مــــدیـــر dokht_mehrعــــشــــق

من شهریوری ام.احساساتی، بی ریا و تزویر خوش قلب، پرشور رک و راست. درباره »

پروفایل این کاربر خصوصی است.

مشاهده‌ی پروفایل توسط دنبال‌کنندگان مقدور می‌باشد.