذری؟!
جانِ من زود بیا کُن پـِـدَرَم...!
آنقَدَر تو دارم کهِ نَگو...
به دِلتَنگَم!
[]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
..
آقـا ali68 پـدر محتـرمتـون
رو عـرض میکنـم
امیـدوارم مـورد و مغـفرت خـدای قـرار گـرفتـه باشنـد و جِایشان باشـد
وخـدای سـایه عـزیزانتـون
مخـصوصا رو روی زنـدگـیتـون کنـه
【#مــارو تــو غـم شـريک بــدونـید】
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
بـه همـه عـزیـزانی کـه به خـاک سـپرده شدنـد
●اللـخصـوص مـدیرمحـترم سایـت ای قـرائـت شـود●
[]
مشاهده ۲۳ دیدگاه دیگر ...
و ۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
❖❖❖❖❖❖❖✜ ✜❖❖❖❖❖❖❖
√تـلخ تـرین تآبستـآن
√تلـخ تـرین سآل
√تلـخ تـرین
√خـبری کہ نمیشنیـدم ..
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⧉گـاهـی نـوشتن از چیـزی کہ رو بہ دَردمیـآرِہ سَخت‌تَرین ڪآرِ دٌنیـآست ..
بہ اومـد از نبـود یکـی از بهتـرین هآی دنیـآ ...
بہ اومـد از این بـزرگ ...
قَرآری ڪنـآرهَمـ نـدارنـد تآاین
حجـم رو بہ توصیف بکشنـد ..
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
●آقآعـ ali68 ـلی
این وآرده رو بہ شمآ و خآنـواده
از تہ تسلیت عـرض میکنم
خداروشکـر کہ اولـویت اول زنـدگیتـون بـود ،قطعـاً
جآیگآهشـون و روح بـزرگ و
آرام و قـرین ابـدی ست
بـرآتـون و مستدآمـ خآنـواده عـزیزتـون
رو از بـزرگ خـواستآرم
❖❖❖❖❖❖❖✜ ✜❖❖❖❖❖❖❖
√+ :
ای شآدی روح [ ]قـرائت شـود ❤️
●| |●
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
 • میـــنا

  ســلام آقاعـلی ..
  تنهآ پستی بـود که هیچوقت هیچوقت هیچوقت دوست نداشتم ارسالش کنم
  و از همه دردناک تر به شما خطاب زده بشه .. یادشون ابدی
  امآن از دیدار آخر ..

 • ali68

  سلام وارادت خواهش می کنم ممنونم ازشما
  : ) تشکر

و ۳۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سلام به همه دوستان عزیز بلوک 13
ali68
شـاید هیـچ وَقت دوست نَداشتم ایـن خَبر رو بگــم
و یــا در اصل دوست نَدارم بـه کسی خَبر بَدی بــگم
هَمیشه دوست داشتــم خَبر های خُوش به دوستــان خوبَم بــدم
وَلی ایــن بــار شرمنده همه عزیزان هستم
إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
دَرگذشت پــدر عَلی رو بـه خودش و خانواده مُحتَرمشون تَسلیت عَرض میکنَم
واقعا اینقد نــاراحتم کِه نِمیدونم چِــی بنویسم و چـی بگم
اصلا دستم به کیبورد نمیره حال نَدارم بَرای نوشتــن
عَلی غَـم آخــرت باشه خُدا صبـرت بــده
وَلی ایـن و بدون سَرتو بــالا بگــیر که این چَندســالی که من دیـدم
جُز کلـمه آقــا بهش چیــزی نگــفتی و مِثل پروانه دورش گشتی
خدا رحمتش کنه دمت گرم واسه این همه زحمتی که کشیدی
روی سنگِ قَبرش بــنویسید آخَر جَمال یــوسف زهرا(س) رو نــَدید و رَفت
1396/05/13
عجب تاریخی
مشاهده ۵۵ دیدگاه دیگر ...
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
گـه گـداری ایـن مـی شـنویـم
فـلـانـی هـم کـرد
حـس اسـت
حـالـا اگـر دوسـت یـا رفـیـق بـاشـه کـه دیـگـه خـودداره
مـسـلـه ای کـه تـو ایـن سـال هـا پـیـش امـده ایـنـکـه افـرادی هـسـتـنـد
وقـتـی ازدواج مـی کنـنـد نـاراحـت هـسـتـنـد یـااگـرم نـبـاشـنـد ذهـنـشـون درگـیـر هـسـت
ذهـن پـسـر ایـنـکـه چـرا بـا فـلـان دخـتـررفـیـق بـوده یـا ایـنـکـه ذهـن دخـتـر درگـیـره کـه چـرا بـا فـلـان پـسـر دوسـت بـوده
دخـتـر وپـسـر نـدارد هـردو
همیشه میگن نـکنـه اون بـفـهـمـه
خدا ما را ببینه
خلاص اینکه بد است....
موارد بالا را که همه را با چشم خودم دیدم که افرادی همه وجودشون درگیر این مسله شده ونتونستن حل کنند وکارشون به بدترین حالت رسید.
خواهرم خواهرم خواهرم شک نکن تو هم دیر یا زود در خواهی بود حیف هست که قبل از عروسی با کسی باشی
حتی برای مدتی کوتاه
حتی برای رابطه ای ساده
حتی از از طریق پیام یا سایر وسایل راحت مثل یا اینستاگرام
برادرم برادرم برادرم
فقط یک و تمام
همچون دختران حیف تو هم هست که ات را زودترازفصلش خرج کنی.
واقعا حیف هست اگر زودتر از خرج کنی
ممکنه کسی را داشته باشید یا کسی عاشق شما باشد.
لازم نیست که برای نگه داری اش را از دست بدهی با کمی مدیریت میشود همه چیزی را حل کرد
مسله ازدواج یک از اتفاق های زندگی هر شخص هست
از شروع تا پایانش پر از وزیبای هست.
خـصـوصـی:
ازدواج سن وسال ندارد دلت عاشق باشد کافی است.
ازما که گذشت : )
ولی ارزوی برای همه شما خوبان دارم.
بـعـدی:
1-پدرم
2- هـدیـه بـلـوک13
3-یـاحـــــسـیـــــن
4-تا دیـر نـشـده تــوبـه مـی کـنـم
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-مـنـتـظـرخـبـرهای مـا بـاشـیـد.
از گـروه رقص واژه ها بـلـوک13
مشاهده ۱۶ دیدگاه دیگر ...
 • Reza

  خواهش میکنم داداش. خدا به شما و خانواده محترمتون صبر بده
  هرگز دلم از یاد تو غافل نشود ... گر جان برود مهر تو از دل نرود
  منم سه ساله که نعمت پدر برای همیشه محروم شدم. فقط میتونم بگم خدا به همتون صبر بده

 • ali68

  سلام وارادت ممنونم ازشما
  خدا رحمت کنه پدر محترمتون را

و ۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
تـــ❤ــو فـکر
میکـنی
دوبــاره کـِه فکـر میکنی
【“پــاک میکـنی...“】

شده mehrara
کلوچه بلوک 13
:
1 • پست در گروه گذاشته شود
2 • بـه نفـر از
خطاب زده و به دعوت کنید
اینم گروه [ لینک ]
آقا اگه بخندید رازی نیستم ان شالله روزه هاتون باطل بشه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میکنم از رفقای مشتی
ممنون میشم شرکت کنید و دوستای خودتونم دعوت کنید
мя-мoнaмaaɗ
MR.WINSTON
نآتآنآئیلツ
abtin
Endlesss
منتظر خط های قشنگتون هستم
【“ CHALESH “】
مشاهده ۶۳ دیدگاه دیگر ...
و ۲۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
به نام خداوند و
با عرض سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه ی دوستان عزیزم
چند خطی دارم که امیدوارم کنید.
شما عزیزان همیشه در و برای پیش قدم بودین..
دم همتون گرم که واقعا و هستین..
همینطور که مستحضر هستید، بلوک تا به امروز
برای _کاربران ، قدم های بزرگی رو برداشتند و الحق که کاربران
همیشه در کنار مدیران بودند و با حمایتهاشون واقعا گل کاشتند..
داریم به آخرای نزدیک میشیم..ماه آقامون امیرالمومنین ع
در جریان هستید که مدیریت سایت ؛ درحال انجام تغییرات مهمی در شبکه هستند.
و میدونید این کار های قابل توجهی داره..که با کمک همه انشاء الله حل میشه...
این یک برای به ء و _محبوب ماست
رفقای گلم، با مبلغ 1000تومان چیزی از داشته های ما کم نمیشه.
اما اگر این کنار هم قرار بگیره، مبلغ قابل توجهی برای کمک به جمع میشه..
ان شاالله و با و شما گلم،
تا برای جمع میشه
{درضمن هرمبلغ بیشتری که مدنظرتون هست میتونید کمک کنید
من پیشنهاد حداقل مبلغ رو دادم،که به امیدخدا اکثریت مشارکت کنند}
یک یاعلی.. یک هزار تومن
خیلی خیلی دمتون گرممخلص همتونم
مشاهده ۷۹ دیدگاه دیگر ...