کافه خیال

اینجا فقط ردپای تنهایی های من است..... دنبال خاطره هایت نگرد بیشتر

کافه خیال
گوناگون
۱۳,۳۲۱ پست
۱۹۸ مشترک
۸۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۳۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲۲
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
[☕️]

ايـــنْ
هَــم شــُـد ;
حتمـاً
باز هَـم پُــشـتِ آن
گيــر كـَردِه اي...!
ميــْدانـي ،
كشيـدَن
دارَد ،
دلهُـــره از اينكِــه !..
امـّا چِـــشيدَنِ ايــن
ي ِ سَــرد اســتــ…!!
بَــعضي چيـــزهآ نَــبايَد از
بيوفتَــند.. !
چــون ديگــَـر گذَشتِــه را نَـدارَنـد!...
مَــن ;
از خيـــلي آمَـــدن ميتَــرسَـم..!
..
شـِـنيدم فَـــردا هـآ
اســتــ..!!
پَــس,
فَــردا
راسِ ساعَـتِ ..
هَــمآن ي هَــميشِـگي...
هَــــــــمآن !..
❤️
☕️

[☕️]
1510593116475465_large.jpg
می‌رود عمر عزیز
نه به دلخواه چرا؟!...
• سلمان ساوجی
قشلاق کرده ام به تو از دست زندگی
چندیست پایتخت جهانم اتاق توست
بازنشر کرده است.


این حق تو نیست که چنین زیبا باشی
و من ..
چون زائری رانده شده از یک معبد شگفت
با گناهان کبیره از دور تماشایت کنم
همه عطرهای خوب جهان با تو
هر آنچه بوی باروت و بوی خون با من
همه آبی های دست نخورده آسمان با تو
هرآنچه نفرین چرک زمین درمن
بگو به کدامین نام بخوانمت
تا این ضجه های کور مکرر را
در اعماق من اجابت کنی؟
ـــــــــــــــــــــــکافهـــخیالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کتاب: تو به روایت دهان دوخته من
نام شعر:

بازنشر کرده است.


قاصدک ها شانه خالی کرده اند
دوستت دارم ها توی دلم حیران مانده اند
شاید هم راه خانه ات از حافظه باد پاک شده!
هرچه هست
کوهها هنوز مثل کوه ایستاده اند
زمین هم همچنان گرد است
آب هم از آب تکان نخورده
فقط انگار کسی عشق را
از تمام قصه ها پاک کرده!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بــاخیـالـش ،،
بــانگــاهش ،
بـافــراقـش ،،
بــاغــمــش ،
گـاه ، گـریان ،،
ڪـَاه ، لرزان ،
گـاه ، سوزانـم چــو ،شـمـــع ..
اطهری ڪرمانـی
مشاهده ۱ دیدگاه دیگر ...
‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه
بازنشر کرده است.
ای ستاره‌ها مگر شما هم آگهید
از دو رویی و جفای ساکنان خاک.
کاینچنین به قلب آسمان نهان شدید
ای ستاره‌ها، ستاره‌های خوب و پاک
من که پشت پا زدم
به هر چه که هست و نیست ....
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
‏هممون یه "شاید مزاحمش باشم" درون داریم..
مشاهده ۵ دیدگاه دیگر ...
زیباست و نزدیڪ
آنڪه وقتی دور میشود . . .
دورتر از مرڪَ . . .
اما ، هنوز چون ستاره در
قلبت سوسو میزند . . .
من که حیران ز مـلاقات توأم
چون خیـالے ز خیالات توأم
به مراعات کنے دلجویی
آه که بے ‌دل ز مراعات توأم ...!