مشخصات

farzad
0 امتیاز
1 پست
مرد - مجرد
1367/11/16
ديپلم
پذیرشگر هتل
اسلام
ايران - قم - ندارم
مجردي
فراري
نميکشم
ندارم
1100

دنبال‌کنندگان

(32 کاربر)

بازدیدکننده

156 کاربر
farzad
farzad
سَلآم × farzad × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪
7 دیدگاه · 1395/10/20 - 23:37 در خـوش امـد.. · ش: 1309013494 ·