دنیا
۱ پست
۲۸ دنبال‌کننده
۸ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.

سَلآم × دنیا × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪

مشاهده ۵ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

کیا عاشقشن