دلبر مست

دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکی بیشتر

دلبر مست
۲۶۸,۹۷۷ پست
۱,۱۴۳ مشترک
۷۵۰ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۳
مبنای تعداد هوادار رتبه ۳
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴
و ۱۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
به تو کنند!
این تو که میشوی .
دیگران از نظرم
گر برود باکی نیست
تو که معشوقی و محبوبی و منظور مرو...
آنقدر
از عشق می گویم
آنقدر
می نویسم
که صدای سکوت من
دنیا را پر کند ..
تو فقط دست های من را
عاشقانه بگیر
فریادش با من ...!
طوفان باعث مي‌ شود ...
درخت ريشه‌هایش را ،
عميق‌تر و قوی‌تر كند ...!
در طوفان‌هاى زندگى ...
به برگ هايى كه ؛
از دست ميدهى فكر نكن !
به ريشه اى
فکر کن که قویتر می‌شود !
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ اگر ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛
" ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ " ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ …."
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،
و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ..
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،
" ﻓﺮﺻﺖ "
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ …
ﻗﺪﺭ " ﻟﺤﻈﺎﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ…
به هزار دلیل می روی
به یک دلیل بمان
دوستت دارم
ملکه ی من!
راز حرارت تو چیست؟
که با نگاه،
به قاب عکست هم؛
قلبم بی محابا شعله می کشد...
هر چه تبر زدی مرا
زخم نشد
جوانه شد
پيله كرده ام به خيالت
مگر نه اينكه
هر چه را فكر كنی
جذب می كنی!
می دانم
جذب می كنم تو را روزی
و در دشت گل پونه های آغوشت
پروانه می شوم...
.
و من چگونه بی تو نگیرد دلم؟
اینجا که
ساعت و
آیینه و
هوا
به تو معتادند.
و انعکاس لهجه‌ی شیرینت
هر لحظه زیر سقف شیفتگی‌هایم
می پیچد …
دیده را
فایده آن است،
که دلبر بیند...
ور نبیند چه بُود
فایده بینایی را؟!