farinaz # nar_tt


صفحه رسمی farinazz در شبکه اجتماعی بلوک 13

مشخصات

farinaz # nar_tt
319221 امتیاز
13311 پست
زن - متاهل
1363/03/14
ليسانس
ورزش - مطالعه - نت

دنبال‌کنندگان

(748 کاربر)

بازدیدکننده

16709 کاربر

حرف دل farinaz # nar_tt :
_

farinaz # nar_tt
farinaz # nar_tt
##

#بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوک 13

ای ساختم بنام قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای مهربون#

دوستایی که قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاشون#مملو از#

#

#

#

#

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربونی#

هست#"دعوت میکنم"

میزبان خونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی#

# من باشن# و با اومدنشون#

ـــــــــــــــــــــهربونی#

به تمومی قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای#

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13#

کنن#

93427167733284342880.gif
207 دیدگاه · 1394/08/3 - 11:43 در قلبهای مه.. · ش: 1307878886 ·
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
بزرگترین کارها با کوچکترین گام ها شروع میشود ، و سخت ترین گام ، اولین گام است . . .
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127910 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم .

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم . . .
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127904 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ، چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127902 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
رویای مرگ شاید بهانه ایست برای تحمل کابوسی به نام زندگی . . .
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127893 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
پیامبر اکرم (ص) :

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید ،

پس دلشان را با اخلاق (نیک) به دست آورید . . .

.
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127891 ·
1 بازنشر:
farinaz # nar_tt
farinaz # nar_tt
tmp_23256-IMG_20160615_160540-1988514729.jpg
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127857 ·
1 بازنشر:
farinaz # nar_tt
farinaz # nar_tt
tmp_23256-IMG_۲۰۱۶۱۱۰۸_۱۲۳۰۴۰_0_1753133335.jpg
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127836 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127809 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ما را ز برای خود نمیخواهد کـــــس .... ما را همه از برای خود میخواهند
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127805 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
امواج زندگی حتی اگه تو را به ته دریا میبرد ٬ با آغوش باز پذیرا باش !
آن ماهی که همیشه بر سطح آب میبینی ٬ مرده است
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127803 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم . ارد بزرگ
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127801 ·
1 بازنشر:
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
❤ MandAnA ❤ LadY ღF STღRY ❤
برای سرزمینی که روشنفکرش ، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را ، آیینه وار بازگوست ، باید گریست . حکیم ارد بزرگ
دیدگاه غیرفعال · 4 ساعت قبل در فـاطمیــہ · ش: 1309127799 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
سیاهی قلبها از زیادی گناهان است و زیادی گناهان از فراموشی مرگ و فراموشی مرگ از زیادی آرزوها و زیادی آرزوها از دوست داشتن دنیا و دوست داشتن دنیا در راس همه خطاهاست
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127796 ·
1 بازنشر:
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
ⓢⓨⓔⓓ ⓔⓗⓢⓐⓝ ⓢⓗⓞⓙⓐⓔⓘ(مدیر قلبهای مهربون)
فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست
دیدگاه · 4 ساعت قبل در قلبهای مه.. · ش: 1309127793 ·
1 بازنشر:
djamin
djamin
سلام دوستان صبحتون بخیر
3 دیدگاه · 4 ساعت قبل · ش: 1309127792 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15