fatima
۳۴۲ پست
۵۵ دنبال‌کننده
۷۵,۶۳۰ امتیاز
۱۲ پسند
زن، مجرد
دکترا و بالاتر
دین اسلام
زندگی با خانواده
سیگار نميکشم

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
ب هدفم میرسم چون میتونم
میتونم چون میخام
میخام چون خیلیا گفدن نمیتونی
بازنشر کرده است.
من ب ارزوهام قول رسیدن دادم
بازنشر کرده است.
گوش بدین حرفاش قشنگه
بازنشر کرده است.
راه رسیدن به صلح از صلح میگذره
بیرون دنبالش نگرد
از خودت
قلبت
از ذهنت
این راه از عشق ورزیدن میگذره
به خودت
به زندگی
زمین
آدمها
درخت
دریا
گربه
و
هر قلب تپنده در زمین...
ايمان سرورپور
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بذار بهت بگن سيريش... بذار بگن
چقدر گير ميده
بعدها ازت ميپرسن
چه جوري تونستي...؟
مطمئن باش
ايمان سرورپور
بازنشر کرده است.
دوست داستن به نیست!
به#وقتیه که برات میذاره
به برات قائل میشه
به که بهت داره
به که بهت میده
بازنشر کرده است.
زندگـــــے کُن به شیــوه خودت
بازنشر کرده است.
آرزو یعنی آیندت که میتونه با ی انتخاب اشتباه خراب بشه...
بازنشر کرده است.
انسان‌هايی هستند
که ديوار بلندت را می‌بينند ولي به دنبال
همان يک آجر لق ميان ديوارت هستند
که، تو را فرو بريزند ...
تا تو را انکار کنند ...
تا از رويت رد شوند ...
مراقب باش ... دست روزگار هلت ميدهد ؛
ولی قرار نيست تو بيفتی !
اگر بی‌تاب نباشی و
خودت را به آسمان گره زده باشی،
اوج می‌گيری ... به همين سادگی ..
پس... تو خوب باش ،
حتی اگر آدم‌های اطرافت
خوب نيستند،
تو خوب باش ،
حتی اگر همه از خوبی‌هايت
سو استفاده کردند،
تو خوب باش ،
حتی اگر جواب خوبی‌هايت را
با بدی دادند،تـــو خـــوب بــــاش .