دخترتاجی
۱۷ پست
۱۱۷ دنبال‌کننده
۵۲ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
دخترباید تاجی باشه لباس تنش ابی باشه
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
سال ۱۳۹۶ مبارک
مشاهده ۴ دیدگاه دیگر ...
  • مهدى

    خدایش بزار دیدگاه روی ۶ بمونه

  • دخترتاجی

    میترسم داغ دلت تازه بشه اگه اذیت نمیشی که باشه

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
فقد اهل دلاش میفهمن چی میگم
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
دیدگاه غیرفعال شده است.
سر ساقیت سلامت
دیدگاه غیرفعال شده است.
قابل توجه بعضیا
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
یادش بخیر....
۹ سال پیش نه رونالدو ۴ تا توپ طلا گرفته بود نه مسی ۵ تا...
همون موقع بود که قهرمان شدن
دیدگاه غیرفعال شده است.
دوتانکته ناب داره زیر یه دیقه گرفتی لایک واجبه
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
اینا با دستشون چیکار میکنن که میشکنه؟
دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که اینا وارث شیث و نصرتین
دیدگاه غیرفعال شده است.
نمیدونم چه حکمتیه یاهمه تاجیا جذابن یا همه جذابا تاجین
دیدگاه غیرفعال شده است.
هـــمـــهـــ دخـــتــرا کــهـــ عـــاشـقـــ نــاخـــونـــ بـلـــنـــدو کـغـــشـ پـــاشــنـهـ دارو مـــوهـــایـــ بـــلـــنـــد نـیــسـتـــنـ بـــعــضـــیــ از دخـتـــراهـــســـتـنـ کــهــ نـاخـــونـــاشــونـــ کــوتـــاســـ کــفـــشـــ ورزشــیـ پـاشـــونـهـــ و مـوهــاشـــونــمــ اغــلــبــ کــوتـا هــســ ایـنــا افــســـردهـــ نــیــســتــنـ ورزشـــکـارنــ...... مــثـلـهـ مـــنـــ
دیدگاه غیرفعال شده است.