اقاي خاص
۱۶ پست
۱۲۱ دنبال‌کننده
۱۵۹ امتیاز
۹ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
و ۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
کـه سـاختـه مـیشـه اسـاس و پـایـه ای داره بـا و انـگیـزه خـاصـتر
مـمکـن گـروه مـتفـاوت بـاشـه
مثـل:
◀آشـپزی
◀خـودنـویس
◀حـرفـهای عـاشـقونـه
◀جـوک و غـیـره
امـا مـدیـرهـرگـروهـی دوسـت داره گـروهـش بـشه و جـز 20گـروه فـعال بـلوک باشه
هـم از نـظر هـم و
بـرای دونـستـن و بـیشـتر بـایـد بـگـم
یـه مـیتـونه بـا 3هـفتـه فعـالیـت
60لایـک کـاربـری
240کـاربـر
و8000تـا بـه بـالا مـیتـونه جـز گـروه های قـرار بـگیـره

+امـا مـهمتـری هـست+
√یـادتـون بـاشه بـرای شـدن نـیاز نـیست بـسازیـم و خـودمـون بـاهـاش فـعـالـیت کـنیم
√یـادتـون بـاشـه بـرتـر شـدن و جـز گـروه هـای فعـال شـدن بـه و گـذاشتـن پستـهای مـفیـده
√یـادتـون بـاشه بـا کـمی میشـه بـرتر شد

[]
◀◀ ▶▶
مشاهده ۹ دیدگاه دیگر ...
و ۲۰ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
پـدر
واژه ای کـه اسـت در زنـدگـی هـمـه مـا هـا
پـدر یـعـنـی پـهـلـوانـی و ورفـاقـت الـبـتـه
بـا چـاشـنـی
پـدرانـمـون مـارا خـیـلـی دوسـت دارن زیـاد...
مـا فـکـر می کـنـیـم کـه اون هـا بـه مـا فـکـر نـمـی کـنـنـد وقـتـی
بـه قـلبـشـون بـزنـی مـی بـیـنـی تـمـام فـکرشـون مـا هـسـتـیـم.
مـدتـی اسـت پـدرم در بـسـتـر اسـت.
ازهـمـه عـزیـزانـی کـه هـمـیـشـه جـویـایـی حـال بـنـده بـوده انـد مـمـنـونـم.
حـرف خـصـوصـی:
پـدرم عـزیـزم
مـدتـی اسـت کـه در بـیـمـاری تـو را مـی بـیـنـم.
مـدتـی اسـت کـه درد داری و مـن هـیـچ نـمـی تـوانـم بـرایـت انـجـام بـدهـم.
مـدتـی اسـت کـه سـر نـمـی بـیـنـمـت
مـدتـی اسـت صـدایـم مـی کـنـی
مـن دارم کـه صـدای هـمـیـشـگـی ات را بـشـنـوم
مـن نـیـاز دارم بـا کـنـارهـم راه بـریـم
بـلـنـد شـو چـنـد قـدمـی بـیـشـتـر بـاهـم بـریـم
مـی خـواهـم ولـی...
پـسـت :
لینک
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-بـه مـنـاسـبـت عـیـد بـه هـمـه کـاربـران5013 امـتـیـاز داده شـد.
3-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی
مــی کــنندبــه رســم و تــشویق 3013 امــتیاز داده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
4-آغـاز سـال 96-95بـر اسـاتيـد ارجـمـنـد،
دانـشـجـويـان گـرامـی و تـمـامـی پـويـنـدگـان و فـضـیـلـت مـبـارک بـاد.
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۳۷ دیدگاه دیگر ...
 • ali68

  سلام داداش ..
  خدا صبر بده ..روح پدر بزرگوارتون شاد...
  دنیا همین بوده و هست ...باید به این شرایط عادت کنید .
  امیدوارم که زودتر حالت بهتر بشه..
  کاری از دستم بر میاد در خدمتم..

  سلام وارادت : )
  عذرمیخواهم دیرپاسخ دادم : )
  ممنونم از لطف شما

 • morteza @همراه همحس@

  سلام داداش ..
  خدا صبر بده ..روح پدر بزرگوارتون شاد...
  دنیا همین بوده و هست ...باید به این شرایط عادت کنید .
  امیدوارم که زودتر حالت بهتر بشه..
  کاری از دستم بر میاد در خدمتم..
  سلام وارادت : )
  عذرمیخواهم دیرپاسخ دادم : )
  ممنونم از لطف شما

  سلام
  خواهش ..
  وظیفه بود..

بازنشر کرده است.
سلام همـه بـلوك 13
در خدمت شما عزيزان براي تبليغ در مجازي
دوستاني كه داراي هاي اعتباري و دائمي
ميتوانند با شارژ از كلوب شارژ سايت هم مورد نظر را
تهيه كنند و با اين خريد كمك به كرده باشند
لينك سايت :
لینک
هر گونه سوال یا از طریق خصوصی پاسخگو
دیدگاه غیرفعال شده است.
و ۲۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
【“ مِ بيسـتُ “】
خُب مَنَم دآرَم پير
و هَرقَدَم به نَزديك تَر
و هَر به تَجرُبه هآم اِضآفِ تــَر
خوشــحآل نيستم از ايـنكـه بُزرگ
بزرگ با شُمآهآ و دَر شُمآهآ يوده
گينَم از نَبودَن كه سآل هاي پيش بودن
و تبريك و شآد بوديم
ولي امروز كه با جديد آشنا شُدَم كه دَر شآديم
گِرفته است از روز هاي كه گذشت
ولي دَر روبرآهَم از روز هاي كه دَر پيش رو
【“ پَس “】
وَتَوَلُــُد هَمه اونايي كه با من يكي هست
و خوشحال تــَر از اينكه
با عيد خُم همزمان شُده وار خوشحالم
عيــد غـَدير خُـم بــر هــَمه مـُبــآرَك
بآ بــُلـوك 13 بــاشيــد خَـبَــر هــآي دَر رآه هــستـ
مشاهده ۴۶ دیدگاه دیگر ...
و ۲۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سلام به رفقاي خوبه خودم
ايـن روزايــي كـه دور هَم ميگيـم ميخـنديـم
و نـزديك بـه عيــد غــدير هستــيم يكي از حالش خـوب نيست
روز پيــش بهــم گفتـن
يكي از بـچه هاي بلوك بــا بــدي ميجــنگه
و ان شالله آخــر همــين مــاه عــمل داره
و به گفته 10 درصـد شــانس داره
ولــي ايــن حــَرف بــوده
ازتــون در خــواست دآرَم تـو اين روزاي عـزيز بــَراي اين رفــيق بلوكيــمون
كنيد كــه با تــوكل بــه خــُدا حــرف
دكتــر اشتــباه بــشه و بگيــم مـرگ و زنــدگي دستـ نــه دكتــر
دوستـان عــزيزم بــه نيــت (ع)
هــركسي ميتــونه 110 تا صــلواتــ بــراي
شــَفاي اين دوستــمون بخــونه تــا
ايشاا.. آخــر خبــر خــوشي بــرامون بيــارن
دَر روی را مــی کنــم
بـــا «عــلی» گــُفتن را مــی کـنــم
گفــته در کــه تــو حبــل المتــینـی
رشتــه ی تــو را هــَر روز مــی کـُنــَم
پيــشاپيـش عيــد رو بــه هـَمه جــهان تبــريكــ عــرض ميــكنـيم
و ۱۷ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
خدمت کاربران بلوک 13
بلوک با شما دوستان تا الان بسیاری از ءهای افزونه ای بلوک رو کنه و بلوک رو سمت بیشتر سوق بده
از همه شما به خاطر کمک های و معنویتون
البته در راستای بیشتر و همچنین بخشیدن به فضای
در نظر داره رو اجرا کنه
این طرح شامل مستدام شما کاربران عزیز می باشد
هرکاربر به مقدار و اش میتونه همیار مالی باشد
ومبلغی رو به حساب واریز
و در آن امتیازی به عنوان دریافت کند
دوستانی که به این هستن
توی ( همین ) اعلام حضور کنند
نکته :
1~مبلغ همیاری میتونه از تومان تا هرچقدر که هستید باشد .
2~ایـن با مدیریـت سایت می باشد
ali68
FOTROS
3~ زمان یاد آوری خواهد شد .
4~ پاسخگو های شما هستیم .
مشاهده ۴۴ دیدگاه دیگر ...
و ۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
√√جآیی کہ اگر بآشی حآصلش شود و
◀ اَگر ات کآفی نبآشد نصیبت میشود
√√جآیی کہ اگر را نآظر ببینی و
◀اگر یآد فرآموشت شود را میسآزی
√√جآیی کہ اگر حآفظ بآشی آرآمش خوآهی دآشت و
◀اگر از حفآظت نکنی ات را همرآه خوآهد دآشت
√√ کہ همہ
درلبآس میش یآ همہ بی عیب و نیستند
همہ یا همہ نیستند
همہ یآ همہ نیستند
√√ اینجآ ،
جآییست کہ تعیین کننده فضآ فقط هستی
پس ات رآ بآآگآهی بیشتر،
کہ از بودن این لذت ببری
نہ فقط و حآصلش شود
[ بِہتَرینْ سآل هآیِ شٌد ]
[ ]
[ x]
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
و ۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
☆NAHALIIiiii☆
+ + + + + + +
هرکه منظور خود از می طلبد
چو است که حاجت ز می طلبد
[]
● • · ·• ● ● • · · • ● ● • · · • ● ● • · · • ●
+√بـــلـوک :
ار ایـنکہ این صفحہ رو انتخـآب کـردیـد
بـرآی بـودنـآ ، رو داشتــنآ
تــو و هـم دیـگہ بـودنـآ
واقعـاً بـآعــث .. !
وازایــنکہ بہ [ ]احتــرام میـزارید
ومـطآبـق اون میکنـید رو داریــم ..!
وهـمہ اینـها از بـود بـرای شمـآ بہ
+[ ]+
، شــآدکآمــی و رآ بــرایتـآن
● • · ·• ● ● • · · • ● ● • · · • ● ● • · · • ●
+ :
خدمـت گـرامی در نظر داره
علآوه بـر ٬از بیـن هـر هفـتہ
رو نیز معرفی کنہ، این فعالیـت در قالـب در سایـت
قـرار داده میـشه تــا بـہ شمـا ، انتخـاب و معـرفـی بشــــه
:
هـرگـونه بـرای در
نظـر سنجـی می بآشد !!!
پیـــروز بــآشیـد
[]

:.:.:.: :.:.:.:
مشاهده ۴۱ دیدگاه دیگر ...
و ۲۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سلــام بــه هــمه رفــقاي
امـــروز
1395/06/10
يكســال
از زمــاني كــه حــادثه بــدي بــراي بلــوك اتــفاق افتـــاد
اي كــه باعــث شــد
خــيلي از رفــقآمــون تـــَرك كــنن
و نسبت بــه بلــوك و بــي اعتــماد بــشن
دلمــون بــراي تنــگ شـُده
اميــدوارم هــرجــا خــوش بــاشــن و

درســته حــادثه بــدي بــود و بــدي داشتــ
ولي تــو اين تــاريخ
اتفاقــاي هــم افــتاد
رفقاي خــوبي پيــدا كــرديم كه نــشون دادن
ميــشه حـساب بــاز كرد
كـســايي كه اوج سخــتي تــنهامــون و مــونــدن
به خدا ميخوام اسـم ببــرم ولي ميــترسم يــوقت اســم
رو نبـرم و بــاعث بشه
ممنونم از تــك تك شــما مشتي هــا كه هنــوز باهــامون هستــيد
و بلوك رو بــا بودنـتون نگــهداشتــيد
و الان يكســال از اون اتفــاق و همــچنــان
بلوك خودش رو ادامه ميــده
و هـرروز رفقــاي جـديد تري بهمون اضــافه و
پــايدار تر ميـشه
به اميــد روزهاي بهـتر با بلوكــي هــاي عـزيز
هَنــوز هــا نميــدونن بــا دَســت هــَم ميــشه بُرد
【“ با بــودن رفــيقآي مَشتــي مــِثــل شـُمــا پــُشتــم گـَـرمــه “】
صبــور بـاشيــد خـبـر هاي خـوش در رآه اسـت
مشاهده ۵۱ دیدگاه دیگر ...
 • FOTROS

  ايشاا.. ديگه چنين اتفاقي نميوفته و با بودن رفقاي خوب هميشه پايدار و با قدرت تر خواهيم بود

 • mahya

  ایشاا...

و ۲۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
مـی خـواهـم بـشـم شـرایـط نـاظـری چـیـه؟
از کـه اغـاز کـردیـم
دوسـتـانـی زیـادی تـمـایـل داشـتـن کـه نـاظـر بـاشـنـد تـا بـه مـا کـنـنـد.
در ابـتـدا از هـمـه شـمـا مـمـنـونـیـم.
هـرگـاه کـسـی بـرای نـاظـری درخـواسـت داده درخـواسـت هـا را دقـیـق
بـه هـمــراه مـحـتـرم FOTROS بـررسی کـردیـم
و جـواب هـا را دادیـم
درحـالـت کـلـی یـا طـرف تـیـم نـاظـری مـی شـود یـا
ایـنـکـه جـواب بـه شـخـص داده مـیـشـود.
ولـی در بـرخـی مـوارد دیـده مـیـشـد کـه از دوسـتـان
از ایـنـکـه در نـاظـری قـرار نـگـرفـتـه انـد
نـاراحـت شـدنـد درصـورتـی کـه نـظـررا بـه ایـن دوسـتـان
اعـلـام کـردیـم و مـطـمـئن بـاشـیـد هـمـیـشـه نـظـری را بـه
عـزیـزان اعـلـام مـی کنـیـم کـه بـه شـمـا هـست.
بـاز هـم تـاکـیـد مـی کـنـم نـظـری را مـی کـنـیـم
کـه بـه شـمـا عـزیـزان بـاشـد.
اگـر کـسـی درخـواسـت نـاظـری بـدهـد حـتـمـا مـی شـود.
حـرف خـصـوصـی:
خـیـلـی از دوسـتـان شـدن ومـوفـق شـدن وکـلـی پـیـشـرفـت هـم کـردنـد
ولـی بـودنـد
کـه بـعـد از نـاظـر شـدن از فـضـای بـرای هـمـیـشـه رفــتنـد...
مـی خـواهـم بـگـم بـرای هـیـچ نـاظـری کـم نـگـذاشتـیـم
الـبـتـه ایـن وظـیـفـه مـا بـوده وخـواهـد بـود ولـی بـعـضـی از از نـاظـری
کـه رفـتنـدکـمـی مـارامـورد بـی خـودشـون قـرار مـی دادنـد کـه هـمـیـشـه
تـیـم بـلـوک13 یـک ویـژه داشـتـه اونـم ایـنـکه
جـواب هـا را بـا خـوبـی مـی دهـیـم.
درپـایـان هـم از هـر دونـاظـر ◀Atefeh▶ و میـــنا
مـحـتـرم سـایـت کـه هـمـراه مـا بـودنـد
ویـزه مـی کـنـم
ارزوی مـوفـقـعیـت وسـربـلـنـدی را دارم.
پـسـت :

:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-زنـگ بـازی در بـلوک13 به صـدادرامـد.
لیـنـک
لینک
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۱۷ دیدگاه دیگر ...
 • ali68

  سلام وارادت : )
  ممنون ازت بابت حضور
  لطف داری این نظر لطفت هست
  چشم
  برای پیشنهادت هم مطمعن هستم از همه جا ساده تر هستم ولی بازم چشم : )
  باور کنید برای ما هویت واصالت ناظر بسیار مهم هست
  چون ما زیر نظر دائم با فیلترینگ و سایت گردباد و پلیس فتا هستیم
  وقطعا محدودیتی هارا داریم : )
  در هرخال ممنونیم : ) از همراهی وهمکاری همه عزیزان

 • ح ــــدیث

  تشـــکر