دلـــــــــــبر مســـــــت

دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکی .. بیشتر

دلـــــــــــبر مســـــــت
۲۳۵,۸۸۶ پست
۱,۰۷۹ مشترک
۷۳۱ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۳
مبنای تعداد هوادار رتبه ۳
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳
و ۱۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

به تو کنند!
این تو که میشوی .

بازنشر کرده است.

مــی خـواهـم داستـانـی از علاقــه ام بـه تــو را بنـویسـم
یـکی بـــود ، یـکی ...
بـی خیال........!!
خــلاصـه اش میشود اینــکـه :
دوستـت دارم ، لعـنتـی . . . !

مدتـــــهاســـــت،
دلـــــم شــــروعـــــی تــــازه میخـــــواهـــــد
تو بیـــــا ...
مـــــرا دوبــــــاره آغــــازکـــــن ...

گرگها هميشه زوزه نميكشند
گاهي هم می گويند: دوستت دارم
و زودتر از آنكه بفهمی بره ای
ميدرندخاطراتت را
و تو ميمانی با تنی كه بوی گرگ گرفته.....!

تونبودی دل به دل راهی نداشت /از خیال عشق وآگاهی نداشت /تونباشی تا قیامت بیکسم/ درتمام زندگی دلواپسم.

دنبال کســـی میگردم که توی بهار زنگ بزنم بدون هیچ دلیل
بگم:
میای بریم زیر این رگبار و هوای خوش قدم بزنیم؟
در جوابم فقط بگه: نیم ساعت دیگه کجا باشم؟؟؟
توی تابستون که زنگ بزنم بدون هیچ دلیل
بگــم:
میای بریم خیابون ولیعصر از ونک تا هر جا شد قدم بزنیم؟
در جوابم فقط بگه:
ناهار اونجایی که من میگماااا
توی پاییز زنگ بزنــم بدون هیچ دلیل
بگم:
میای صدای ناله ی برگای سعدآباد رو در بیاریم خش خش صدا بدن؟
در جوابم فقط بگه: دوربینتم بیاریااا
توی زمــستون زنگ بزنم بدون هیچ دلیل
بگم:
چنارای ولیعصر منتظرن با یه عالمه برف،
بعد با تردید بپرسم: میای کــه؟
در جوابم بدون مکث بگه : یه جفت دستکش میارم فقط
یه لنگه من یه لنگه تو...
سر اینکه دستای گره شدمون توی
جیب کی باشه بعدا تصمیم میگیریم !

فرقی نمیکنه دختر باشی یا پسر
همین که با دل کسی بازی نکنی
مــــــــــردی ............................!

میدونی محبت یعنی چی؟
م=من
ح=حالا
ب=به یاد
ت=تو ام

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم
آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است . . .

تو ساده گذشتی
نه از من...
نه از خودت...
از معصومیت عشقمون

برای احساس تو فقت قلبم مناسب است.........