علیرضا
۵ پست
۵۶ دنبال‌کننده
۲ پسند
مرد
۱۳۶۷/۱۰/۲۴
دین اسلام
facenama.com/eshgman

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
♥♥حقیقت عشق♥♥ عاشقانه ها را پایانی نیست عشق من وتــــــو b
br نکند پنجره ای پشت صلیبم باشد نکند میکروفنی داخل جیبم باشدbr نکند این اسم ام اس در جایی ثبت شود نکند گریه پشت تلفن ضبط شودbr نکند شاهد دعوامان در ماشینند نکند داخل حمام تو را می بینندbr نکند اسم تو را با دهنش بخش کند نکند راز مرا تلویزیون پخش کندbr نکند می داند آنچه که من می دانم نکند پس فردا تیتر یک کیهانمbrنکند رخنه کند در دل ایمانم شک نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتکbrنکند نامه ی جعلی مرا پشت کنند نکند اینهمه بد قلب مرا سست کنندbrتلخم و حل شده کابوس وجودم در سم غیر تو از همه ی آدم ها می نرسمbrهمه دانسته و نادانسته جاسوسند دستشان حلقه ی دار است و تورا می بوسندbrکاشکی آخر این سوز بهاری باشد کاشکی در بغلت راه فراری باشدbrکاشکی از همه مخفی بشود این شادی کاشکی وصل شود عشق تو به ازادی brکاشکی بد نشود آخر این قضه ی بد کاشکی باز بخوابیم ولی تا به ابدbrنکند رخنه کند در دل ایمانت شک نکند لو بدهی اسم تو را زیر کتکbrنکند نامه ی جعلی تو را پست کنند نکند اینهمه بد قلب تو را سست کنند
خاطره عشق»brعشق من خاطره عشق من از ياد مبر «» يادم ای لاله شعر و سخن از ياد مبرbrآن گل ياس سپيدی که به دستم دادی «» ای گل ياس سپيد چمن از ياد مبرbrچون ببوسد لب مهتاب گل روی تو را «» بوسه ام ای گل مهتاب تن از ياد مبرbrچون پر نرم نسيمی بنوازد رويت «» نغمه نرم غزلهای من از ياد مبرbrاولين غنچه عشق تو بمن خندان شد «» اولين عشق خود ای سيمتن از ياد مبرbrياد باد آنکه مرا يار عزيزت خواندی «» ياد اين يار عزيز کهن از ياد مبرbrاز غمت سوخته ام با ستمت ساخته ام «» اين همه سوختن و ساختن از ياد مبرbrعالم و هر چه در او هست ببر از يادتbrليک دل دادن و عاشق شدن از ياد مبر
اگر می دانستی چقدر دوستت دارم سکوت را فراموش می کردی تمامی ذرات وجودت عشق را فریاد می کرد اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم چشمهایم را می شستی واشکهایم را با دستان عاشقت بر باد می دادی اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم نگاهت را تا ابد بر من می دوختی تا من بر سکوت نگاه تو رازهای یک عشق زمینی را با خود به عرش خداوند ببرم ای کاش می دانستی اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم هرگز قلبم را نمی شکستی گرچه خانه ی شیطان شایسته ی ویرانی است
سلام من علیرضا هستم عضو جدید بلوک
مشاهده ۴ دیدگاه دیگر ...