محسن
۹۲۷ پست
۵۲ دنبال‌کننده
۸۶,۲۰۶ امتیاز
۱۲ پسند
مرد
دین اسلام
سربازی رفته ام
گرایش سیاسی ندارم

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
مست نیستم آقا
برای چیدن گل هم نیامده بودم...
فقط داشتم میگذشتم که کسی دستم را گرفت
گفت داخل شو!
و حالا سالهاست که درِ این باغ را پیدا نمیکنم ...
1566191567209113_large.jpg
بازنشر کرده است.
آنقدر ساده ام که گمان می کنم تو هم
مانند من به آنچه نشد فکر می کنی!
حتی خیال می کنم این من، خود تویی
اینجا نشسته ای و به خود فکر می کنی
شاید نباید این همه باور کنم ترا
شاید که اتفاق نیفتاده ای هنوز
شاید تجسم غزلی عاشقانه ای
جامانده در خیال من از خواب نیمروز
بازنشر کرده است.
.
Photo-by-beautiful-and-mystical-about-God4.jpg
بازنشر کرده است.
در جستن آن نگار پر کینه و جنگ
گشتیم سراپای جهان با دل تنگ
شد دست ز کار و رفت پا از رفتار
این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ
بازنشر کرده است.
.
1566191312383645_large.jpg
بازنشر کرده است.
.
1566191240622472_large.jpg
بازنشر کرده است.
.
1566191329105792_large.jpg
بازنشر کرده است.
.
images
بازنشر کرده است.
.
images
بازنشر کرده است.
این اگر عشق و وفا نیست میانِ من و تو
تو بگو این همه پس چیست میانِ من و تو
می شود ردّ و بدل حس غزل
روزگاری است که البتّه به هم خواهد زد
حرفِ چند امّلِ فاشیست میانِ من و تو
خواب دیدم که به هر سو بروم می گیرد
یک نفر تابلوِ ایست میانِ من و تو
گفتمت دوست ندارم تو بفرما من هم ...
تا نفهمند که چیزی ست میانِ من و تو