ahmad1314
۹ پست
۶۴ دنبال‌کننده
۶۳,۵۰۳ امتیاز
۱۸ پسند

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
دلت اگر برایم تنگ شد اقرا ء
درددل ،رازدل نخواهم گفت مگر جزتو سنگ صبوری
داشتم؟
در وادی عشق امان نخواهم مگر جز تواقاقیایی داشتم؟
درمان، هیچ دارونخواهم مگر جزتو طبیب حاذقی داشتم؟
از چاه تاریک برون نخواهم آمد مگرجزتو زلیخایی داشتم ؟
درکوی تاریک شب گردی نخواهم کردمگر جزتو مهتابی داشتم؟
دروصف هیچ گلی نخواهم سرود مگر جزتو مه گلی داشتم؟
از هیچ ساقی دگرمی نخواهم نوشید مگر جزتو سقایی داشتم؟
چشم برراه کسی نخواهم بود مگر جزتومسافری داشتم؟
شاعر لایزال ختم کن کلام رامگرجزنگار م خاطر خواهی داشتم؟
500x500_1538847774645107.jpg
شمع جانم را بکشت
آن بی‌وفا،
جای دیگر،
روشنایی می‌کند...
حضرت
ديــوار کــه بــاشــي،
کســي مــي‌شــوي
کــه يــادش نيســت
بــه سينــه‌ات تکيــه داده اســت
بازنشر کرده است.
به هر کدام از برندگان خوش‌شانس بخت آزمایی ۱۸ خرداد ۲۱۳ امتیاز تعلق گرفت. لینک
هیچکس متوجه نمی‌شود
که برخی از چه عذابی را تحمل می کنند
تا آرام و خونسرد بنظر آیند.
3190D4AF-B92A-4265-9FF1-C52EBAD616E5.png
امشب مارو هم کنید..
998AEC47-876D-4339-B78D-E0889320EBAE.jpeg
(علیه السلام) به یكى از فرزندانش فرمود:
اى پسرم.!
با احدى برادرى مكن تا بدانى كجاها مى رود و كجاها مى آید.
و چون از حالش خوب آگاه شدى و معاشرتش را پسندیدى با او برادرى كن به شرط این كه معاشرت، بر اساس از لغزش و در سختى باشد.
تحف العقول ص 233
(ع) مبارک.
23CE3353-17FF-4004-85E0-93D9CA347B32.jpeg
بازنشر کرده است.
برای که به انتها می رسد
هیچ فرقی نمی کند که در زیر سیگاری نقره خاموش شود یا جوی کنار خیابان.
بعضی از ادم ها هم سال ها قبل از به انتها می رسند.
C5AE5D0E-6AC0-4F48-93E9-C6904A3AFAAE.jpeg
بازنشر کرده است.
هر زمان می بینمت قلبم پریشان می شود
چشم هایم در هوایت باز می شود
حس# عشقم ناگهان گل می کند اما چه حیف
مثل داغی در میان سینه پنهان می شود
فکر می کردم که آسان است دل کندن ز تو
دل گناهش چیست چون اینگونه می شود؟
قول دل کندن گرفتی، باشد، اما حس تو
تا ابد در گوشه ای از قلب کتمان می شود...
7E2AFFD7-84F6-4792-A2E4-D25562F18603.jpeg
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
دست بردار از
ahmad1314
که بی نمی سوزد