بانو

دلم خوشه به پوزخند ميون حرفام كه معنيش از كل حرفام بيشتره............ ... بیشتر

بانو
۳۱ پست
۱۲۹ دنبال‌کننده
۳۳ پسند
زن، مجرد

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
[bold]همه آرام گرفتند و شب از نيمه گذشت
آنچه در خواب نرفت چشم من و فكر تو بود.....................[/bold]
 • ارش

 • م- ب

  همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. وآنچه در خواب نشد چشم من و پروین است

بازنشر کرده است.
[bold]تنها بي هوايي آدمي را خفه نميكند
گاهي هوايي شدن
ارام آرام بدون روسياهي خاموشت ميكند.................[/bold]
 • ---

  چراغ را خاموش میکنم
  آنچه را که نبینم
  زیباتر است

بازنشر کرده است.
[bold]دستهايش با من
چشمهايش در خيابان
دلش
اين را نميخواهم بدانم
نميخواهم....................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]بر باد ميدهم همه ي بود خويش را
يعني تو را به دست خودت ميسپارمت...................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]روزهاي خوبي كه در راه بودند
يا سقط شدند يا مرده به دنيا آمدند...............[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]من و سيگار درد مشتركيم
از هر دويمان كسي خوب كام گرفت
و بعد زير پا له كرد
درست زماني كه به اخر رسيديم.....................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]آب در هاون كوبيدن است
اينكه من شعر بنويسم و تو فال قهوه بگيري
وقتي كه آخر همه شعرهاي من تو نمي آيي
و ته همه فنجان هاي تو من ميروم.......................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]اين روزها انسان ها تنهاييت را پر نميكنند
فقط خلوتت را ميشكنند..........................[/bold]
 • علی

  اره واقعااا........لایکککک

بازنشر کرده است.
[bold]تنها بي هوايي آدمي را خفه نميكند
گاهي هوايي شدن
آرام آرام بدون روسياهي خاموشت ميكند.................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]نگو چه ميشود كرد
نگو صبر داشته باش
نگو درست ميشود
نگو
گاهي نميشود
نميشود تحمل كرد اين همه بي تو بودن را...................[/bold]