مشخصات

dona
30080 امتیاز
176 پست
زن - مجرد
1377/12/11
ديپلم
بی کار
اسلام
ايران
مجردي
نميکشم

دنبال‌کنندگان

(53 کاربر)

بازدیدکننده

188 کاربر

حرف دل dona :
_

dona
dona
خدا حافظ همه
1 دیدگاه · 1395/10/26 - 15:50 · ش: 1309028530 ·
dona
dona
بخون نظر بده
1433823806471446.jpg
3 دیدگاه · 1395/10/26 - 15:46 · ش: 1309028526 ·
dona
dona
,,.jpg
7 دیدگاه · 1395/10/26 - 15:28 · ش: 1309028505 ·
dona
dona
خدا جون منو زود تر بکش
1468856555097003.jpg
5 دیدگاه · 1395/10/26 - 15:28 · ش: 1309028504 ·
dona
dona
از همه چی خستم
mm.jpg
دیدگاه · 1395/10/26 - 15:25 · ش: 1309028497 ·
dona
dona
kkkk.jpg
دیدگاه · 1395/10/26 - 15:24 · ش: 1309028496 ·
dona
dona
500x506_1456776863629747.png
5 دیدگاه · 1395/10/26 - 15:23 · ش: 1309028495 ·
dona
dona
...
1468856555097003.jpg
دیدگاه · 1395/10/24 - 19:43 · ش: 1309023735 ·
dona
dona
خییییییییییییییییییللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییی خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتممممممممم
mm.jpg
دیدگاه · 1395/10/21 - 18:27 · ش: 1309015484 ·
dona
dona
1468856555097003.jpg
دیدگاه · 1395/10/21 - 18:26 · ش: 1309015476 ·
dona
dona
500x506_1456776863629747.png
دیدگاه · 1395/10/21 - 18:25 · ش: 1309015471 ·
dona
dona
,,.jpg
دیدگاه · 1395/10/21 - 18:24 · ش: 1309015470 ·
dona
dona
,,m.jpg
دیدگاه · 1395/10/21 - 18:19 · ش: 1309015452 ·
dona
dona
11111367_235988333238316_1632981176_n.jpg
دیدگاه · 1395/10/21 - 18:18 · ش: 1309015448 ·
dona
dona
500x500_1451935420365265.jpeg
دیدگاه · 1395/10/21 - 18:17 · ش: 1309015443 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12