✿ملـــــnargesـــودی عشق✿

زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند !!! بیشتر

✿ملـــــnargesـــودی عشق✿
۱۰,۸۰۰ پست
۲۰۴ دنبال‌کننده
۱۲۲,۴۴۴ امتیاز
۷۴ پسند
زن، متاهل
ليسانس
دین اسلام
ايران
زندگی با همسر

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
رسيدن قيمتي دارد كه بايد داد
خوش‌بخت شدن بهای سنگينی دارد
خوش‌بختی جنس قسطی نيست
خوش‌بختی را نقدِ نقد معامله می‌كنند با سكه‌های اراده، ايمان، كار، عشق…
بازنشر کرده است.
به درخت نگاه کن
قبل از اینکه شاخه هایش نور را لمس کنند، ریشه هایش تاریکی را لمس کرده اند
گاه برای رسیدن به نور باید از تاریکی گذر کزد
بازنشر کرده است.
از راهی که ردی وجود دارد مرو
از راهی برو که از خود ردی بر جای گذاری.
بازنشر کرده است.
بايد از خويشتن بگذري
بايد اين منِ لعنتي را خُرد كني تا قامتي به اندازه ي آسمان داشته باشي.
بازنشر کرده است.
صادق باش وقتی فقیری
ساده باش وقتی ثروتمندی
مودب باش وقتی در قدرتی
و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی…
بازنشر کرده است.
زندگی آنگونه نیست که ما فکر میکنیم
ما همانگونه که فکر می کنیم زندگی می کنیم.
بازنشر کرده است.
گاهی اگر یک دوستت دارم را ثانیه ای به تاخیر بیاندازی، سالها دیر می شود.
بازنشر کرده است.
خوشبختی بر سه ستون استوار است:
فراموش کردن تلخی های دیروز
غنیمت شمردن شیرینی های امروز
امیدواری به فرصت های فردا
بازنشر کرده است.
آسان ترین راه رسیدن به آینده، فکر نکردن به آن است.
بازنشر کرده است.
زندگی ساعتی است شنی
گاهی لازم است زیر و رو شود