هادی ابراهیم پور
۲۶ پست
۱۰۲ دنبال‌کننده
۱۳ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
و ۹ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سـلآم به دوسـتان عـزیـز
【 به عـلت بـه مـدت 48 سـاعـت امـکان بـارگـذاری نـخواهـد بـود】
+اگر یا مشکلی داشتید درخـدمـتم
+از لـطـف و شـکیـبایـی شـمـا عـزیـز مـمـنـونـم.
[]
Negar_01012018_160720.png
مشاهده ۵۲ دیدگاه دیگر ...
 • ali68

  سلام مشکل پیوست عکس حل شده عکس هایتان را می توانید پیوست کنید : )

 • ali68

  سلام دوستان : )
  به اخرین پستم مراجعه کنید اگر سوالی دارید در خدمت هستم : )
  لینک

و ۱۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

لایق بهترین ها هستید : )
این کوچک را از ما پذیرا باشید.
در حال هستیم.
اگر مشکلی می بنید به ما گزارش بدهید امیدوارم تا 24 ساعت اینده کلیه موارد برطرف بشود : )
دوستون داریم : )
زیاد
از همه شما عزیز
4اذر1396
مشاهده ۳۲۳ دیدگاه دیگر ...
 • آویـسآ آزآدآن

  120تا کامنت عاخه؟
  مگه چیکارکردین این زیر

 • ali68

  سلام در اون مقطع فعالیت زیاد بوده زیر این پست

و ۲۰ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
پـدر
واژه ای کـه اسـت در زنـدگـی هـمـه مـا هـا
پـدر یـعـنـی پـهـلـوانـی و ورفـاقـت الـبـتـه
بـا چـاشـنـی
پـدرانـمـون مـارا خـیـلـی دوسـت دارن زیـاد...
مـا فـکـر می کـنـیـم کـه اون هـا بـه مـا فـکـر نـمـی کـنـنـد وقـتـی
بـه قـلبـشـون بـزنـی مـی بـیـنـی تـمـام فـکرشـون مـا هـسـتـیـم.
مـدتـی اسـت پـدرم در بـسـتـر اسـت.
ازهـمـه عـزیـزانـی کـه هـمـیـشـه جـویـایـی حـال بـنـده بـوده انـد مـمـنـونـم.
حـرف خـصـوصـی:
پـدرم عـزیـزم
مـدتـی اسـت کـه در بـیـمـاری تـو را مـی بـیـنـم.
مـدتـی اسـت کـه درد داری و مـن هـیـچ نـمـی تـوانـم بـرایـت انـجـام بـدهـم.
مـدتـی اسـت کـه سـر نـمـی بـیـنـمـت
مـدتـی اسـت صـدایـم مـی کـنـی
مـن دارم کـه صـدای هـمـیـشـگـی ات را بـشـنـوم
مـن نـیـاز دارم بـا کـنـارهـم راه بـریـم
بـلـنـد شـو چـنـد قـدمـی بـیـشـتـر بـاهـم بـریـم
مـی خـواهـم ولـی...
پـسـت :
لینک
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-بـه مـنـاسـبـت عـیـد بـه هـمـه کـاربـران5013 امـتـیـاز داده شـد.
3-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی
مــی کــنندبــه رســم و تــشویق 3013 امــتیاز داده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
4-آغـاز سـال 96-95بـر اسـاتيـد ارجـمـنـد،
دانـشـجـويـان گـرامـی و تـمـامـی پـويـنـدگـان و فـضـیـلـت مـبـارک بـاد.
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۳۷ دیدگاه دیگر ...
 • ali68

  سلام داداش ..
  خدا صبر بده ..روح پدر بزرگوارتون شاد...
  دنیا همین بوده و هست ...باید به این شرایط عادت کنید .
  امیدوارم که زودتر حالت بهتر بشه..
  کاری از دستم بر میاد در خدمتم..

  سلام وارادت : )
  عذرمیخواهم دیرپاسخ دادم : )
  ممنونم از لطف شما

 • morteza @همراه همحس@

  سلام داداش ..
  خدا صبر بده ..روح پدر بزرگوارتون شاد...
  دنیا همین بوده و هست ...باید به این شرایط عادت کنید .
  امیدوارم که زودتر حالت بهتر بشه..
  کاری از دستم بر میاد در خدمتم..
  سلام وارادت : )
  عذرمیخواهم دیرپاسخ دادم : )
  ممنونم از لطف شما

  سلام
  خواهش ..
  وظیفه بود..

و ۲۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
مـی خـواهـم بـشـم شـرایـط نـاظـری چـیـه؟
از کـه اغـاز کـردیـم
دوسـتـانـی زیـادی تـمـایـل داشـتـن کـه نـاظـر بـاشـنـد تـا بـه مـا کـنـنـد.
در ابـتـدا از هـمـه شـمـا مـمـنـونـیـم.
هـرگـاه کـسـی بـرای نـاظـری درخـواسـت داده درخـواسـت هـا را دقـیـق
بـه هـمــراه مـحـتـرم FOTROS بـررسی کـردیـم
و جـواب هـا را دادیـم
درحـالـت کـلـی یـا طـرف تـیـم نـاظـری مـی شـود یـا
ایـنـکـه جـواب بـه شـخـص داده مـیـشـود.
ولـی در بـرخـی مـوارد دیـده مـیـشـد کـه از دوسـتـان
از ایـنـکـه در نـاظـری قـرار نـگـرفـتـه انـد
نـاراحـت شـدنـد درصـورتـی کـه نـظـررا بـه ایـن دوسـتـان
اعـلـام کـردیـم و مـطـمـئن بـاشـیـد هـمـیـشـه نـظـری را بـه
عـزیـزان اعـلـام مـی کنـیـم کـه بـه شـمـا هـست.
بـاز هـم تـاکـیـد مـی کـنـم نـظـری را مـی کـنـیـم
کـه بـه شـمـا عـزیـزان بـاشـد.
اگـر کـسـی درخـواسـت نـاظـری بـدهـد حـتـمـا مـی شـود.
حـرف خـصـوصـی:
خـیـلـی از دوسـتـان شـدن ومـوفـق شـدن وکـلـی پـیـشـرفـت هـم کـردنـد
ولـی بـودنـد
کـه بـعـد از نـاظـر شـدن از فـضـای بـرای هـمـیـشـه رفــتنـد...
مـی خـواهـم بـگـم بـرای هـیـچ نـاظـری کـم نـگـذاشتـیـم
الـبـتـه ایـن وظـیـفـه مـا بـوده وخـواهـد بـود ولـی بـعـضـی از از نـاظـری
کـه رفـتنـدکـمـی مـارامـورد بـی خـودشـون قـرار مـی دادنـد کـه هـمـیـشـه
تـیـم بـلـوک13 یـک ویـژه داشـتـه اونـم ایـنـکه
جـواب هـا را بـا خـوبـی مـی دهـیـم.
درپـایـان هـم از هـر دونـاظـر ◀Atefeh▶ و میـــنا
مـحـتـرم سـایـت کـه هـمـراه مـا بـودنـد
ویـزه مـی کـنـم
ارزوی مـوفـقـعیـت وسـربـلـنـدی را دارم.
پـسـت :

:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-زنـگ بـازی در بـلوک13 به صـدادرامـد.
لیـنـک
لینک
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۱۷ دیدگاه دیگر ...
 • ali68

  سلام وارادت : )
  ممنون ازت بابت حضور
  لطف داری این نظر لطفت هست
  چشم
  برای پیشنهادت هم مطمعن هستم از همه جا ساده تر هستم ولی بازم چشم : )
  باور کنید برای ما هویت واصالت ناظر بسیار مهم هست
  چون ما زیر نظر دائم با فیلترینگ و سایت گردباد و پلیس فتا هستیم
  وقطعا محدودیتی هارا داریم : )
  در هرخال ممنونیم : ) از همراهی وهمکاری همه عزیزان

 • ح ــــدیث

  تشـــکر

و ۱۷ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
: سلآم ، ارسال هرگونہ یا شبکه های
هستش لطفا قوانین باشید
: واااا و رو دیگه همه بـلدن چی آخه ؟!
: بله ولی یا شما یک مورد هستش
: شما همش بدید اه
▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣
◀خیـلـی هـآ این گیـر دادن میـدونن
ولـی درواقـع مـا
کـه دچـار نشـیـدبـا تـرس و تـوی بـلـوک نـکنـیـد
دوسـت از تـرس ها و ها
همیشـه و دور از بـاشیـد ضـربـه بـخـوریـد
◀ایـن ها و ها
√√[ ]√√
نبـایـد در هـرکـسی قـرار بـگیـره در اختـیار کـه حتـی
هستـش ؟! چـه داره؟!اصـلا آدم منـطـقی و هسـت یـا
خیـر ،اصـلا اون کـه بـیـان میـکـنه ؟!
یـا نـه بـرای سـوءاستـفـاده از شـمـا میـکـنه
شـایـد حـرف هـا دار بـاشـه ولـی همـه حـرف هـا هستـش
فقـط یـه سـر بـه روز نـامـه هـا و بـزنـیدیـه سـر بـه هـای
مـحـل بـزنیـد ببـیـنید چـقـدر از همیـن آیـدی هـا شـدن ،
چـقـدر تـوی پـخـش شـده چـقـدر
همـیـشه بـا دارن
میکنـن و خیـلـی هـای دیـگـه ...
◀مـا بـه ایـن هـا خـواهیـم داد
اگـر هـم از ایـن دور کنـیم میـکـنـه . . .
▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣
◀شـما اگـر برای نسوزه
دیـگـران نیـستـند مـراقـب حـریـم هـای باشید
◀◀حـرف آخـر ایـنکه
هـا هستن که حتـی تـوی هم
بـایـد بشـن چـه بـرسـه بـه اینـکه
شـمارو داشتـه بـاشـن .
مـا داریـم .,~
ما باشید .,~
::☼::☼:: ::☼::☼::
مشاهده ۸ دیدگاه دیگر ...
و ۲۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】
اینـجآ بَـرای از تـو کـََم استـ
دُنیــا بَرای از تــو نـِوشتــَن کــم استــ
اِ کــسیر مـَن نــه ایــن کِه مَرا تــازه نـیستــ
مــَن از تــو نــویسـم و ایـن کـم استـ
خــون هـَر آن کــه نـگفـتـَم به پــآی
آیــآ آمـدَنــَـتــ را بــَها استــ
هَـر هـفـته جــُمـعه شــود تــا
حــداقــل را منـتـظــرتــ جــا بـزنــيم
و دُعــا كنــيـم كــه بـيــايــد
و بگــويــيم ايــن جـُمعـه بـيــايــد
ے-نویسم برای مـــردے که گوشهـ شکستهـ استــــ...
رُفَقــآي عــَزيــز بــه دوستــآن خـودتــون بــزنـيد تــا ايــن
دُعــا بيــشتــر بــشه
این هـم مـثل بــا هــَم ســاعت زمــزمه دعــای رو..
لینک
بــَراي لُطفا
【♥ اَلّلـهُــمَّـ ؏ـجّــل لِـوَلیِّــڪَ الـفَــرَج ♥】
دَر ديــدگـاه نَمآييد
مشاهده ۳۷ دیدگاه دیگر ...
 • ❁❀ Hasti ❀❁

  اَللهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِيِّكَــــــ الْفَــــــــرَج

 • morteza @همراه همحس@

  ♥ اَلّلـهُــمَّـ ؏ـجّــل لِـوَلیِّــڪَ الـفَــرَج ♥
  اللهم صل علی محمد و آل محمد...وعجل فرجهم

و ۳۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
خــواهــرم پــاک بمــون تاجــهانم بــماند.
دخــتر هســتی ؟؟ چــقدر بــرای پــاک بودن کــردی ؟
پســر هستی؟چــقدر کــردی تــا ایــن حــریم پــاک بمــونه ؟
دخــتران درفــضای مــجازی فــعالیت مــی کــنند.
ولی همیــشه بانــگرانی وتــرس مــی کنند.
چــون ديــگر به هم جنــس هــاي خودشان هم نــدارند.
چه برســد به هــاي مــخالفــشان
دختــرانی كه در فــضاي مجــازي ميــكنيد,
بــه هيــچ كــسي نكــنید
تــا از آن مطــمــئــن نــشــديد.
كساني هســتن دختــرن وشــماره هاي شــمارو ميــگرن و بيــن ميــكــنن
باشــيد...
حــرف خــصــوصــی:
خــواهرم هستــی؟
خــواهرم مــی دانی فضــای مجــازی هــم تمــوم میــشه
وکلــی برایــت مــی مانــد؟
خواهرم اگر باشــی
هــرگزصدای مــهربانانه ات دیــگران نخــواهد شــد.
هــرگزعکــس هــایت بــرای دیگــران به در نخــواهد امد.
هــرگــرشمــاره در اخــتیار هــر کســی نخــواهد بــود
راســتی موبــایلت را مــادرات بــرایت یا پــدرت؟
از هــدیه ای که ایــن تقــدیمت کــردن شــایســته استــفاده کــردی؟
خواهــرم اگــر نبــاشــی
همــون پســری که برایش
کردی دنـبال دخـتری دیگـر خـواهد بـود
خـواهـرم اگـر نبـاشـی
مکـافـات گـمراهـی پسـری بـر اضـافه خـواهد شـد
خـواهـرم بـمون تـاجـهانم پـاک بمـاند.
پـسـت :

:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-به منـاسب ولـادت حضـرت معـصومه (س) به تمـام گرامی
513امتیـاز داده میـشود.
جهـت دریافت این هدیه تاتاریخ 18 مرداد در این پسـت اعـلام حـضور کـنید.
3-حتـما مطـالـعه کنـید.
لـیـنـک
لینک
4-افزونـه سنجـاق کـردن پسـت در گـروه هـم نـصب شـد.
لیـنـک
لینک
5- از کـتاب خـانـه بلـوک13 بـازدیـد کنـید.
لینـک
لینک
6-زنـگ بـازی در بـلوک13 به صـدادرامـد.
لیـنـک
لینک
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۷۸ دیدگاه دیگر ...
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
♥•°o.O Nafas_Blue O.o°•♥
+ + + + + + + +
" "چه غم اين همه داريم
تا هسـت درِ خانه ی ديگر
[]
==========================
+√بـــلـوک :
ار ایـنکہ این صفحہ رو انتخـآب کـردیـد
بـرآی بـودنـآ ، رو داشتــنآ
تــو و هـم دیـگہ بـودنـآ
واقعـاً بـآعــث .. !
وازایــنکہ بہ [ ]احتــرام میـزارید
ومـطآبـق اون میکنـید رو داریــم ..!
وهـمہ اینـها از بـود بـرای شمـآ بہ
+[ ]+
، شــآدکآمــی و رآ بــرایتـآن
==========================
+ :
شمـاهـم بـآفعـآلیـتِ
یـکـی از هـآی بآشید

:.:.:.: :.:.:.:
مشاهده ۳۱ دیدگاه دیگر ...
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سـلـام بـراقـاجـان حـضـرت (ع)
سـلـام بـر یـک بـنـی هاشـم
سـلـام بـربـرادرابـاعـبـدالـلـه (ع)
سـلـام بـر تـمـام ارمـنـی هـا
سـلـام بـربـرادر حـضـرت (س)
سـلـام بـراقـای
سـلـام تـاسـوعـا
روزی کـه خـداونـدشـمـارا افـریـد ایـه
فـتـبـارک الـلـه الـخـالـقـیـن را نـازل کـرد.
نـوشـتـه انـددرروزولـادتـتـان درخـانـه شـادی بـزرگـی بـود.
هـمـه هـم بـودنـد هـم چـشـمـانـشـان ابـری بـود الـبـتـه گـریـه شـادی بـود.
ازبـس کـه شـمـا اقـایـیـد و از هـزارسـال مـی گـذارد ومـا هـمـچـنـان درروز ولـادتـتـان
هـم هـستـیـم وهـم گـریـه شـادی مـی کنـیـم.
حـرف :
غـمـگـیـنـم مـثـل مــصـطـفـی مصطفی کـه نـمـی دانـد بـه کـدام شـفـاخـانـه
سـربـزنـدتـا پـسـرش را بـگـیـرد.
یـاابـوالـفـضـل (ع) نـوکـرتـان مـدتـی اسـت کـه در .
مـی دانـم مـی دانـیـد.
مـی دانـم کـه حـکـمـتـی دارد ولـی نـظـر کـنـی؟
مـی دهـم هـر چـه شـمـا امـری کـنـیـد انـجـام بـدهـم.
فـقـط مـصـطـفـی بـشـه.
اگـرراهـی دارد اگـر صـلـاح اسـت شـفـای ایـن را بـده.
(((هـر مـوقـعـه ازشـمـا نـوشـتـم گـرفـت)))
از بـس کـه .
ارزو دارم یـک روز گـوشـیـم زنـگ بـخـوره وخـبـربـدهـنـد کـه خـوب شـده.
یـعـنـی مـن اون روز را بـبـیـنـم؟؟
پـسـت :
وهـمـچـنـان ادامـه دارد...
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2- انـتـقـاد یـا پـیـشـنـهـادهای سازنـدیـتـان را در ایـن اعـلـام کـنـیـد.
لیـنـک
لینک
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-اعـیـاد شعـبـانـیـه بـر هـمـه کـاربـران تـبـریـک وتـهـنـیـت بـاد.
مشاهده ۲۲ دیدگاه دیگر ...
 • ali68

  سلام
  محمد اقا لطف داری برادر محبت داری ممنونم ازت : )
  تشکر اقای کردی
  فرخنده خانوم تشکر انشاا...
  اقا مرتضی ممنون از لطف وبزرگوارید
  شما لطف دایر وعالی داری
  بازم ممنونم ازت : )

و ۱۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
عـیـد بـزرگ تـبـریـک وتـهـنـیـت بـاد.
سـلـام بـه شـمـا عـزیـزان وبـزرگـواران کـه هـمـیـشـه در حـال بـا مـا هـمـراه بـودیـد.
بـلـوک13 بـا یـک نـفـر بـزرگ نـشـد بـلـکـه بـا هـمـت و یـاری شـمـا عـزیـزان بـزرگ شـد.
از هـمـه شـمـا عـزیـزان کـه بـا وجـود شـبـکـه هـای و شـبـکه هـای اجـتـمـاعـی دیـگـر
بـلـوک13 را بـرای اشـتـراک انـتـخـاب کـردیـد مـمـنونـیـم.
حـرف خـصـوصـی:
از روزی کـه بـلـوک 13 شـروع به فـعـالـیـت کـرد وبـزرگـان زیـادی را دیـد وبـا حـمـایـت
ایـن بـزرگـان بـسـیـار خـوب وعـالـی داشـت.
عـزیـزان وبـزرگـانـی هـم الـان هـسـتـنـد کـه هـنـوز بـه بـلـوک13 لـطـف دارنـد کـه ازشـون .
یـکـی از اون دسـتـه از افـرادی بـود کـه کـمـک هـای شـایـسـتـه بـه بـلـوک13 داشـت
کـه اکـنـون در بـیـن کـاربـران نـیـسـت. بـرای ایـن بـزرگـوار هـم ارزوی وتـنـدرسـتـی داریـم.
واز هـمـه شـمـا عـزیـزان کـه در هـمـه بـه بـلـوک13 لـطـف داریـد مـمـنـونـم : )
پـسـت بـعـدی:
روزی کـه خـدا خـودش را کـرد.
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2- از هـمـه عـزیـزانـی کـه درکـانـل بـلـوک 13 کـمـک کـردنـد مـمـنونـیـم.
3-بـه مـنـاسـبـت مبعث پیامبر مهربانی ها بـه هـمـه کـاربـران 1013 امـتـیـاز داده شـد.
4-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی مــی کــنند
بــه رســم و تــشویق 2013 امــتیاز داده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
5- امـوزش هـای سـایـت را از ایـن لیـنـک بـبنـیـد.
لینک
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
مشاهده ۳۴ دیدگاه دیگر ...