ghazal
۲۴ پست
۳۹ دنبال‌کننده
۹ پسند
زن، مجرد
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
الاف
عشق و صداقت و دیگر هیچ ...
درب و داغون
کتونی سفید
قد بلند، وزن ۱تن

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
همگان بـه جست‌ و جوی خانه می گردند
مـن کوچۀ خلوتی را می خواهم
بی‌ انتها برای رفتن
بی‌‌ واژه برای سرودن و
آسمانی برای پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن
مثل یه سیگار نصفه افتادم، در جهاني کـه پمپ بنزین بود
  • ehsan

    سوز یک آه بین مرگ و مرگ
    همه ی زندی من این بود..

  • ghazal

    و تنی که نفس میکشید و روحی که مرده بود
    و جانی که باخود برده بود

بازنشر کرده است.
در دنیایی کـه فهمیدن، حاصلش خون جگر خوردنه انصافا نفهم بودن چـه نعمتیه
بازنشر کرده است.
زشتی دنیا بخاطر وجود آدمای بد نیست! بخاطر سکوت آدمای خوبه
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.