دنبال کردن به چه معناست؟

دنبال کردن به معنای تحت پیگیری بودن ِ آخرین ارسالهای یک کاربر، نظرات، گروه ها و خروجی ِ RSS او یا گروه‌هایی که به عضویت آن در آمده میباشد.

چگونه میتوانم ارسالهای کاربرانی که دنبال نمی‌کنم را بخوانم؟

برای اطلاع از آخرین ارسال‌های کاربرانی از شبکه که آنها را دنبال نکرده‌اید، میتوانید از فـیلتــر ِ «همــه» استفاده نمایید.