کافه خیال

اینجا فقط ردپای تنهایی های من است..... دنبال خاطره هایت نگرد بیشتر

کافه خیال
گوناگون
۱۳,۵۴۵ پست
۲۰۳ مشترک
۸۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۳۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲۲
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
[☕️]

ايـــنْ
هَــم شــُـد ;
حتمـاً
باز هَـم پُــشـتِ آن
گيــر كـَردِه اي...!
ميــْدانـي ،
كشيـدَن
دارَد ،
دلهُـــره از اينكِــه !..
امـّا چِـــشيدَنِ ايــن
ي ِ سَــرد اســتــ…!!
بَــعضي چيـــزهآ نَــبايَد از
بيوفتَــند.. !
چــون ديگــَـر گذَشتِــه را نَـدارَنـد!...
مَــن ;
از خيـــلي آمَـــدن ميتَــرسَـم..!
..
شـِـنيدم فَـــردا هـآ
اســتــ..!!
پَــس,
فَــردا
راسِ ساعَـتِ ..
هَــمآن ي هَــميشِـگي...
هَــــــــمآن !..
❤️
☕️

[☕️]
1510593116475465_large.jpg
بازنشر کرده است.

عجبآ از ســـجـבه
בر گوش زمیــטּ زمزمــﮧ مے کنــے؛
امـــّــا בر میاטּ ּ_هآمے شنونــב …
ســـُـــبحانَ ربـــّی الاعلی و بـِـحــَـــمده |
۱۳
مرکز-نزدیکی-به-خدا-2.jpg
‍‍هوس بوسه‌ی کودکانه کرده ام…❣
یکی
یکی
بازنشر کرده است.
همین که هستی کافیه من راحتم
سخت‌ترین قسمت وقتیه که
قصه‌ات تموم شده،
تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم
زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی
جون سخت تر میشی
یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـ
روت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!
‌حيف است
ڪہ سيمرغ خيالم بہ تمنا...
آنجا ڪہ نشيند ...سرِ بام تو
نباشد..!
بازنشر کرده است.
بزرگترین اشتباه زندگیمون این بود
که بلد نبودیم خودمونو از بعضی آدما دریغ کنیم...
بازنشر کرده است.
میسپارم کشور ِ دل را به دستانت ولی ...
خواهشا مانند مسئولان ِ ایرانی نباش ...