آتوسا
۳۶۱ پست
۴۸ دنبال‌کننده
۱۶ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
بی قایقت میان دریا چه میکنی؟
و ۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
من پذیرفته ام
كه برای آدم های اندک شماری؛
می شود حرف زد
برایشان رفیق بود
و از سوی شان
امید رفاقت داشت ...! .
و ۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
بی تو اما عشق بی معناست ،
می دانی؟
دستهایم تا ابد تنهاست ،
می دانی؟
آسمانت را مگیر از من ،
که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم ،
بی جاست ،
می دانی؟
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
هرگز به تو دستم
نرسد ماه بلندم
اندوه بزرگی است
زمانی که نباشی...
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
تـــــ❤️ـــــو باید...
به عنوان یک...
بیماری خاص معرفی شوی...!
نگاه کردنت...
حرف زدنت...
همه کارهایت...
و حتی...
پیام هایت...
تپش قلب میاورد...
لطفا از این به بعد...
بیشتر مراقبم باش که...
به تو بیمار شدم...
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
من که این خانه را برای قدم های تو چیده ام
وپرنده را به خواندن دست های توآوردم
تو!
از غروب این روزها نزدیک تری به من...
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
هنر عاشقی من این بود که بی تو با تو بودم
همه چیز آرام است ... دل من استثناست
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
دلتنگى یعنى
روبروى دریا ایستاده باشى و
خاطره‌ى یک خیابان خفه‌ات كند.
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
گـ ـاهی از دوســت داشتنت
خسته میشوم !
دلم میخواهد برایت بمیرم !
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
دلتـنگ
توام
جانا
هردم که روم جـایی
با خود به سفر بردم
یاد تو
و تنـهایی...