از شبنم عشق خاکِ آدم گِل شد// صد فتنه و شور در جهان حاصل شد// سر نشتر عشق بر رگ روح زدند// یک‌قطره فروچکید، نامش دل شد

صفحه رسمی asheghe-tanha در شبکه اجتماعی بلوک 13

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 20
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 14
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 14

مدیران گروه

نمایش همه

کاربران گروه

نمایش همه

شعار عـ ـ ـ ـ شـ ـ ـ ـ ق :
_

عـ ـ ـ ـ شـ ـ ـ ـ ق

گروه عمومی · · · 397 کاربر · 20797 پست · شناسه گروه: 280
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_10-47-28.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 32 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187854 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_10-46-05.jpg
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_10-44-42.jpg
دیدگاه · 1 ساعت و 33 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187848 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_10-03-12.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 17 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187797 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_10-02-09.jpg
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-58-13.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 18 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187793 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-55-33.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 19 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187790 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-54-15.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 20 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187787 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-50-57.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 25 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187775 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
FOTROS

عیدی بههههههههههههههه من ندادین
photo_2017-01-03_09-48-43.jpg
2 بازنشر:
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-46-02.jpg
1 بازنشر:
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-43-54.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 37 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187739 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-40-24.jpg
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-38-59.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 41 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187726 ·
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق
photo_2017-01-03_09-38-23.jpg
دیدگاه · 2 ساعت و 41 دقیقه قبل در عـ ـ ـ ـ .. · ش: 1309187724 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?>