نآزلے
۳,۰۵۸ پست
۶۰۲ دنبال‌کننده
۹۳,۲۱۵ امتیاز
۲۳۷ پسند
زن، مجرد
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
زير ديپلم
مُحَصِلـم
دین اسلام
ايران، تهران، يِـه جـآي خُـوب..
زندگی با خانواده
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم
خُـدآ>خـآنـوادم>دُوستـآم>رُمـآن>آهنـگ>بـآرون
ipad Air 2
لینکُلِنـ کآنتیننتـآل 1973
قد ۱۶۸، وزن ۴۵
khodnevisman.blogfa.com/

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
+ ِ#دلٺنگِ اُونے.؟!
- آره
+ مَگِه نَگُفٺے
دیگِه
بَرآٺ .؟!
-
بَرآے
‌هآٺ
تَنگــ
.؟! ..(:
[ ]
_________________________
بازنشر کرده است.
هوا همچنان تاریک است
خورشید در آسمان نیست
ماه نیست
هیچ چیز نیست
تو .. نیست
شاید دیگر هیچ نیست
و من تنها مانده ام در انبوهی از اندوه
حتی دیگر کلمات هم نیست شده است
اما
من همچنان میدانم دقیقا چم شده است
من یا عاشق شده است
یا که دیوانه
اما فرقِ این دو برایم سخت شده است
تو بگو دیوانه یا عاشق
هرکدام را که دوست داری
اما من میگویم ؛
من عاشقِ یک دیوانه شده است
که حال
خود نیز دیوانه ایست که عاشق شده است ..
پایان!!
[ ]
_____________
بازنشر کرده است.
کسی نیست ؟
کسی نیست به من بگوید این همه دلتنگی در کدام زمان به ما تحمیل شده است ؟
این ها شعر نبود اما مثلِ اینکه اینبار شعر شده است
شاید هم دلم بیش از حد تنگ شده است
این تمامِ دلیلِ من است برای اینکه هنوز تو را دوست بدارم
و در تنهایی هایم فکر کنم که روحِ من تا انتهای زوال تو را دوست داشته است
من با اینکه میدانم دقیقا چم شده است اما هنوز نمیدانم چرا ..
قبل تر ها تمامِ چیزی که میدانستم این بود که هیچ چیز نمیدانستم
حرفهایم را میفهمی ؟ نه ؟
چرا ؟
چرا هیچکس حرفهای مرا نمیفهمد ؟
نکند لال شده ام ؟
نکند حرف میزنم ولی فقط حرف میزنم؟
نکند تنها شوم؟
بی تو شوم!!
نکند روزهای آخر فرا رسیده است
نکند برسد زمانی که دیگر دلت برایم تنگ نشود
نکند دیگر با حرف هایم خنده بر لبهایت جاری نشود
نکند فراموشم کنی که من هنوز هم از فراموش شدن میترسم
نکند ..
ادامه دارد ..
[ ]
_____________
بازنشر کرده است.
اما حتی این هم دروغ است
چون تنها من میدانم که هیچ چیز نشده است
چون تنها من میدانم که من تنها شده است
تنها با خودش
توی یک چهاردیواریِ مشکی
صبحِ زمستان پخش شده است
نوایِ زیباییست
مرا به کودکی ام میبرد
به روزهایی که ندانستم زود میگذرند
اما خب .. به هرحال شده است
دیگر بس است هرچه شده است گرچه بغض هایم سنگین شده است
من هنوز میدانم دقیقا چم شده است
من کسی را میخواهم که او هم نیز دلش برای خودش تنگ شده است
برای خودی که سال ها پیش فراموشش کرده و اکنون داغِ دلتنگی پیش رویش به تصویر کشیده شده است ..
ادامه دارد ..
[ ]
_____________
به روزهایی که ندانستم زود میگذرند
اما خب .. به هرحال شده است
دیگر بس است هرچه شده است گرچه بغض هایم سنگین شده است
من هنوز میدانم دقیقا چم شده است
من کسی را میخواهم که او هم نیز دلش برای خودش تنگ شده است
برای خودی که سال ها پیش فراموشش کرده و اکنون داغِ دلتنگی پیش رویش به تصویر کشیده شده است
کسی نیست ؟
کسی نیست به من بگوید این همه دلتنگی در کدام زمان به ما تحمیل شده است ؟
این ها شعر نبود اما مثلِ اینکه اینبار شعر شده است ..
فقط و فقط بخاطرِ چند شده است!!
ادامه دارد ..
[ ]
_____________
من سردرد هم دارم
احساس میکنم پلکِ راستم هم هر پنج ثانیه یک بار میپرد
اما این ها هیچکدام
کمکی به هیچ چیز نمیکنند
من دلم تنگ شده است
من دقیقا
این بار میدانم چم شده است
حرفهایم شبیه به شعر شده است
فقط و فقط بخاطرِ چند 'شده است'
اما حتی این هم دروغ است
چون تنها من میدانم که هیچ چیز نشده است
چون تنها من میدانم که من تنها شده است
تنها با خودش
توی یک چهاردیواریِ مشکی
صبحِ زمستان پخش شده است
نوایِ زیباییست
مرا به کودکی ام میبرد!!!
ادامه دارد ..
[ ]
_____________________
|بی نام|
هیچکس نیست
من دارم با خودم حرف میزنم
من سرما خورده ام
صدایم گرفته است
گلو درد دارم
یک مشت چرت و پرت را
بی ربط
پشتِ هم مینویسم
تا در نهایت
بگویم آری .. بالاخره حرف زدم و خالی شدم
اما دروغ است
حقیقت اینجاست
که ما
هرچقدر هم که بنویسیم
هرچقدر هم که بگوییم
باز خالی نمیشویم ..!!!
ادامه دارد ..
[ ]
_________________________
بازنشر کرده است.
درد نهانم ز دورے یآر بود ..
یآرم بآ یآرش در حآل عشق و حآل بود!
[ ]
___________________
بازنشر کرده است.
+میگمآ
-جآن؟
+‌فرآموشِت کردَم
-ااا چ خُوب دیدے گفتم
+فقط یع چیزے ..
-چے.؟!
+میشع برگردے.؟!
[ ]
_____________
بازنشر کرده است.
تُ رُوش وآیستادَم دآد زَدم
بِ مَن نَگُو پِسرَم میفهمے.؟!
دیدَم مآت شُد و
هیچے نَگُفتَم
تَنه بِهِش زَدم
رَفتم ..
بیسـتْ سآݪ بَعد
بِ مَن نَگُوووو پِسرَم ازَت مُتِنَفِرَم بآبآ
یآدع چِشآے ماتِشـ اُفتآدَم
مات شُدم...!
ݩ_الڣ
[ ]
_________________
بازنشر کرده است.
- چرا ميلرزے ؟
+ يكم سرده ..
- هوا ك خوبه ...
+ رفتارشو ميگم!
[ ]
_____________________