قلبهای مهربون

قلبــــــــــــــها رو مهربــــــــــون کنیــــــــــــم بیشتر

قلبهای مهربون
۳۷۱,۲۴۳ پست
۸۸۶ مشترک
۸۳۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲
.
1544799142969287_large.jpg
.
1543911105794815_large.jpg
.
1543911222463721_large.jpg
بر آنم که هم قافیه بودن
“مرد” با “درد” اتفاقی نیست..!
همه ی شبیه هم هستند
هیچ کس شبیه حرف هایش نیست ..!
.
images
.
images
.
1544005905742069_large.jpg
.
1544032734541629_large.jpg
.
1545153690583407_large.jpg