مسعــــود
۲,۵۵۱ پست
۲۸۳ دنبال‌کننده
۱۳۴,۷۵۲ امتیاز
۹۶ پسند
مرد
۱۳۰۰/۰۵/۱۱
ليسانس

تصاویر اخیر

عشـــــــــــــق را زمزمـه کافیست
به آواز مگو
IMG_۲۰۲۰۰۳۰۹_۲۲۵۷۲۷.jpg
......
IMG_۲۰۲۰۰۴۰۱_۰۹۵۰۱۲.jpg
......
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۱_۱۷۵۴۲۳.jpg
من ای حس مبهم ، تو را دوست دارم
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۱_۱۳۲۷۱۶.jpg
بازنشر کرده است.
لبخند که میزنی …
پر میشوم از بهانه های خواستنت
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۱_۱۳۲۹۵۴.jpg
بازنشر کرده است.
به چه مشغول کنم
دیده و دل را که مُدام
دل تو را می‌طلبد
دیده تو را می‌جوید
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۱_۱۳۲۵۳۲.jpg
زیبایی چشمانِ تو حاشاشُدنی نیست
این چشمه ی راز است که معناشدنی نیست
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۱_۰۱۴۶۴۸.jpg
زیبایی تو بیش­تر از حدّ مجاز است

حتّی هوس بوسۀ تو روح­ گداز است
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۱_۰۱۱۸۰۵.jpg
از خاک ما در باد ، بوی تو می‌آید
تنها تو می‌مانی ، ما می‌رویم از یاد
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۱_۰۱۰۵۲۰.jpg
......
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۰_۰۲۴۵۴۷.jpg
برایت آرزو دارم
که نور نازک قلبت
به تاریکی نیامیزد
که چشمانت به زیبایی ببیند
زندگی ها را
IMG_۲۰۲۰۰۳۳۰_۰۱۵۰۲۰.jpg