amir1314
۳ پست
۳۱ دنبال‌کننده
۱۳ پسند

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.

❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤•.❈•.❤.•❈.•❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤

مرا ، مرا ، مرا در میخواهی ؟!

[ ِ ]
❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤•.❈•.❤.•❈.•❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤

بازنشر کرده است.

❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤•.❈•.❤.•❈.•❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤

کجایِ ، که از تو دورِ

[ ِ ]
❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤•.❈•.❤.•❈.•❤•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❈•.¸ ¸.•❤

بازنشر کرده است.

هر زمان می بینمت قلبم پریشان می شود
چشم هایم در هوایت باز می شود
حس# عشقم ناگهان گل می کند اما چه حیف
مثل داغی در میان سینه پنهان می شود
فکر می کردم که آسان است دل کندن ز تو
دل گناهش چیست چون اینگونه می شود؟
قول دل کندن گرفتی، باشد، اما حس تو
تا ابد در گوشه ای از قلب کتمان می شود..

7E2AFFD7-84F6-4792-A2E4-D25562F18603.jpeg
بازنشر کرده است.

دل می دهد..
معشوقه ای دل می برد
برد در برد است و من مشغول بردنم..

35F41B77-2AC0-4459-BDC8-12537F426873.jpeg

سَلآم × amir1314 × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪