کافه خیال

اینجا فقط ردپای تنهایی های من است..... دنبال خاطره هایت نگرد بیشتر

کافه خیال
گوناگون
۱۰,۹۶۱ پست
۱۵۳ مشترک
۷۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۵۶
مبنای تعداد هوادار رتبه ۵۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲۴
و ۱۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
[☕️]

ايـــنْ
هَــم شــُـد ;
حتمـاً
باز هَـم پُــشـتِ آن
گيــر كـَردِه اي...!
ميــْدانـي ،
كشيـدَن
دارَد ،
دلهُـــره از اينكِــه !..
امـّا چِـــشيدَنِ ايــن
ي ِ سَــرد اســتــ…!!
بَــعضي چيـــزهآ نَــبايَد از
بيوفتَــند.. !
چــون ديگــَـر گذَشتِــه را نَـدارَنـد!...
مَــن ;
از خيـــلي آمَـــدن ميتَــرسَـم..!
..
شـِـنيدم فَـــردا هـآ
اســتــ..!!
پَــس,
فَــردا
راسِ ساعَـتِ ..
هَــمآن ي هَــميشِـگي...
هَــــــــمآن !..
❤️
☕️

[☕️]
1510593116475465_large.jpg
#سوختیم و ساختیم
نه از گرمای
بلکه از گرمای
#عشق
حقیقی ست
نگیر
این دم شیر است ب بازی نگیر
زندگی هر روز به شدت مشغول اثبات اینه که تازه کجاشو دیدی اینکه چیزی نیست
بازنشر کرده است.
ما را خيالِ تو است ...
تو را در خيال، چيست ؟
بازنشر کرده است.
‏حالا چایی سرد و گرمش
زیاد مهم نیست ، اما قلب و نگاه چرا...
بازنشر کرده است.

بزرگترین حماقتِ انسان درزندگی،
لبخندزدن به کسی است
که ارزش نگاه کردن هم ندارد

اگر یک‌روز از من بپرسند:
‌ترین زنان دنیا چه کسانی هستند؟
جواب می‌دهم:
زنانی که را یاد گرفته اند...
هرروز صبح
پربرکت میکنیم روزمان رابا سلام بر گلهای هستی:
سلام بر
محمد(ص)
علی(ع)
فاطمه(ع)
حسن (ع)
حسین(ع )
پنج گل باغ نبی،
سلام بر
سجاد(ع)
باقر(ع)
صادق (ع)
گلهای خوشبوی بقیع،
سلام بر
رضا(ع)
قلب ایران و ایرانی
سلام بر
کاظم(ع)
تقی (ع)
خورشیدهای کاظمین
سلام بر
نقی (ع)
عسکری(ع )
خورشید های سامراء
سلام بر
مهدی (عج)
قطب عالم امکان،
امام عصر وزمان
که درود وسلام خدا بر این خاندان نور و رحمت باد.
حق این ۱۴ گل روزمان را پر برکت گردان
آمین یارب العالمین
دلتنگ کسی هستم
که هیچ خیابانی را با او قدم نزده‌ام،
اما او در تمامِ خاطراتِ من راه می‌رود..!
.
.
.
میان اینهمه هیاهو و سکوت
تو آن آرامشی که
آشوب شدی..