ali
۲ پست
۱۷ دنبال‌کننده
۴ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست…
زندگی یعنی همین پروازها
سلام به همگی
سَلآم × ali × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪