❤️ فریـــ ناز ❤️

قلبـــــــــــــــــهای مهربــــــــــــــــــون بیشتر

❤️ فریـــ ناز ❤️
۲۳,۸۶۵ پست
۳,۶۸۴,۲۵۵ امتیاز
۴۹۹ پسند
زن، متاهل
۱۳۶۳/۰۳/۱۴
ليسانس
ورزش - مطالعه - نت

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.

کسی می آید کسی که در با ماسٺ در با ماسٺ در ، با ماسٺ
|#بانو_فِرفِری|

پیچ زندگی
اغلب وقتی امیدتو از دست میدی و فکر میکنی که این آخر خطه ،
خدا از بالا بهت لبخند میزنه و میگه :
آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچه نه پایان ...

زیباترین واژه قلب
چه زیباست
که تو تنها نیــــــــــــــاز من باشی ...
چه عاشقانه است
که تو تنها آرزویــــــــــــــــم باشی ...
چه رویایی است
این لحظه های نــــــــاب عاشقی ...
من همه زیبایی عاشقانه و رویایی را فقط با تو حس میکنم
فقط با تو ...
ای زیبــــــــــــاتریــــــــن واژه قلبم ...

بازنشر کرده است.

آن گاه که روحت تشنه ی نیایش و راز و نیاز است، آهسته مرا بخوان. (سوره مبارکه اعراف-۵۵)

آن گاه که شیطان همواره در پِی وسوسه توست، به من پناه ببر. (سوره مبارکه مومنون-آیه۹۷)

اگر میخواهی خوشبخت زندگی کنی ،
هیچ وقت خودت را با کسی مقایسه نکن ...
و ،
هرگز کسی را با خودت مقایسه نکن ،
خوب یا بد ، زشت یا زیبا ...
تو خودت هستی ، خود ِ خودت ...
خیلی وقت ها برای مردم زندگی میکنیم ، از امروز تمرین کنیم تا برای خودمان باشیم ...

بازنشر کرده است.

آن گاه که لغزش ها روحت را آزرده ساخت، درتوبه به روی تو باز است. (سوره مبارکه قصص-آیه۶۷)

بازنشر کرده است.

آن گاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد، به یاد من باش که من همواره به یادتو هستم. (سوره مبارکه بقره-آیه۱۵۲)

بازنشر کرده است.

آن گاه که دوست داری به آرزویت برسی، به درگاهم دعا کن تا اجابت نمایم. ( سوره مبارکه غافر-آیه۶۰)

بازنشر کرده است.

.

2.jpg
بازنشر کرده است.

آن گاه که ناامیدی بر جانت پنجه اَفکَند و رها نمی شوی، به من امیدوار باش. ( سوره مبارکه زمر-آیه۵۳)