آراز
۲۰ پست
۱۰ دنبال‌کننده
۹۹,۱۹۶ امتیاز
۳ پسند

تصاویر اخیر

هرگز دل عشاق به فرمان کسی نیست
006.jpg
تا اربعین چیزی نمانده...
291b358717fa879d2091ac95cf5fbb1b_1024.jpg
عاشق باشی
شب هم زیباست
ستاره زیباست
آسمان رنگ دیگری دارد؛
ماه هم عاشق است
شب رویایی ست
برای عاشق بودن بهانه پیدا می‌شود
c6rs1awq9g5eixmxtln7.jpg
دوست داری خـوشـبخت بـاشـی
از هـیچ کس هـیچ توقعـی نـداشـته بـاش ...
9naz_500x500_1454834072794308.jpg
شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ....!!!
امروز
من در گوش ان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!/:
Text-Love14.jpg
عشق تعهدی زیباست
به خودمان اجازه بودن با هرکس و عشق بازی با همه کس را ندهیم
دوستت داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم
Text-Love6.jpg
اگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم
کسی که حرف دلش را نگفت من بودم
دلم برای خودم تنگ می شود آری
همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم
نشد جواب بگیرم سلام هایم را
هر آنچه شیفته تر از پی شدن بودم
چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را ؟
اشاره ای کنم انگار کوهکن بودم
f4ace74ec8dcaaee5e5c0343384f76e4.jpg
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
هیچ مترسکی را
شبیه گرگ ،
پلنگ یا خرس نساختند،
به گمانم
ترسناک تر از آدمیزاد در دنیا نیافته اند !
236x236_1457080381383385.jpg
من جنگجوی خوبی هستم؛
ولی تو دیگه هدف باارزشی
برای جنگیدن نیستی . . !
716674_968.jpg
خدایا به‌ جهنمت‌ دیگر نیازی‌ نیست
ما آدمها همدیگر را بهتر میسوزانیم
0e9d3e4b3c9b74bed5243b56e6b199bb-425.jpg