برسام یدک
۲ پست
۳ پسند

تصاویر اخیر

موقعیت یاب برسام، از پیشرفته ترین تراشه روز دنیا ساخته شده است و با توجه به اندازه کوچک آن به راحتی بر روی انواع وسایل نقلیه قابل نصب می باشد .همچنین در خصوص افراد و بر روی هر شی سیاری قابل استفاده است.به کمک این دستگاه شما قادر خواهید بود هر زمان که بخواهید موقعیت، مسیر حرکت، سرعت، مدت توقف شی مد نظر را مشاهده نمایید.
تلفن 88784154-88784037
IMG_3197.JPG
سَلآم × برسام یدک × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪