bbb
۱۲ پست
۱ دنبال‌کننده
۴ پسند
زن
ليسانس

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
نیامدی و
دیرشد
بازنشر کرده است.
چون مات توام
دگر چه بازم
بازنشر کرده است.
شهر از مردم دلتنگ و دل آزرده
پر است
بازنشر کرده است.
با قفس خو کرده ام
فکر رهایی نیستم
بازنشر کرده است.
رنج از کسی بریم
که دردش دوای ماست
بازنشر کرده است.
در درون شهر کوران
دردها دارم ز بینایی
بازنشر کرده است.
و عشق
آنقدرها که فکر میکردم
عادلانه نبود
بازنشر کرده است.
بر همان عهد که بودیم
بر آنیم هنوز
بازنشر کرده است.
چون من شکسته ای را
از پیش خود چه رانی ؟
بازنشر کرده است.
از اونی که با بقیه فرق داشت
چه خبر ؟